เตรียมนายร้อยตำรวจ

เตรียมนายร้อยตำรวจ

ประกาศรับสมัคร นักเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.) เข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน เมื่อจบหลักสูตรจะได้รับราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ติดยศเป็นร้อยตำรวจตรี