Category Archives: นายร้อยตำรวจ สายสอบสวน

นายร้อยตำรวจ สายสอบสวน

มีหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน หาข่าว ปฏิบัติงานในด้านการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา การแสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์การกระทำความผิด ร่วมกับพนักงานสอบสวน