จ่าทหารเรือ

จ่าทหารเรือ

ประกาศรับสมัครจ่าทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการ อาสาสมัครทหารพราน ทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ เมื่อจบจ่าทหารเรือจะได้บรรจุเป็นข้าราชการกองทัพเรือ