นายเรืออากาศ

นายเรืออากาศ

ประกาศรับสมัคร นักเรียนนายเรืออากาศ เข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนนายเรืออากาศ เมื่อจบหลักสูตรจะได้รับราชการทหารอากาศชั้นสัญญาบัตร ยศเรืออากาศตรี