นายร้อยตำรวจ สายบัญชี

นายร้อยตำรวจ สายบัญชี

ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร วุฒิปริญญาตรี สายบัญชี ติดยศ ร้อยตำรวจตรี (ร.ต.ต.) ตำแหน่งรองสารวัตร ทำหน้าที่บัญชี สังกัดต่างๆ ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ