หน้าแรก สมัครสอบราชการ-รัฐวิสาหกิจ สมัครสอบกองอาสารักษาดินแดน (อส.)

สมัครสอบกองอาสารักษาดินแดน (อส.)

ความรู้สมัครสอบกองอาสารักษาดินแดน (อส.)
รวมข่าวประกาศรับสมัครสอบกองอาสารักษาดินแดน ที่เป็นองค์การ ขึ้นอยู่ในกระทรวงมหาดไทย เป็นกองกำลังกึ่งทหาร ทำหน้าที่รักษาความสงบร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ปราบปรามผู้กระทำผิดกฏหมาย

ความรู้ทั่วไปของ กองอาสารักษาดินแดน (อส.)

ความรู้ทั่วไปของ กองอาสารักษาดินแดน (อส.)

กองอาสารักษาดินแดน เป็นองค์การที่ขึ้นอยู่ในกระทรวงมหาดไทย มีฐานะเป็นนิติบุคคล ทำหน้าที่คอยรักษาความสงบร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ รวมถึงการรักษาความปลอดภัยในสถานที่สำคัญ และการคมนาคม และยังเป็นกำลังสำรองส่วนหนึ่งที่พร้อมจะเพิ่มเติมและสนับสนุนกำลังทหารได้เมื่อมีการร้องขอทั้งในยามปกติและยามศึกสงครามอีกด้วย ประวัติความเป็นมาของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) กองอาสารักษาดินแดน ถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดนในปี...
คุณสมบัติที่ใช้ในการสมัคร กองอาสารักษาดินแดน (อส.)

คุณสมบัติที่ใช้ในการสมัคร กองอาสารักษาดินแดน (อส.)

คุณสมบัติที่ใช้ในการสมัคร กองอาสารักษาดินแดน (อส.) คุณสมบัติที่ใช้ในการสมัครสอบกองอาสารักษาดินแดน (อส.) มีดังนี้ ต้องมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในท้องที่ที่เข้าเป็นสมาชิก มีสัญชาติไทย มีอายุตั้งแต่ 17 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป...
กองอาสารักษาดินแดง อส.

กองอาสารักษาดินแดน อส. เปิดรับ 120 อัตรา

กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) จำนวน 120 อัตรา รายละเอียดการเรียกบรรจุ กองอาสารักษาดินแดน (อส.) กองร้อยบังคับการและบริการที่ 1 จำนวน 37...

ประกาศรับสมัครราชการ-รัฐวิสาหกิจ

เรื่องเด่น