ทหาร

ความรู้สมัครสอบทหาร

รวมข่าวประกาศรับสมัครสอบทหารในสายต่างๆ เช่น เตรียมทหาร, ทหารบก, ทหารเรือ, ทหารอากาศ, ช่างฝีมือทหาร, ทหารพราน, กองทัพไทย อื่นๆ

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ

โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ จะมีชื่อย่อว่า รร.สธ.ทร. โดยแต่เดิมนั้นชื่อของโรงเรียนนายทหารเรือ ถูกสร้างมาเพื่อเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงสำหรับกองทัพเรือ โดยตัวโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือนั้นจะขึ้นตรงอยู่กับสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง และอยู่ในระดับเดียวกับ สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง และสถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง ประวัติย่อของโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ โรงเรียนนายทหารเรือ...
คุณสมบัติและหลักฐานในการสมัครเข้าเรียน-โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ

คุณสมบัติและหลักฐานในการสมัครเข้าเรียน โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ

คุณสมบัติของนายทหารและนายตำรวจ ที่ต้องการเข้ารับการศึกษาโรงเรียนเสนาธิการ จำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป และสำเร็จหลักสูตรประจำจาก โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศหรือ โรงเรียนเสนาธิการทหารต่างประเทศ ที่มีหลักสูตรเทียบเท่ามียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก หรือเทียบเท่าอายุต้องไม่เกิน 53...
ข้อควรรู้เกี่ยวกับ โรงเรียนนายสิบทหารบก

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ โรงเรียนนายสิบทหารบก

โรงเรียนนายสิบทหารบก เป็น อีกหนึ่งโรงเรียยนหลักขที่มีหน้าที่ในการผลิตนายทหารชั้นประทวนให้กับกองทัพบก โดยการจะสมัครเข้าโรงเรียนนายสิบทหารบกนั้นจะมีการประกาศเปิดรับสมัครทุกปี หากสมัครเข้าได้เป็นนักเรียนแล้วจะใช้เวลาในการศึกษา 1 ปี โดยในช่วง 6 เดือนแรกจะเน้นศึกษาวิชาทหารแต่ก็จะมีวิชาการเล็กๆน้อยๆเสริมเข้ามาบ้าง หลังจากนั้นจึงจะให้นักเรียนนายสิบเลือกเหล่าที่ตนเองต้องการศึกษาตามลำดับคะแนนของ 6 เดือนแรก แล้วจึงค่อยเริ่มศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการอีกจำนวน 6...
การสมัครเข้าเรียน โรงเรียนนายสิบทหารบก

คุณสมบัติและหลักฐานในการสมัครเข้าเรียน โรงเรียนนายสิบทหารบก

คุณสมบัติในการสมัครเข้าโรงเรียนนายสิบทหารบก จำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเรียนจบสายสามัญ สายอาชีพที่เทียบเท่ากันเป็นชายไทย โสด อายุตั้งแต่ 18 ปี ถึง 22 ปี ไม่รับสมัครผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ และผู้ที่ขอผ่อนผันทุกกรณี...
การสมัครเข้าเรียน โรงเรียนชุมพลทหารเรือ

คุณสมบัติและหลักฐานในการสมัครเข้าเรียน โรงเรียนชุมพลทหารเรือ

คุณสมบัติในการสมัครเข้าโรงเรียนชุมพลทหารเรือ ผู้ที่ต้องการจะเข้าเป็นนักเรียนของโรงเรียนชุมพลทหารเรือ จำเป็นต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ จำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือยังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ หากสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการต้องเป็นชายโสด...
ข้อมูลที่ควรู้เกี่ยวกับ-โรงเรียนชุมพลทหารเรือ

ข้อมูลที่ควรู้เกี่ยวกับ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ เป็น สถานศึกษามีหน้าที่ผลิตนายทหารประทวนชั้นจ่าที่มีความเป็นเลิศในวิชาชีพในด้านทหารเรือให้กับกองทัพเรือไทย โดยตัวโรงเรียนชุมพลทหารเรือจะมีข้อมูลน่าสนใจอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลย ประวัติย่อของโรงเรียนชุมพลทหารเรือ เริ่มแรกที่จะถูกเรียกว่าโรงเรียนชุมพลทหารเรือนั้นเริ่มต้นมีชื่อเรียกว่า กองโรงเรียนจ่าสำรอง ก่อนที่จะถูกเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับหน้าที่ โดยจะถือว่าวันที่ 29 เม.ย.2432...
คุณสมบัติสมัครเข้าเป็น ทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ

คุณสมบัติสมัครเข้าเป็น ทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ

ทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ถือเป็นหน่วยทหารพรานที่ได้รับการเห็นชอบในการจัดตั้งโดยกระทรวงกลาโหม โดยมีผู้บังคับการคนปัจจุบันคือนาวาเอก ธงฉาน บุญระเทพ โดยหากสนใจที่จะเข้าร่วมก็สามารถอ่านคุณสมบัติในการสมัครเข้าได้ด้านล่างนี้ คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ คุณสมบัติทหารพรานหญิง
ทำความรู้จักกับนายร้อยตำรวจสายนักเรียนเตรียมทหาร และนายร้อยตำรวจที่รับจากบุคคลภายนอก คือ?

ทำความรู้จักกับนายร้อยตำรวจสายนักเรียนเตรียมทหาร และนายร้อยตำรวจที่รับจากบุคคลภายนอก คือ?

นายร้อยตำรวจ คือ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (Royal Police Cadet Academy) ที่เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาสังกัดในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีที่ตั้งอยู่ที่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในโรงเรียนนายร้อยตำรวจนั้นจะมีหน้าที่หลักในการอบรม สั่งสอน และให้การศึกษาแก่เหล่านายร้อยตำรวจ...
สิทธิประโยชน์ขณะที่เป็นนักเรียนจ่าอากาศ และเมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนจ่าอากาศ

สิทธิประโยชน์ขณะที่เป็นนักเรียนจ่าอากาศ และเมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนจ่าอากาศ

สิทธิประโยชน์ตอนที่เป็นนักเรียนจ่าอากาศ ได้รับเบี้ยเลี้ยงรายวันตามที่กำหนดได้รับเงินเดือน ตามพระราชกฤษฎีกา โดยการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการทหารกองประจำการ และนักเรียนทหารในสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2554 ดังนี้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนจ่าอากาศชั้นปีที่ 1 รับเงินเดือน พ.1/10 เดือนละ 2,610 บาทชั้นปีที่ 2...
คุณสมบัติของผู้สมัคร และหลักสูตรการเป็นจ่าอากาศ รวมถึงความก้าวหน้าในอาชีพของจ่าอากาศ

คุณสมบัติของผู้สมัคร และหลักสูตรการเป็นจ่าอากาศ รวมถึงความก้าวหน้าในอาชีพของจ่าอากาศ

คุณสมบัติของต้องการสมัครสอบเข้านักเรียนจ่าอากาศ คุณสมบัติของต้องการสมัครสอบเข้านักเรียนจ่าอากาศ จะมีดังนี้ ต้องเป็นชายโสด อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี...
ผู้ที่จะหมดสิทธิ์สอบของ โรงเรียนจ่าอากาศ และโครงสร้างหน่วยโรงเรียนจ่าอากาศ

ผู้ที่จะหมดสิทธิ์สอบของ โรงเรียนจ่าอากาศ และโครงสร้างหน่วยโรงเรียนจ่าอากาศ

ผู้ที่จะหมดสิทธิ์ในการสมัครสอบเป็นนักเรียนจ่าอากาศ การหมดสิทธิ์ในการสมัครสอบเป็นนักเรียนจ่าอากาศ จะมีดังนี้ ผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติด้านขนาดพิกัดความสมบูรณ์ของร่างกาย ที่ไม่ตรงตามเกณฑ์ความต้องการมีหลักฐานเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่สมบูรณ์ เป็นเท็จ ดัดแปลง แต่งเติมเพิ่ม
รูปแบบการทดสอบเข้า โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และสาเหตุในการหมดสิทธิ์สอบ

รูปแบบการทดสอบเข้า โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และสาเหตุในการหมดสิทธิ์สอบ

รูปแบบการทดสอบเข้า หรือสอบเข้าโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงด้วยกัน โดยต้องผ่านการทดสอบในแต่ละช่วงไม่สามารถสอบข้ามขั้นตอนได้ และหากไม่ผ่านในช่วงใดก็ถือว่าไม่ผ่านการสอบเข้า โดยในแต่ละการทดสอบมีดังนี้ การทดสอบด้านวิชาการ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช การทดสอบด้านวิชาการ...
วัตถุประสงค์ และการฝึกในแต่ละด้านของ โรงเรียนนายเรือ

วัตถุประสงค์ และการฝึกในแต่ละด้านของ โรงเรียนนายเรือ

การฝึกในแต่ละด้านของ "โรงเรียนนายเรือ" สามารถแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ การฝึกในด้านการศึกษาของนักเรียนนายเรือ นักเรียนนายเรือทุกนายที่ทำการศึกอยู่ในโรงเรียน มีหน้าที่จำเป็นจะต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่อใฝ่หาความรู้ทั้งในด้านวิชาการ การฝึกวิชาชีพทหารเรือ...
สิ่งที่จะได้รับ ตอนเป็นนักเรียนนายเรืออากาศ และหลังจบการศึกษา

สิ่งที่จะได้รับ ตอนเป็นนักเรียนนายเรืออากาศ และหลังจบการศึกษา

บทความนี้จะช่วยให้ความรู้สมัครสอบนายเรืออากาศ โดยจะบอกเล่าถึงสิ่งที่จะได้รับ ตอนเป็นนักเรียนนายเรืออากาศ และหลังจบการศึกษา จะมีดังต่อไปนี้ สิ่งที่จะได้รับ ตอนเป็นนักเรียนนายเรืออากาศ นักเรียนนายเรืออากศจะไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งด้านการศึกษา อาหาร เครื่องแต่งกาย...
ระเบียบการต่างๆ ในการเข้าโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ระเบียบการต่างๆ ในการเข้าโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ระเบียบการต่างๆ ของโรงเรียนนายร้อยตำรวจนั้น เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องศึกษาไว้ก่อนเพื่อข่วยในการเตรียมตัวในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายร้อย รวมถึงยังได้ความรู้ไปในตัวด้วย โดยตัวระเบียบการที่จะพูดถึงในบทความนี้นั้นจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ดังต่อไปนี้ 1.ระเบียบการส่วนคุณสมบัติเบื้องต้นการเข้าเป็นนักเรียนของ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ระเบียบการส่วนคุณสมบัติเบื้องต้นของ...
วิธีการสมัครออนไลน์เข้า โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

วิธีการสมัครออนไลน์เข้า โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

วิธีการสมัครออนไลน์เข้า โรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิธีการสมัครออนไลน์ สอบเข้าโรงเรียนนายร้อยตำรวจ มีดังนี้ เตรียมเอกสารที่จำเป็น ได้แก่ไฟล์รูปถ่ายบัตรประชาชนทะเบียนบ้านของตัวผู้สมัคร และบิดา มารดาทำการเข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์ และกรอกข้อมูลต่างๆหากไม่ทราบข้อมูลให้ทำการกรอกเฉพาะช่องที่มีเครื่องหมาย *ตรวจสอบสถานะรูปถ่ายโดยหากรูปถ่ายยังไม่ผ่าน...
คุณสมบัติ และเอกสารที่จำเป็น ของผู้สมัครเข้าโรงเรียนนายเรือ

คุณสมบัติ และเอกสารที่จำเป็น ของผู้สมัครเข้าโรงเรียนนายเรือ

คุณสมบัติของผู้สมัคร เข้าโรงเรียนนายเรือ คุณสมบัติของผู้สมัคร สอบเข้าโรงเรียนนายเรือ มีดังนี้ วุฒิการศึกษาของผู้สมัครนั้น ต้องสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เทียบเท่าเป็นชายโสด...
รายละเอียดการสมัครเข้า โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

รายละเอียดการสมัครเข้า โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ถือเป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศไทย โดยตัวโรงเรียนนั้นจะมีหน้าที่คอยอำนวยการศึกษา ฝึกอบรม และปกครองนักเรียนนายเรืออากาศ รวมทั้งเสนอแนะหลักสูตร และกำหนดแนวการสอน ซึ่งจะมีการประกาศเปิดรับสมัครเข้าโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ในทุกๆปี คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียนนั้นจะมีดังต่อไปนี้
จุดมุ่งหมายในการฝึกวิชาทหาร และสิ่งที่จะได้รับจาก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

จุดมุ่งหมายในการฝึกวิชาทหาร และสิ่งที่จะได้รับจาก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

จุดมุ่งหมายในการฝึกวิชาทหารของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จุดมุ่งหมายในการฝึกวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จะมีดังนี้ ชั้นเรียนปีที่ 1 จะทำการฝึก และศึกษาวิชาทหารเบื้องต้นในระดับบุคคล เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถเป็นบุคคล และหลักพื้นฐานการรบชั้นเรียนปีที่ 2...
ช่วงเวลาเปิดรับสมัครเข้า โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และวิธีการสมัครเข้า

ช่วงเวลาเปิดรับสมัครเข้า โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และวิธีการสมัครเข้า

ช่วงเวลาในการเปิดรับสมัครเข้า โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ช่วงระยะเวลาในการสมัครสอบเข้าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจะอยู่ในเดือน ธันวาคม - กุมภาพันธ์ คุณสมบัติในการสมัคร

ประกาศรับสมัครทหาร

เรื่องเด่น