หน้าแรก สมัครสอบราชการ-รัฐวิสาหกิจ สมัครสอบการไฟฟ้านครหลวง

สมัครสอบการไฟฟ้านครหลวง

ความรู้สมัครสอบการไฟฟ้านครหลวง
รวมข่าวประกาศรับสมัครสอบการไฟฟ้านครหลวง ที่เป็นรัฐวิสาหกิจรับผิดชอบการจำหน่ายไฟฟ้าให้กับประชาชน อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย มีพื้นที่บริการ ได้แก่ กทม, นนทบุรี และสมุทรปราการ

การไฟฟ้านครหลวง มีหน้าที่ต่างกันกับหน่วยงานอื่นอย่างไร?

การไฟฟ้านครหลวง มีหน้าที่ต่างกันกับหน่วยงานอื่นอย่างไร?

การไฟฟ้านครหลวง ถือว่าได้เป็นรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่รับผิดชอบในการจำหน่ายไฟฟ้าให้กับประชาชน โดยตัวการไฟฟ้านครหลวงนั้นจะอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย มีพื้นที่ให้การบริการในปัจจุบันมี 3 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี...
อยากทำงาน การไฟฟ้านครหลวง ต้องทำอย่างไร

อยากทำงาน การไฟฟ้านครหลวง ต้องทำอย่างไร

ประเทศไทยเริ่มมีไฟฟ้าใช้ครั้งในปีพ.ศ.2427 ซึ่งในตอนนั้นจะจ่ายไฟให้เฉพาะในส่วนราชการและสาธารณูปโภคเท่านั้น การดำเนินการจ่ายให้กับประชาชนและภาคเอกชนต่างๆ ดำเนินการโดยการไฟฟ้ากรุงเทพและการไฟฟ้าสามเสน ซึ่งต่อมาก็คือการไฟฟ้านครหลวง ปัจจุบันการไฟฟ้านครหลวง เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องการจำหน่ายไฟฟ้าให้กับประชาชนทั่วไป ซึ่งอยู่ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้านครหลวง...
การไฟฟ้านครหลวง

การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัคร 130 อัตรา

เปิดรับสมัครบรรจุเข้า การไฟฟ้านครหลวง 130 อัตรา รับสมัครบรรจุการไฟฟ้านครหลวงหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี 26 คุณวุฒิ ที่การไฟฟ้านครหลวงเปิดรับ ม.3ปวช.ปวส.ป.ตรีป.โท รับสมัครตั้งแต่วันที่...

ประกาศรับสมัครราชการ-รัฐวิสาหกิจ

เรื่องเด่น