นายร้อยภายใน สายปริญญาตรี

นายร้อยภายใน สายปริญญาตรี

นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน คนที่เป็นตำรวจอยู่แล้ว สายปริญญาตรี มีคุณสมบัติครบ ตรงตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องการ เพื่อไปทำหน้าที่ภายในหน่วยงานต่าง ๆ ของตำรวจ