นายสิบตำรวจ พลร่ม ดับเพลิง

นายสิบตำรวจ พลร่ม ดับเพลิง

ตำรวจพลร่มเป็นหน่วยตำรวจรบพิเศษที่เคลื่อนที่ได้เร็ว ตำรวจดับเพลิง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมป้องกันระงับ อัคคีภัยและการบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ