หน้าแรก ราชการ-รัฐวิสาหกิจ การประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค กปภ. เป็นรัฐวิสาหกิจหนึ่งในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ผลิตและให้บริการเกี่ยวกับน้ำประปาในทุกพื้นที่ของไทย ยกเว้นกทม, นนทบุรี, สมุทรปราการ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค 2561 เปิดรับสมัครหญิง/ชาย 166 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัครการประปาส่วนภูมิภาค อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (ณ วันสมัคร) รับเพศหญิง/ชาย ชายพ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว    สมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21-30 พ.ค. 61 (ตลอด 24 ชม. ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สมัครทางเว็บไซต์ www.job.pwa.co.th กรอกข้อความและ Upload ไฟล์เอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วน ตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร หากยืนยันการส่งใบสมัครแล้ว จะไม่อนุญาตให้แก้ไขหรือสมัครใหม่โดยเด็ดขาด   หลักฐานการสมัครการประปาส่วนภูมิภาคทางอินเทอร์เน็ต ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง...