ตำรวจ

ตำรวจ

ตำรวจ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ตรวจตรารักษาความสงบ จับกุม และปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย

นายสิบตำรวจ ปราบปราม 2018
นายร้อยตำรวจ สายงานป้องกันปราบปราม และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

การเตรียมตัวสอบหรือเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบนายร้อยตำรวจ ทั้งการสอบสายตรงเข้าเรียนเตรียมทหารก่อนเลือกเหล่าตำรวจ หรือสอบเข้าโรงเรียนนายร้อยตำรวจโดยไม่ต้องเรียนเตรียมทหาร ก็เป็นเส้นทางที่สามารถทำได้ สำหรับรายละเอียดการสอบในเส้นทางต่าง ๆ Nine 100.com  ได้แนะนำไว้ในบทความก่อนหน้านี้ ส่วนบทความนี้เรามีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในสายงานป้องกันปราบปราม มานำเสนอเพื่อเป็นความรู้ให้กับว่าที่นักเรียนนายร้อยตำรวจและผู้ที่สนใจ โครงสร้างสถานีตำรวจ             สถานีตำรวจ เป็นระดับหน่วยงานหนึ่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และตามกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดในคดีอาญา [...]

พนักงานสอบสวน นายร้อยตำรวจ สายสอบสวน
นายร้อยตำรวจ สายพนักงานสอบสวน และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรนอกจากนายร้อยตำรวจที่จบสายตรง คือจบจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจแล้วยังมีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรจำนวนมาก ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดรับสมัครจากบุคคลภายนอก โดยกำหนดคุณสมบัติตามที่ต้องการเมื่อสอบผ่านแล้วก็จะได้บรรจุเป็นข้าราชการตำรวจปฏิบัติงานในสายงานต่าง ๆ และแต่ละสายงานมีบทบาทหน้าที่อย่างไร บทความนี้ nine100.com มีหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานสอบสวน มาแนะนำเป็นความรู้ เส้นทางนายร้อยตำรวจ และบทบาทหน้าที่พนักงานสอบสวน สำหรับเส้นทางสู่การเป็นนายร้อยตำรวจ เชื่อว่าน้อง ๆ และหลายคนที่มีความฝันต้องการรับราชการตำรวจติดดาวบนบ่า ส่วนใหญ่เตรียมความพร้อมโดยการหาข้อมูลศึกษารายละเอียดต่าง [...]

เคล็ดไม่ลับ เตรียมตัวให้พร้อมสอบนายร้อยตำรวจ ครั้งเดียวผ่าน
เคล็ดไม่ลับ เตรียมตัวให้พร้อมสอบนายร้อยตำรวจ ครั้งเดียวผ่าน

การสอบนายร้อยตำรวจแต่ละครั้ง ทั้งสายตรงคือสอบเพื่อเป็นนักเรียนเตรียมทหาร สอบเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจโดยไม่ผ่านโรงเรียนเตรียมทหารโดยเปิดรับจากนักเรียนนายสิบหรือสนามสอบที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดรับสมัครบุคคลภายนอก ทุกสนามสอบมีผู้สนใจสมัครสอบเป็นจำนวนมาก ทำให้การแข่งขันในการสอบสูงตามไปด้วย สำหรับน้อง ๆ หรือบุคคลทั่วไปที่กำลังเตรียมตัวสมัครสอบ วันนี้ Nine100.com มีเคล็ดไม่ลับ ในการเตรียมตัวสอบนายร้อยตำรวจในผ่านในครั้งมาแนะนำ เคล็ดไม่ลับ เตรียมตัวให้พร้อมสอบนายร้อยตำรวจ ครั้งเดียวผ่าน เตรียมร่างกายให้พร้อม การสอบนายร้อยตำรวจในแต่ละปี [...]