หน้าแรก สมัครสอบราชการ-รัฐวิสาหกิจ สมัครสอบการประปาส่วนภูมิภาค

สมัครสอบการประปาส่วนภูมิภาค

ความรู้สมัครสอบการประปาส่วนภูมิภาค
รวมข่าวประกาศรับสมัครสอบการประปาส่วนภูมิภาค กปภ. เป็นรัฐวิสาหกิจหนึ่งในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ผลิตและให้บริการเกี่ยวกับน้ำประปาในทุกพื้นที่ของไทย ยกเว้นกทม, นนทบุรี, สมุทรปราการ

ข้อมูลทั่วไป ของการประปาส่วนภูมิภาค

ข้อมูลทั่วไปของ “การประปาส่วนภูมิภาค”

ประวัติของประปาส่วนภูมิภาค ในวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2452 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงประกาศพระบรมราชโองการทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมสุขาภิบาลจัดการ ที่จะนำน้ำมาใช้ในพระนคร...
พื้นที่การให้บริการและภารกิจ หน้าที่ ของการประปาส่วนภูมิภาค

พื้นที่การให้บริการและภารกิจ หน้าที่ ของการประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค หรือ กปภ. ถือเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยถูกก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2522 จะมีหน้าที่ผลิตและให้บริการเกี่ยวกับน้ำประปาในทุกพื้นที่ของประเทศไทย (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร...
เจ้าหน้าที่ การประปาส่วนภูมิภาค

เจ้าหน้าที่ การประปาส่วนภูมิภาค

ประเทศไทยมีหลายหน่วยงานที่ร่วมกันทำงานให้ประเทศของเราดำเนินกิจกรรมต่างๆไปได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจ โรงเรียน หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้า...
การประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค 2561 เปิดรับสมัครหญิง/ชาย 166 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัครการประปาส่วนภูมิภาค อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (ณ วันสมัคร)รับเพศหญิง/ชายชายพ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว  สมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21-30 พ.ค. 61 (ตลอด...

ประกาศรับสมัครราชการ-รัฐวิสาหกิจ

เรื่องเด่น