หน้าแรก สมัครสอบทหารอากาศ สมัครสอบจ่าอากาศ

สมัครสอบจ่าอากาศ

ความรู้สมัครสอบจ่าอากาศ

รวมข่าวประกาศรับสมัครสอบจ่าอากาศ คุณสมบัติของผู้สมัครต้องเป็นชายโสด บิดามารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

สิทธิประโยชน์ขณะที่เป็นนักเรียนจ่าอากาศ และเมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนจ่าอากาศ

สิทธิประโยชน์ขณะที่เป็นนักเรียนจ่าอากาศ และเมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนจ่าอากาศ

สิทธิประโยชน์ตอนที่เป็นนักเรียนจ่าอากาศ ได้รับเบี้ยเลี้ยงรายวันตามที่กำหนดได้รับเงินเดือน ตามพระราชกฤษฎีกา โดยการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการทหารกองประจำการ และนักเรียนทหารในสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2554 ดังนี้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนจ่าอากาศชั้นปีที่ 1 รับเงินเดือน พ.1/10...
คุณสมบัติของผู้สมัคร และหลักสูตรการเป็นจ่าอากาศ รวมถึงความก้าวหน้าในอาชีพของจ่าอากาศ

คุณสมบัติของผู้สมัคร และหลักสูตรการเป็นจ่าอากาศ รวมถึงความก้าวหน้าในอาชีพของจ่าอากาศ

คุณสมบัติของต้องการสมัครสอบเข้านักเรียนจ่าอากาศ คุณสมบัติของต้องการสมัครสอบเข้านักเรียนจ่าอากาศ จะมีดังนี้ ต้องเป็นชายโสด อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และมีอายุไม่เกิน...
ผู้ที่จะหมดสิทธิ์สอบของ โรงเรียนจ่าอากาศ และโครงสร้างหน่วยโรงเรียนจ่าอากาศ

ผู้ที่จะหมดสิทธิ์สอบของ โรงเรียนจ่าอากาศ และโครงสร้างหน่วยโรงเรียนจ่าอากาศ

ผู้ที่จะหมดสิทธิ์ในการสมัครสอบเป็นนักเรียนจ่าอากาศ การหมดสิทธิ์ในการสมัครสอบเป็นนักเรียนจ่าอากาศ จะมีดังนี้ ผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติด้านขนาดพิกัดความสมบูรณ์ของร่างกาย ที่ไม่ตรงตามเกณฑ์ความต้องการมีหลักฐานเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่สมบูรณ์ เป็นเท็จ ดัดแปลง แต่งเติมเพิ่ม ผู้ที่จะหมดสิทธิ์ในการสอบวิชาการ การหมดสิทธิ์ในการสอบวิชาการ จะมีดังนี้ ผู้ที่ทุจริต...
นายสิบทหารบก จ่าทหารเรือ จ่าอากาศ

[เต็มแล้ว] iCourse ติวเข้ม ตำรวจน้ำ นายสิบทหารบก จ่าทหารเรือ จ่าอากาศ 2563

เจ็บปวดมากแค่ไหน? กับหนังสือที่อ่านไป ก็สอบไม่ติด จะลงติวก็แพงเหลือเกิน เดินทางก็เหนื่อย แต่ทำไมทุกปี ยังมีคนสอบติด    อะไรคือความลับ ที่ทำให้พวกเขาสอบติด? เพราะพวกเขาเหล่านั้น มีคนสอนและจับมือทำแบบฝึกหัด...
สมัครจ่าอากาศ 2563

สมัครจ่าอากาศ 2563 เปิดสอบจ่าอากาศ จำนวน 433 อัตรา สมัครสอบจ่าอากาศ

โรงเรียนจ่าอากาศ ประกาศรับสมัคร เปิดสมัครสอบนักเรียนจ่าอากาศ 2563 จำนวน 433 อัตรา สมัครจ่าอากาศ 2563 รับมาจาก 1.บุคคลพลเรือน(บุคคลภายนอก) 418...
นายสิบทหารบก จ่าทหารเรือ จ่าอากาศ

[เต็มแล้ว] คอร์สติว นายสิบทหารบก-จ่าทหารเรือ-จ่าอากาศ 2562

เจ็บปวดมากแค่ไหน? กับหนังสือที่อ่านไป ก็สอบไม่ติด จะลงติวก็แพงเหลือเกิน เดินทางก็เหนื่อย แต่ทำไมทุกปี ยังมีคนสอบติด  อะไรคือความลับ ที่ทำให้พวกเขาสอบติด? เพราะพวกเขาเหล่านั้น มีคนสอนและจับมือทำแบบฝึกหัด...
จ่าอากาศ

เปิดสอบนักเรียนจ่าอากาศ 2562 จำนวน 443 อัตรา

ประกาศรับสมัคร โรงเรียนจ่าอากาศ เปิดสอบนักเรียนจ่าอากาศ 2562 จำนวน 443 อัตรา จ่าอากาศ 2562 รับมาจาก 1....
สมัครจ่าอากาศ 2563

สมัครจ่าอากาศ เปิดสอบ จ่าอากาศ 2561 จำนวน 393 อัตรา สมัครสอบจ่าอากาศ

โรงเรียน จ่าอากาศ  สมัครจ่าอากาศ เปิดสอบ 2561 จำนวน 393 อัตรา สมัครสอบจ่าอากาศ 1.บุคคลพลเรือน(บุคคลภายนอก)...

ประกาศรับสมัครทหาร

เรื่องเด่น