ทหารเรือ บุคคลพลเรือน

ทหารเรือ บุคคลพลเรือน

บุคคลพลเรือน บุคคลทั่วไป ประกาศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ เพื่อเป็นข้าราชการสัญญาบัตร และข้าราชการต่ำกว่าสัญญาบัตร