สมัครสอบนายสิบทหารบก 2563  เปิดรับ 1,985 อัตรา!! /สมัครนายสิบทหารบก 2563 / สอบนายสิบทหารบก 2563 / สมัครสอบนายสิบทหารราบ 2563 / สมัครนายสิบทหารราบ 2563 / สอบนายสิบทหารราบ 2563

5491
สมัครสอบนายสิบทหารบก 2563
สมัครสอบนายสิบทหารบก 2563

สมัครสอบนายสิบทหารบก 2563  เปิดรับ 1,985 อัตรา!! /สมัครนายสิบทหารบก 2563 / สอบนายสิบทหารบก 2563 / สมัครสอบนายสิบทหารราบ 2563 เปิด / สมัครนายสิบทหารราบ 2563 / สอบนายสิบทหารราบ 2563

แบ่งเป็น 2 หลักสูตร

 1. นายสิบทหารบก 2563 จำนวน 1,985 อัตรา
 2. นายสิบ เหล่าทหารราบ 2563 [ รอประกาศ ]

 

วุฒิ .6/ปวช./กศน.หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดเกรด

รับสมัคร วันที่ 11 ..62 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 25 ..63 เวลา 23.59 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศผลสอบ  ภาควิชาการ 21 ก.พ.2563

 

วันเวลา สถานที่สอบ

 • บุคคลพลเรือน ,ทหารกองประจำการสังกัดกองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหงหัวหมาก และมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา (หมายเลขประจำตัวสอบขึ้นต้นด้วยเลข 1)
 • ทหารกองประจำการ ,พลอาสาสมัคร (ประจำการ)อ,อาสาสมัครทหารพรานและทหารกองหนุน สังกัด กองทัพบก วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหงหัวหมาก (หมายเลขประจำตัว สอบขึ้นต้นด้วยเลข 9)

 

สอบภาควิชาการ (ระดับ ม.ปลาย)

1. นายสิบหารบก [ บุคคลพลเรือน ]

 • คณิตศาสตร์ 25 ข้อ
 • วิทยาศาสตร์ 25 ข้อ
 • ภาษาไทย 25 ข้อ
 • ภาษาอังกฤษ 25 ข้อ
 • ความรู้ทั่วไป 20 ข้อ (ศาสตร์พระราชา ,ศีลธรรม และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทหารเบื้องต้น)
  รวม 120 ข้อ 90 นาที

2. นายสิบทหารบก [ ทหารกองประจำการ ] 

 • คณิตศาสตร์ 25 ข้อ
 • วิทยาศาสตร์ 25 ข้อ
 • ภาษาไทย 25 ข้อ
 • ภาษาอังกฤษ 25 ข้อ
 • ความรู้ทั่วไป 20 ข้อ (ศาสตร์พระราชา ,ศีลธรรม และวิชาทหารตามแบบการฝึกทหารใหม่)
  รวม 120 ข้อ 90 นาที

 


นายสิบทหารบก 2562 มี 2 หลักสูตร รับเฉพาะเพศชาย

1. นายสิบทหารบก 1,985 อัตรา แบ่งเป็น
1.1  
บุคคลพลเรือน        1,092 อัตรา
1.2  
ทหารกองประจำการ    893 อัตรา

2.
นายสิบ เหล่าทหารราบ [ รอประกาศ ]


คุณสมบัติเฉพาะในแต่ละหลักสูตร

1. นายสิบทหารบก

1.1 พลเรือน อายุ 18-22 ปี

  • อายุ 18-20 ปี (เกิด2541-2545) จะเรียนหรือไม่ได้เรียน รด. ก็สมัครได้ แต่ต้องมีหลักฐานการขึ้นทะเบียน (มีใบ สด.9)
  • อายุ 21 ปี (เกิด2542) สมัครไม่ได้ เพราะต้องเกณฑ์ทหารปีหน้า ยกเว้นจบ รด.ปี 3 จึงจะสมัครได้ (มีใบ สด.8)
  • อายุ 22 ปี (เกิด2541) สมัครได้ แต่ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร จับได้ใบดำ (มีใบ สด.43)

1.2 ทหารกองประจำการ ในสังกัดกองทัพบก (ทุกผลัด) อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน 2538)

1.3 ทหารกองประจำการ ในสังกัด กองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ กองทัพอากาศ (ทุกผลัด) อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน 2539)

1.4 พลอาสาสมัคร(ประจำการ) ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน 2539)

1.5 อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน 2539)


2.
นายสิบ เหล่าทหารราบ [ รอประกาศ ]

2.1 หารกองประจําการ สังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน 2539)

2.2 หารกองประจําการ สังกัดกองทัพบก และทหารกองประจำการแต่งกายกองทัพบก สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย หรือสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งรับราชการไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนวันรายงานตัวเข้ารับการศึกษา หรือผู้กำหนดครบปลดใน 1 พ.ค.62

2.3 ทหารกองหนุน ได้แก่ ทหารเกณฑ์ที่เคยเป็นทหารกองประจำการ ในสังกัดกองทัพบก ไม่รับ ผู้สำเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) และทหารกองหนุนสังกัด ทหารเรือ หรือทหารอากาศ

2.4  พลอาสาสมัคร (ประจําการ) ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน 2539)

2.5 อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน 2539) 

ทหารบก
ทหารบก

 

สมัครสอบได้ที่ เว็บไซต์กรมยุทธศึกษาทหารบก 

 • สมัครสอบ คลิกเลย www.ATC-RTA.com
 • ระบบเปิดรับสมัครตั้งแต่เวลา 00.01 ของวันที่ 11 ธ.ค.62 จนถึงเวลา 23.59 ของวันที่ 25 ม.ค.63 (ตลอด 24 ชม. ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 


 

รายละเอียดประกาศรับสมัครสอบทั้งหมด

 

อ่านประกาศแล้ว มีคำถามสงสัย สอบถามได้ที่

 • กองอำนวยการรับสมัคร กรมยุทธศึกษาทหารบก
 • ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
 • หมายเลขโทรศัพท์ (ทศท.) 0-2241-4068 – 9 
 • 0-2243-6124 – 6
 • 0-2241-4036
 • 0-2241-4046
 • 0-2241-1660 ต่อ 1234
 • โทรศัพท์ภายในของกองทัพบก หมายเลข 89100
 • กองอำนวยการรับสมัคร 0-2241-4037

 

สิทธิต่าง ๆ ของนายสิบทหารบก และนายสิบเหล่าทหารราบ

 • เบี้ยเลี้ยงวันละ 75 บาท
 • เงินเดือน 3,070 บาท
 • นักเรียนนายสิบทหารบกจะได้รับการบรรจุเข้าประจําการ เมื่อสําเร็จการศึกษาแล้ว จํานวน 13 เหล่า ได้แก่ เหล่าทหารราบ ,ม้า ,ปืนใหญ่ ,ช่าง ,สื่อสาร ,แพทย์ ,สรรพาวุธ ,ขนส่ง ,ทหารสารวัตร ,ทหารการสัตว์ ,พลาธิการ ,การเงิน และการข่าว
 • สําหรับ นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ เมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วจะ บรรจุเข้าประจําการในเหล่าทหารราบเท่านั้น 
 • มีโควต้าไปโรงเรียนเตรียมทหาร (มีเฉพาะนักเรียนนายสิบทหารบก ส่วนนักเรียนนายสิบทหารราบไม่มี)


ข้อสอบ นายสิบทหารบก 


 

ทหารบก
ทหารบก

 

ปล.ไม่พลาดประกาศสอบ + แนวข้อสอบเก่า เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว แอดเลยnine100-line-addfriends