หน้าแรก สมัครสอบเตรียมทหาร (ตท.) สมัครสอบนายเรืออากาศ

สมัครสอบนายเรืออากาศ

ความรู้สมัครสอบนายเรืออากาศ
รวมข่าวประกาศรับสมัครสอบนักเรียนนายเรืออากาศ เข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนนายเรืออากาศ เมื่อจบหลักสูตรจะได้รับราชการทหารอากาศชั้นสัญญาบัตร ยศเรืออากาศตรี

รูปแบบการทดสอบเข้า โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และสาเหตุในการหมดสิทธิ์สอบ

รูปแบบการทดสอบเข้า โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และสาเหตุในการหมดสิทธิ์สอบ

รูปแบบการทดสอบเข้า หรือสอบเข้าโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงด้วยกัน โดยต้องผ่านการทดสอบในแต่ละช่วงไม่สามารถสอบข้ามขั้นตอนได้ และหากไม่ผ่านในช่วงใดก็ถือว่าไม่ผ่านการสอบเข้า โดยในแต่ละการทดสอบมีดังนี้ การทดสอบด้านวิชาการ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช การทดสอบด้านวิชาการ...
สิ่งที่จะได้รับ ตอนเป็นนักเรียนนายเรืออากาศ และหลังจบการศึกษา

สิ่งที่จะได้รับ ตอนเป็นนักเรียนนายเรืออากาศ และหลังจบการศึกษา

บทความนี้จะช่วยให้ความรู้สมัครสอบนายเรืออากาศ โดยจะบอกเล่าถึงสิ่งที่จะได้รับ ตอนเป็นนักเรียนนายเรืออากาศ และหลังจบการศึกษา จะมีดังต่อไปนี้ สิ่งที่จะได้รับ ตอนเป็นนักเรียนนายเรืออากาศ นักเรียนนายเรืออากศจะไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งด้านการศึกษา อาหาร เครื่องแต่งกาย...
รายละเอียดการสมัครเข้า โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

รายละเอียดการสมัครเข้า โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ถือเป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศไทย โดยตัวโรงเรียนนั้นจะมีหน้าที่คอยอำนวยการศึกษา ฝึกอบรม และปกครองนักเรียนนายเรืออากาศ รวมทั้งเสนอแนะหลักสูตร และกำหนดแนวการสอน ซึ่งจะมีการประกาศเปิดรับสมัครเข้าโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช...
นายเรืออากาศ 2562

โรงเรียนนายเรืออากาศ เปิดรับสมัคร 2562

โรงเรียนนายเรืออากาศ เปิดรับสมัคร 2562 การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร(นตท.) ในส่วนของกองทัพอากาศ(ทอ.) คุณสมบัติ เพศชายวุฒิ ม.4 หรือเทียบเท่าอายุ 16-18 ปี (เกิดในปี พ.ศ.2544,...

ประกาศรับสมัครทหาร

เรื่องเด่น