หน้าแรก สมัครสอบทหาร สมัครสอบเตรียมทหาร (ตท.)

สมัครสอบเตรียมทหาร (ตท.)

ความรู้สมัครสอบเตรียมทหาร (ตท.)
รวมข่าวประกาศรับสมัครสอบเตรียมทหาร (ตท.) รวมถึงประกาศผลสอบ คุณสมบัตินักเรียนเตรียมทหาร (นตท.) เตรียมทหารเหล่าต่าง ๆ นายเรืออากาศ เตรียมนายร้อยตำรวจ นายร้อย จปร. นายเรือ

ข้อมูลทั่วไปของ-โรงเรียนเตรียมทหาร

ข้อมูลทั่วไปของ โรงเรียนเตรียมทหาร

โรงเรียนเตรียมทหาร ถือเป็นสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย และเป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทยที่เป็นศูนย์รวมเบื้องต้นสำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และโรงเรียนนายร้อยตำรวจเป็นต้น โดยผู้ที่ทำการศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร...
ทำความรู้จักกับนายร้อยตำรวจสายนักเรียนเตรียมทหาร และนายร้อยตำรวจที่รับจากบุคคลภายนอก คือ?

ทำความรู้จักกับนายร้อยตำรวจสายนักเรียนเตรียมทหาร และนายร้อยตำรวจที่รับจากบุคคลภายนอก คือ?

นายร้อยตำรวจ คือ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (Royal Police Cadet Academy) ที่เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาสังกัดในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีที่ตั้งอยู่ที่...
รูปแบบการทดสอบเข้า โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และสาเหตุในการหมดสิทธิ์สอบ

รูปแบบการทดสอบเข้า โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และสาเหตุในการหมดสิทธิ์สอบ

รูปแบบการทดสอบเข้า หรือสอบเข้าโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงด้วยกัน โดยต้องผ่านการทดสอบในแต่ละช่วงไม่สามารถสอบข้ามขั้นตอนได้ และหากไม่ผ่านในช่วงใดก็ถือว่าไม่ผ่านการสอบเข้า โดยในแต่ละการทดสอบมีดังนี้ การทดสอบด้านวิชาการ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช การทดสอบด้านวิชาการ...
วัตถุประสงค์ และการฝึกในแต่ละด้านของ โรงเรียนนายเรือ

วัตถุประสงค์ และการฝึกในแต่ละด้านของ โรงเรียนนายเรือ

การฝึกในแต่ละด้านของ "โรงเรียนนายเรือ" สามารถแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ การฝึกในด้านการศึกษาของนักเรียนนายเรือ นักเรียนนายเรือทุกนายที่ทำการศึกอยู่ในโรงเรียน มีหน้าที่จำเป็นจะต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่อใฝ่หาความรู้ทั้งในด้านวิชาการ การฝึกวิชาชีพทหารเรือ...
สิ่งที่จะได้รับ ตอนเป็นนักเรียนนายเรืออากาศ และหลังจบการศึกษา

สิ่งที่จะได้รับ ตอนเป็นนักเรียนนายเรืออากาศ และหลังจบการศึกษา

บทความนี้จะช่วยให้ความรู้สมัครสอบนายเรืออากาศ โดยจะบอกเล่าถึงสิ่งที่จะได้รับ ตอนเป็นนักเรียนนายเรืออากาศ และหลังจบการศึกษา จะมีดังต่อไปนี้ สิ่งที่จะได้รับ ตอนเป็นนักเรียนนายเรืออากาศ นักเรียนนายเรืออากศจะไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งด้านการศึกษา อาหาร เครื่องแต่งกาย...
ระเบียบการต่างๆ ในการเข้าโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ระเบียบการต่างๆ ในการเข้าโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ระเบียบการต่างๆ ของโรงเรียนนายร้อยตำรวจนั้น เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องศึกษาไว้ก่อนเพื่อข่วยในการเตรียมตัวในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายร้อย รวมถึงยังได้ความรู้ไปในตัวด้วย โดยตัวระเบียบการที่จะพูดถึงในบทความนี้นั้นจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ดังต่อไปนี้ 1.ระเบียบการส่วนคุณสมบัติเบื้องต้นการเข้าเป็นนักเรียนของ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ระเบียบการส่วนคุณสมบัติเบื้องต้นของ...
วิธีการสมัครออนไลน์เข้า โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

วิธีการสมัครออนไลน์เข้า โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

วิธีการสมัครออนไลน์เข้า โรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิธีการสมัครออนไลน์ สอบเข้าโรงเรียนนายร้อยตำรวจ มีดังนี้ เตรียมเอกสารที่จำเป็น ได้แก่ไฟล์รูปถ่ายบัตรประชาชนทะเบียนบ้านของตัวผู้สมัคร และบิดา มารดาทำการเข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์ และกรอกข้อมูลต่างๆหากไม่ทราบข้อมูลให้ทำการกรอกเฉพาะช่องที่มีเครื่องหมาย *ตรวจสอบสถานะรูปถ่ายโดยหากรูปถ่ายยังไม่ผ่าน...
คุณสมบัติ และเอกสารที่จำเป็น ของผู้สมัครเข้าโรงเรียนนายเรือ

คุณสมบัติ และเอกสารที่จำเป็น ของผู้สมัครเข้าโรงเรียนนายเรือ

คุณสมบัติของผู้สมัคร เข้าโรงเรียนนายเรือ คุณสมบัติของผู้สมัคร สอบเข้าโรงเรียนนายเรือ มีดังนี้ วุฒิการศึกษาของผู้สมัครนั้น ต้องสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เทียบเท่าเป็นชายโสด...
รายละเอียดการสมัครเข้า โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

รายละเอียดการสมัครเข้า โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ถือเป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศไทย โดยตัวโรงเรียนนั้นจะมีหน้าที่คอยอำนวยการศึกษา ฝึกอบรม และปกครองนักเรียนนายเรืออากาศ รวมทั้งเสนอแนะหลักสูตร และกำหนดแนวการสอน ซึ่งจะมีการประกาศเปิดรับสมัครเข้าโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช...
จุดมุ่งหมายในการฝึกวิชาทหาร และสิ่งที่จะได้รับจาก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

จุดมุ่งหมายในการฝึกวิชาทหาร และสิ่งที่จะได้รับจาก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

จุดมุ่งหมายในการฝึกวิชาทหารของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จุดมุ่งหมายในการฝึกวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จะมีดังนี้ ชั้นเรียนปีที่ 1 จะทำการฝึก และศึกษาวิชาทหารเบื้องต้นในระดับบุคคล เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถเป็นบุคคล และหลักพื้นฐานการรบชั้นเรียนปีที่ 2...
ช่วงเวลาเปิดรับสมัครเข้า โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และวิธีการสมัครเข้า

ช่วงเวลาเปิดรับสมัครเข้า โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และวิธีการสมัครเข้า

ช่วงเวลาในการเปิดรับสมัครเข้า โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ช่วงระยะเวลาในการสมัครสอบเข้าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจะอยู่ในเดือน ธันวาคม - กุมภาพันธ์ คุณสมบัติในการสมัคร เพศชายวุฒิ ม.4 หรือเทียบเท่าอายุ...
นายร้อยทหารบก ยศ.ทบ.

[ เต็มแล้ว ] คอร์สติว นายร้อยทหารบก ยศ.ทบ.

กว่า 85% ของคนที่สอบติดนายร้อยทหารบก หญิง/ชาย เกิดจากการเตรียมตัวที่ดีการสอบในแต่ละปี มีคู่แข่งเยอะ หนังสือก็หาอ่านยาก สงสัยก็ไม่มีใครให้ถาม คู่แข่งมาจากทั่วประเทศ...
นายร้อยตำรวจ 2562

ประกาศผลสอบ เตรียมทหาร เหล่าตำรวจ

ประกาศผลสอบเตรียมทหาร เหล่าตำรวจ โควต้า นสต. และข้าราชการตำรวจชาย คลิกเลย >>> ประกาศผลสอบนักเรียนชาย คลิกเลย คลิกเลย...
นายเรืออากาศ 2562

โรงเรียนนายเรืออากาศ เปิดรับสมัคร 2562

โรงเรียนนายเรืออากาศ เปิดรับสมัคร 2562 การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร(นตท.) ในส่วนของกองทัพอากาศ(ทอ.) คุณสมบัติ เพศชายวุฒิ ม.4 หรือเทียบเท่าอายุ 16-18 ปี (เกิดในปี พ.ศ.2544,...
นายเรือ 2562

โรงเรียนนายเรือ เปิดรับสมัคร 2562

โรงเรียนนายเรือ เปิดรับสมัคร 2562 การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร(นตท.) ในส่วนของกองทัพเรือ(ทร.) คุณสมบัติ เพศชายวุฒิ ม.4 หรือเทียบเท่าอายุ 16-18 ปี (เกิดในปี พ.ศ.2544,...
นายร้อย จปร.

โรงเรียนนายร้อย จปร. เปิดรับสมัคร 2562

โรงเรียนนายร้อย จปร. เปิดรับสมัคร 2562 การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร(นตท.) ในส่วนของกองทัพบก(ทบ.) คุณสมบัติ เพศชายวุฒิ ม.4 หรือเทียบเท่าอายุ 16-18 ปี (เกิดในปี...
กองทัพไทย-เปิดรับสมัคร-60-4

เปิด สอบนายร้อยทหาร หญิง/ชาย 2561 จำนวน 152 อัตรา /สมัครทหารนายร้อย/นายร้อยทหาร

เปิด สอบนายร้อยทหาร หญิง/ชาย 2561 จำนวน 152 อัตรา /สมัครทหารนายร้อย/นายร้อยทหาร ตำแหน่งที่เปิดบรรจุ ปริญญาตรี   148...

ประกาศรับสมัครทหาร

เรื่องเด่น