นายสิบตำรวจ พิสูจน์หลักฐาน (พฐ.)

นายสิบตำรวจ พิสูจน์หลักฐาน (พฐ.)

ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานและของกลางในคดีต่างๆ เป็นส่วนงานสนับสนุน ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม