ทหาร

ทหาร

ผู้มีหน้าที่ในเรื่องรบ นักรบ ผู้เป็นกำลังรักษาความมั่นคงและบำรุงประเทศและทำหน้าที่อื่น ๆ ในยามสงคราม จำแนกเป็น 3 เหล่าทัพ หลักๆ ทหารบก ทหารเรือ และทหารอากาศ