นายร้อยตำรวจ สายประมวลผล

นายร้อยตำรวจ สายประมวลผล

ตำรวจสายประมวลผล วุฒิปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ ดำรงตำแหน่ง รองสารวัตร กลุ่มงานเทคนิค (ทำหน้าที่ประมวลผล) ในสังกัดหน่วยงานต่าง ๆ ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ