หน้าแรก สมัครสอบทหาร สมัครสอบเตรียมทหาร (ตท.)

สมัครสอบเตรียมทหาร (ตท.)

ความรู้สมัครสอบเตรียมทหาร (ตท.)
รวมข่าวประกาศรับสมัครสอบเตรียมทหาร (ตท.) รวมถึงประกาศผลสอบ คุณสมบัตินักเรียนเตรียมทหาร (นตท.) เตรียมทหารเหล่าต่าง ๆ นายเรืออากาศ เตรียมนายร้อยตำรวจ นายร้อย จปร. นายเรือ

ข้อมูลทั่วไปของ-โรงเรียนเตรียมทหาร

ข้อมูลทั่วไปของ โรงเรียนเตรียมทหาร

โรงเรียนเตรียมทหาร ถือเป็นสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย และเป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทยที่เป็นศูนย์รวมเบื้องต้นสำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และโรงเรียนนายร้อยตำรวจเป็นต้น โดยผู้ที่ทำการศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร จะถูกเรียกว่า นักเรียนเตรียมทหาร (นตท.) นั่นเอง ประวัติย่อ...
ทำความรู้จักกับนายร้อยตำรวจสายนักเรียนเตรียมทหาร และนายร้อยตำรวจที่รับจากบุคคลภายนอก คือ?

ทำความรู้จักกับนายร้อยตำรวจสายนักเรียนเตรียมทหาร และนายร้อยตำรวจที่รับจากบุคคลภายนอก คือ?

นายร้อยตำรวจ คือ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (Royal Police Cadet Academy) ที่เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาสังกัดในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีที่ตั้งอยู่ที่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในโรงเรียนนายร้อยตำรวจนั้นจะมีหน้าที่หลักในการอบรม สั่งสอน และให้การศึกษาแก่เหล่านายร้อยตำรวจ...
รูปแบบการทดสอบเข้า โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และสาเหตุในการหมดสิทธิ์สอบ

รูปแบบการทดสอบเข้า โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และสาเหตุในการหมดสิทธิ์สอบ

รูปแบบการทดสอบเข้า หรือสอบเข้าโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงด้วยกัน โดยต้องผ่านการทดสอบในแต่ละช่วงไม่สามารถสอบข้ามขั้นตอนได้ และหากไม่ผ่านในช่วงใดก็ถือว่าไม่ผ่านการสอบเข้า โดยในแต่ละการทดสอบมีดังนี้ การทดสอบด้านวิชาการ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช การทดสอบด้านวิชาการ...
วัตถุประสงค์ และการฝึกในแต่ละด้านของ โรงเรียนนายเรือ

วัตถุประสงค์ และการฝึกในแต่ละด้านของ โรงเรียนนายเรือ

การฝึกในแต่ละด้านของ "โรงเรียนนายเรือ" สามารถแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ การฝึกในด้านการศึกษาของนักเรียนนายเรือ นักเรียนนายเรือทุกนายที่ทำการศึกอยู่ในโรงเรียน มีหน้าที่จำเป็นจะต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่อใฝ่หาความรู้ทั้งในด้านวิชาการ การฝึกวิชาชีพทหารเรือ...
สิ่งที่จะได้รับ ตอนเป็นนักเรียนนายเรืออากาศ และหลังจบการศึกษา

สิ่งที่จะได้รับ ตอนเป็นนักเรียนนายเรืออากาศ และหลังจบการศึกษา

บทความนี้จะช่วยให้ความรู้สมัครสอบนายเรืออากาศ โดยจะบอกเล่าถึงสิ่งที่จะได้รับ ตอนเป็นนักเรียนนายเรืออากาศ และหลังจบการศึกษา จะมีดังต่อไปนี้ สิ่งที่จะได้รับ ตอนเป็นนักเรียนนายเรืออากาศ นักเรียนนายเรืออากศจะไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งด้านการศึกษา อาหาร เครื่องแต่งกาย...
ระเบียบการต่างๆ ในการเข้าโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ระเบียบการต่างๆ ในการเข้าโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ระเบียบการต่างๆ ของโรงเรียนนายร้อยตำรวจนั้น เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องศึกษาไว้ก่อนเพื่อข่วยในการเตรียมตัวในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายร้อย รวมถึงยังได้ความรู้ไปในตัวด้วย โดยตัวระเบียบการที่จะพูดถึงในบทความนี้นั้นจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ดังต่อไปนี้ 1.ระเบียบการส่วนคุณสมบัติเบื้องต้นการเข้าเป็นนักเรียนของ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ระเบียบการส่วนคุณสมบัติเบื้องต้นของ...
วิธีการสมัครออนไลน์เข้า โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

วิธีการสมัครออนไลน์เข้า โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

วิธีการสมัครออนไลน์เข้า โรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิธีการสมัครออนไลน์ สอบเข้าโรงเรียนนายร้อยตำรวจ มีดังนี้ เตรียมเอกสารที่จำเป็น ได้แก่ไฟล์รูปถ่ายบัตรประชาชนทะเบียนบ้านของตัวผู้สมัคร และบิดา มารดาทำการเข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์ และกรอกข้อมูลต่างๆหากไม่ทราบข้อมูลให้ทำการกรอกเฉพาะช่องที่มีเครื่องหมาย *ตรวจสอบสถานะรูปถ่ายโดยหากรูปถ่ายยังไม่ผ่าน...
คุณสมบัติ และเอกสารที่จำเป็น ของผู้สมัครเข้าโรงเรียนนายเรือ

คุณสมบัติ และเอกสารที่จำเป็น ของผู้สมัครเข้าโรงเรียนนายเรือ

คุณสมบัติของผู้สมัคร เข้าโรงเรียนนายเรือ คุณสมบัติของผู้สมัคร สอบเข้าโรงเรียนนายเรือ มีดังนี้ วุฒิการศึกษาของผู้สมัครนั้น ต้องสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เทียบเท่าเป็นชายโสด...
รายละเอียดการสมัครเข้า โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

รายละเอียดการสมัครเข้า โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ถือเป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศไทย โดยตัวโรงเรียนนั้นจะมีหน้าที่คอยอำนวยการศึกษา ฝึกอบรม และปกครองนักเรียนนายเรืออากาศ รวมทั้งเสนอแนะหลักสูตร และกำหนดแนวการสอน ซึ่งจะมีการประกาศเปิดรับสมัครเข้าโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ในทุกๆปี คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียนนั้นจะมีดังต่อไปนี้
จุดมุ่งหมายในการฝึกวิชาทหาร และสิ่งที่จะได้รับจาก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

จุดมุ่งหมายในการฝึกวิชาทหาร และสิ่งที่จะได้รับจาก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

จุดมุ่งหมายในการฝึกวิชาทหารของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จุดมุ่งหมายในการฝึกวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จะมีดังนี้ ชั้นเรียนปีที่ 1 จะทำการฝึก และศึกษาวิชาทหารเบื้องต้นในระดับบุคคล เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถเป็นบุคคล และหลักพื้นฐานการรบชั้นเรียนปีที่ 2...
ช่วงเวลาเปิดรับสมัครเข้า โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และวิธีการสมัครเข้า

ช่วงเวลาเปิดรับสมัครเข้า โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และวิธีการสมัครเข้า

ช่วงเวลาในการเปิดรับสมัครเข้า โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ช่วงระยะเวลาในการสมัครสอบเข้าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจะอยู่ในเดือน ธันวาคม - กุมภาพันธ์ คุณสมบัติในการสมัคร
นายร้อยทหารบก ยศ.ทบ.

[ เต็มแล้ว ] คอร์สติว นายร้อยทหารบก ยศ.ทบ.

กว่า 85% ของคนที่สอบติดนายร้อยทหารบก หญิง/ชาย เกิดจากการเตรียมตัวที่ดีการสอบในแต่ละปี มีคู่แข่งเยอะ หนังสือก็หาอ่านยาก สงสัยก็ไม่มีใครให้ถาม คู่แข่งมาจากทั่วประเทศ มีแต่คนเก่ง ๆ ทั้งนั้น หากหวังผลการสอบรอบนี้ การอ่านหนังสือเอง อาจไม่ใช่คำตอบ…การติว จึงกลายเป็นตัวเลือกที่สำคัญ แต่ด้วยราคาที่แพงถึงหลักหมื่น และต้องเดินทางไกล...
นายร้อยตำรวจ 2562

ประกาศผลสอบ เตรียมทหาร เหล่าตำรวจ

ประกาศผลสอบเตรียมทหาร เหล่าตำรวจ โควต้า นสต. และข้าราชการตำรวจชาย คลิกเลย >>> ประกาศผลสอบนักเรียนชาย คลิกเลย คลิกเลย >>> ประกาศผลสอบโครงการใต้ คลิกเลย...
นายเรืออากาศ 2562

โรงเรียนนายเรืออากาศ เปิดรับสมัคร 2562

โรงเรียนนายเรืออากาศ เปิดรับสมัคร 2562 การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร(นตท.) ในส่วนของกองทัพอากาศ(ทอ.) คุณสมบัติ เพศชายวุฒิ ม.4...
นายเรือ 2562

โรงเรียนนายเรือ เปิดรับสมัคร 2562

โรงเรียนนายเรือ เปิดรับสมัคร 2562 การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร(นตท.) ในส่วนของกองทัพเรือ(ทร.) คุณสมบัติ เพศชายวุฒิ ม.4...
นายร้อย จปร.

โรงเรียนนายร้อย จปร. เปิดรับสมัคร 2562

โรงเรียนนายร้อย จปร. เปิดรับสมัคร 2562 การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร(นตท.) ในส่วนของกองทัพบก(ทบ.) คุณสมบัติ เพศชายวุฒิ...
กองทัพไทย-เปิดรับสมัคร-60-4

เปิด สอบนายร้อยทหาร หญิง/ชาย 2561 จำนวน 152 อัตรา /สมัครทหารนายร้อย/นายร้อยทหาร

เปิด สอบนายร้อยทหาร หญิง/ชาย 2561 จำนวน 152 อัตรา /สมัครทหารนายร้อย/นายร้อยทหาร ตำแหน่งที่เปิดบรรจุ

ประกาศรับสมัครทหาร

เรื่องเด่น