นายเรือ

นายเรือ

ประกาศรับสมัคร นักเรียนนายเรือ (นนร.) เข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนนายเรือ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับราชการชั้นสัญญาบัตร ของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ กองทัพเรือ