หน้าแรก กองทัพไทย

กองทัพไทย

ความรู้สมัครสอบกองทัพไทย

รวมข่าวประกาศรับสมัครสอบกองทัพไทย Royal Thai Armed Forces ที่มีหน้าที่ควบคุม อำนวยการ สั่งการและกำกับดูแลการดำเนินงานของส่วนราชการในกองทัพไทยในการเตรียมกำลัง การป้องกันราชอาณาจักร

ความรู้ทั่วไปของ กองทัพไทย

ความรู้ทั่วไปของ กองทัพไทย

กองทัพของราชอาณาจักรไทยทั้งหมด สามารถแบ่งกองทัพออกเป็น 3 เหล่าทัพ ได้แก่ กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ซึ่งตัวของกองทัพไทยนั้นจะมีข้อมูลน่าสนใจอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลย ประวัติแบบย่อของกองทัพไทย กองทัพไทย...
ความรู้ทั่วไปของ กองทัพเรือไทย

ความรู้ทั่วไปของ กองทัพเรือไทย

กองทัพเรือไทย หรือ ราชนาวีไทย เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติการทางทหาร ด้านทะเล ลำน้ำ และพื้นที่บริเวณชายฝั่งของประเทศไทย ซึ่งกองทัพเรือจะมีจำนวนกำลังพลประจำการเป็นลำดับ 2 รองลงมาจากกองทัพบก โดยจะมีเรือรบปฏิบัติการกว่า 74 ลำ อากาศยานกว่า 90 เครื่อง และยังมีกำลังรบทางบกอีกด้วย
ความรู้ทั่วไปของกองทัพอากาศไทย-2

ความรู้ทั่วไปของกองทัพอากาศไทย

กองทัพอากาศไทย จะมีการเปิดรับสมัครเข้าร่วมกองทัพอากาศไทย อยู่ทุกๆปี ตามแต่ความต้องการของในปี หรือหน่วยงานนั้นๆไป โดยตัวกองทัพจะมีหน้าที่เตรียมกำลังกองทัพอากาศ การป้องกันราชอาณาจักร และดำเนินการเกี่ยวกับการใช้กำลังกองทัพอากาศตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม ประวัติโดยย่อของกองทัพอากาศไทย
ปลัดกลาโหม 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัคร 34 อัตรา ปี 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัคร 34 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 20 พ.ค.63วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช....
กองทัพไทย-เปิดรับสมัคร-60-3

เปิดสอบ สมัครสอบกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย 59 อัตรา 2563

เปิดสอบ สมัครสอบกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย 59 อัตรา 2563 กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับ 59 อัตรา ดังนี้
กองทัพไทย-เปิดรับสมัคร-60-4

กองทัพไทย เปิดรับ 25 อัตรา [ ปวช./ปวส./ป.ตรี ]

เปิดสอบ สมัครสอบกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย 25 อัตรา 2562 กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับ 25 อัตรา ดังนี้
นายสิบแผนที่ เปิดรับสมัคร 2562

นายสิบแผนที่ เปิดรับสมัคร 2562

นายสิบแผนที่ 2562 เปิดรับสมัคร โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบ เป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ 
กองอาสารักษาดินแดง อส.

กองอาสารักษาดินแดน อส. เปิดรับ 120 อัตรา

กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) จำนวน 120 อัตรา รายละเอียดการเรียกบรรจุ กองอาสารักษาดินแดน (อส.) กองร้อยบังคับการและบริการที่ 1 จำนวน...
กองทัพไทย-เปิดรับสมัคร-60-3

เปิดสอบ สมัครสอบกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย 137 อัตรา 2561

เปิดสอบ สมัครสอบกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย 137 อัตรา 2561 กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับ 137 อัตรา ดังนี้

ประกาศรับสมัครทหาร

เรื่องเด่น