หน้าแรก สมัครสอบเตรียมทหาร (ตท.) สมัครสอบนายร้อย จปร.

สมัครสอบนายร้อย จปร.

ความรู้สมัครสอบนายร้อย จปร.

รวมข่าวประกาศรับสมัครสอบนายร้อย จปร. เข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (นตท.) ในส่วนของกองทัพบก (ทบ.) เข้าศีกษาที่โรงเรียนนายร้อย จปร. จ.นครนายก

จุดมุ่งหมายในการฝึกวิชาทหาร และสิ่งที่จะได้รับจาก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

จุดมุ่งหมายในการฝึกวิชาทหาร และสิ่งที่จะได้รับจาก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

จุดมุ่งหมายในการฝึกวิชาทหารของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จุดมุ่งหมายในการฝึกวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จะมีดังนี้ ชั้นเรียนปีที่ 1 จะทำการฝึก และศึกษาวิชาทหารเบื้องต้นในระดับบุคคล เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถเป็นบุคคล และหลักพื้นฐานการรบชั้นเรียนปีที่ 2...
ช่วงเวลาเปิดรับสมัครเข้า โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และวิธีการสมัครเข้า

ช่วงเวลาเปิดรับสมัครเข้า โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และวิธีการสมัครเข้า

ช่วงเวลาในการเปิดรับสมัครเข้า โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ช่วงระยะเวลาในการสมัครสอบเข้าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจะอยู่ในเดือน ธันวาคม - กุมภาพันธ์ คุณสมบัติในการสมัคร เพศชายวุฒิ ม.4 หรือเทียบเท่าอายุ...
นายร้อย จปร.

โรงเรียนนายร้อย จปร. เปิดรับสมัคร 2562

โรงเรียนนายร้อย จปร. เปิดรับสมัคร 2562 การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร(นตท.) ในส่วนของกองทัพบก(ทบ.) คุณสมบัติ เพศชายวุฒิ ม.4 หรือเทียบเท่าอายุ 16-18 ปี (เกิดในปี...

ประกาศรับสมัครทหาร

เรื่องเด่น