นายสิบตำรวจ

นายสิบตำรวจ

นายสิบตำรวจ (นสต.) วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบ คือ ผู้ที่มีวุฒิ ม.6 ทุกแผนการเรียน วุฒิ ปวช.ทุกสาขาวิชา, จบ กศน.ได้วุฒิเทียบเท่า ม.ปลาย อายุไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์