สมัครสอบนายเรือ

ความรู้สมัครสอบนายเรือ
รวมข่าวประกาศรับสมัครสอบนักเรียนนายเรือ (นนร.) เข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนนายเรือ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับราชการชั้นสัญญาบัตร ของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ กองทัพเรือ

วัตถุประสงค์ และการฝึกในแต่ละด้านของ โรงเรียนนายเรือ

วัตถุประสงค์ และการฝึกในแต่ละด้านของ โรงเรียนนายเรือ

การฝึกในแต่ละด้านของ "โรงเรียนนายเรือ" สามารถแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ การฝึกในด้านการศึกษาของนักเรียนนายเรือ นักเรียนนายเรือทุกนายที่ทำการศึกอยู่ในโรงเรียน มีหน้าที่จำเป็นจะต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่อใฝ่หาความรู้ทั้งในด้านวิชาการ การฝึกวิชาชีพทหารเรือ...
คุณสมบัติ และเอกสารที่จำเป็น ของผู้สมัครเข้าโรงเรียนนายเรือ

คุณสมบัติ และเอกสารที่จำเป็น ของผู้สมัครเข้าโรงเรียนนายเรือ

คุณสมบัติของผู้สมัคร เข้าโรงเรียนนายเรือ คุณสมบัติของผู้สมัคร สอบเข้าโรงเรียนนายเรือ มีดังนี้ วุฒิการศึกษาของผู้สมัครนั้น ต้องสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เทียบเท่าเป็นชายโสด...
นายเรือ 2562

โรงเรียนนายเรือ เปิดรับสมัคร 2562

โรงเรียนนายเรือ เปิดรับสมัคร 2562 การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร(นตท.) ในส่วนของกองทัพเรือ(ทร.) คุณสมบัติ เพศชายวุฒิ ม.4 หรือเทียบเท่าอายุ 16-18 ปี (เกิดในปี พ.ศ.2544,...

ประกาศรับสมัครทหาร

เรื่องเด่น