ช่างฝีมือทหาร

ช่างฝีมือทหาร

ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะได้บรรจุเข้ารับราชการตามเหล่าทัพต่างๆ ได้รับการแต่งตั้งยศ สิบตรีหรือจ่าตรี