นายสิบตำรวจ ตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)

นายสิบตำรวจ ตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)

มีหน้าที่ตรวจบุคคลและยานพาหนะที่เดินทางเข้ามาในและออกไปนอกราชอาณาจักร รวมทั้งให้บริการคนต่างด้าวขณะพำนักอยู่ และเป็นแนวหน้าในการรักษาความมั่นคงของประเทศ