นายเรืออากาศ

นายเรืออากาศ

ประกาศรับสมัคร นักเรียนนายเรืออากาศ เข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนนายเรืออากาศ เมื่อจบหลักสูตรจะได้รับราชการทหารอากาศชั้นสัญญาบัตร ยศเรืออากาศตรี

โรงเรียนนายเรืออากาศ เปิดรับสมัคร 2562

โรงเรียนนายเรืออากาศ เปิดรับสมัคร 2562 การรับสมัครบุคคล เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร(นตท.) ในส่วนของกองทัพอากาศ(ทอ.) คุณสมบัติ เพศชาย วุฒิ ม.4 หรือเทียบเท่า อายุ 16-18 ปี (เกิดในปี พ.ศ.2544, 2545 และ 2546) บิดา - มารดาผู้ให้กำเนิดของผู้สมัคร มีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร นายตํารวจสัญญาบัตร...