ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน

ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน

มีหน้าที่และอำนาจในการช่วยพนักงานสอบสวนในการสืบสวน สอบสวน รับแจ้งความ ทำสำนวนคดี ตลอดจนหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การกำกับดูแลของพนักงานสอบสวน