โควตาเตรียมทหาร (อายุไม่เกิน 24 ปี)

โควตาเตรียมทหาร (อายุไม่เกิน 24 ปี)

โควต้าเตรียมทหาร (อายุไม่เกิน 24 ปี) นายสิบตำรวจ นักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ข้าราชการตำรวจ อายุไม่เกิน 24 ปี เพื่อสมัครเป็นข้าราชการตำรวจ