หน้าแรก ทหารเรือ ทหารเรือ บุคคลพลเรือน

ทหารเรือ บุคคลพลเรือน

ทหารเรือ บุคคลพลเรือน

บุคคลพลเรือน บุคคลทั่วไป ประกาศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ เพื่อเป็นข้าราชการสัญญาบัตร และข้าราชการต่ำกว่าสัญญาบัตร

ทหารเรือหญิง/ชาย เปิดรับสมัคร วุฒิ ม.ปลาย/ปวช./ป.ตรี

ทหารเรือหญิง/ชาย เปิดรับสมัคร วุฒิ ม.ปลาย/ปวช./ป.ตรี กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปี 2562 จำนวน 44 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 - 30 กรกฎาคม 2562 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ชั้นสัญญาบัตร 1.1...