นายสิบแผนที่ทหาร

นายสิบแผนที่ทหาร

ประกาศเปิดสอบนายสิบทหารแผนที่ทหาร คุณสมบัติชายโสด อายุ 18-20 ปี วุฒิ ม.ปลาย สายวิทย์ – คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.2 ผู้สมัครและบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด