นายสิบทหารราบ

นายสิบทหารราบ

ประกาศเปิดสอบนายสิบทหารราบ เป็นกำลังรบหลักของกองทัพบกไทย มีกำลังพลมากที่สุด มีหน้าที่เข้ายึดครองและรักษาพื้นที่ ทหารราบมาตรฐาน ทหารราบเบา ทหารราบยานเกราะ