หน้าแรก สมัครสอบนายสิบตำรวจ สมัครสอบนายสิบตำรวจอำนวยการ

สมัครสอบนายสิบตำรวจอำนวยการ

ความรู้สมัครสอบ นายสิบตำรวจสายอำนวยการ
รวมข่าวประกาศรับสมัครสอบนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน รับผิดชอบการบริหารจัดการ ปฏิบัติภารกิจงานอำนวยการ และงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย อาทิเช่น งานประชาสัมพันธ์, งานการข่าว, งานธุรการ

ความรู้เกี่ยวกับงานส่งกําลังบํารุง ในส่วนของฝ่ายอำนวยการ

การส่งกําลังบํารุง ของฝ่ายอำนวยการนั้นมีความสําคัญในการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือภาครัฐก็ตาม โดยส่วนใหญ่ในภาคเอกชนจะคุ้นเคยกับคําว่า “Logistics” แต่ในภาครัฐนั้นจะใช้คําว่า “การส่งกําลังบํารุง” หรือ “พลาธิการ” ซึ่งในแต่ละคําเรียกจะมีลักษณะของกิจกรรม...
iTestNine100_191002_0009

ความรู้พื้นฐานในงานฝ่ายอํานวยการ

ฝ่ายอํานวยการ คือ ผู้ที่จะทําหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างราบรื่น และสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างสมบูรณ์ รวมถึงการให้ข้อมูลข่าวสาร ประสานงาน วิเคราะห์ข้อมูล และให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชาในการตกลงใจเพื่อการปฏิบัติงานในภารกิจใดๆก็ตาม โดยการจัดทําแผนหรือคําสั่ง...
นายสิบตำรวจ 2562

ความรู้เกี่ยวกับแผนงานและยุทธศาสตร์ ของงานในฝ่ายอํานวยการ

งานในหน้าที่ของฝ่ายอํานวยกา ด้านการวางแผนและยุทธศาสตร์นั้น ถือเป็นอีกสายหนึ่งที่มีส่วนสําคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารงานขององค์กรต่างๆ โดยหน่วยงานที่มีหน้าที่รับคอยผิดชอบทางด้านฝ่ายอํานวยการในเรื่อง การปฏิบัติการ นโยบาย แผนงาน โครงการและงบประมาณของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และหน่วยปฏิบัติการต่างๆนั้นได้ถูกจัดไว้ในหน่วยงานของตํารวจเกือบทุกหน่วย...
นายร้อยตำรวจ 2562

งานในหน้าที่ของฝ่ายกําลังพล ในส่วนของฝ่ายอํานวยการ

งานในหน้าที่ของฝ่ายกําลังพล ในส่วนของฝ่ายอํานวยการ งานในหน้าที่ของฝ่ายกําลังพลในส่วนของฝ่ายอํานวยการ สามารถแบ่งออกได้ดังต่อไปนี้ งานด้านธุรการประจําโดยทั่วๆไปของหน่วยงานกําลังพล จะมีหน้าที่หลัก ดังต่อไปนี้งานธุรการและสารบรรณ จะมีหน้าที่ในการจัดการตามระเบียบงานสารบรรณ และการดูแลรักษาความสะอาดจัดระเบียบของอาคารสถานที่ ทั้งยังต้องคอยจัดเวรยามรักษาความปลอดภัย และเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการในงานอื่นๆ...
ภาพหนังสือคณิต อังกฤษ

[ หมดแล้ว ] หนังสือคณิต-อังกฤษ ที่ทำให้สอบติดตำรวจปีนี้ !!

หนังสือคณิต และอังกฤษ ที่จะทำให้สอบติดตำรวจในปีนี้ เจ็บปวดมากแค่ไหน? กับหนังสือที่อ่านไป ก็สอบไม่ติด จะลงติวก็แพงเหลือเกิน เดินทางก็เหนื่อย แต่ทำไมทุกปี ยังมีคนสอบติด จากการอ่านหนังสือ อะไรคือความลับ ที่ทำให้พวกเขาสอบผ่าน? เพราะพวกเขาเหล่านั้น...

[ เต็มแล้ว ] ข้อสอบนายสิบตำรวจ อำนวยการ พิสูจน์หลักฐาน 100 อัตรา iTest Online

ความลับสอบติดตำรวจ หญิง/ชาย สายอำนวยการลำดับต้น ๆ   จากคนที่ไม่ขยันอ่านหนังสือ เหลือเวลาอีกเพียงแค่เดือนกว่า ๆ ก็จะถึงวันสอบแล้ว เวลาน้อยมาก ๆ...
กองการสอบ

วิธีสมัครสอบตำรวจ อำนวยการ พิสูจน์หลักฐาน Step by step

นายสิบตำรวจ อำนวยการ พิสูจน์หลักฐาน 100 อัตรา หญิง/ชาย อายุ 18-35 ปีวุฒิ ม.6/ปวช./กศน....
ตำรวจสายบัญชี พิสูจน์หลักฐาน นิติกร สอบสวน

iTest 3 ชุด นายสิบตำรวจ อำนวยการ พิสูจน์หลักฐาน 450 ข้อ

ข้อสอบนายสิบตำรวจ อำนวยการ พิสูจน์หลักฐาน 2563 นายสิบตำรวจ อำนวยการ ข้อสอบเสมือนจริง ออกแบบมาเพื่อให้น้องสอบติดตัวจริง !!ครบทั้ง 5 วิชาที่ใช้สอบ รวม...
นายร้อยตำรวจ บัญชี พิสูจน์หลักฐาน นิติกร สอบสวน

[เต็มแล้ว] iCourse ติวเข้ม นายสิบตำรวจ อำนวยการ พิสูจน์หลักฐาน 100 อัตรา

กว่า 85% ของคนที่สอบติดตำรวจ เกิดจากการเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่น ๆ เพราะการสอบตำรวจในแต่ละปี มีคู่แข่งเยอะมาก และคะแนนตัวจริงมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ คู่แข่งมาจากทั่วประเทศ มีแต่คนเก่งๆ...
นายร้อยตำรวจ บัญชี พิสูจน์หลักฐาน นิติกร สอบสวน

iTest ข้อสอบ นายสิบตำรวจ อำนวยการ พิสูจน์หลักฐาน ชุดที่ 1

ข้อสอบนายสิบตำรวจ อำนวยการ พิสูจน์หลักฐาน 2563  ชุดที่ 1  นายสิบตำรวจ อำนวยการ หญิง/ชาย...
นายร้อยตำรวจ บัญชี พิสูจน์หลักฐาน นิติกร สอบสวน

นายสิบตำรวจ อำนวยการ พิสูจน์หลักฐาน 100 อัตรา

นายสิบตำรวจ อำนวยการ พิสูจน์หลักฐาน เปิดรับสมัคร 100 อัตรา กำหนดการที่สำคัญ ประกาศ 9 - 15...
กองบินตำรวจ

กองบินตำรวจ เปิดรับสมัครสอบตำรวจ

กองบินตำรวจ เปิดรับสมัครสอบตำรวจ กลุ่มงานช่างอากาศ กองบินตำรวจ เปิดรับ 30 อัตรา คุณสมบัติตำรวจ กองบินตำรวจ อายุ 18-35 ปี...
iTestNine100_191002_0009

[ เต็มแล้ว ] iTest Online ” ลดการทำข้อสอบพลาด  เพิ่มโอกาสการสอบติด “

ความลับสอบติดตำรวจอำนวยการลำดับต้น ๆ   จากคนที่ไม่ขยันอ่านหนังสือ เหลือเวลาอีกเพียงแค่เดือนกว่า ๆ ก็จะถึงวันสอบแล้ว เวลาน้อยมาก ๆ เพราะวิชาที่ต้องอ่านมันเยอะไปหมด คำนวณก็ต้องทำ  วิชาความจำก็ต้องท่อง ...
นายร้อยตำรวจ

[ เต็มแล้ว ] คอร์สติว นายสิบตำรวจ อำนวยการ

นายสิบตำรวจ อำนวยการปีนี้ มีเพิ่มวิชาสอบ !! อำนวยการรอบนี้ มีสอบกฎหมายกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มเข้ามาการสอบตำรวจในแต่ละปี มีคู่แข่งเยอะมาก และคะแนนตัวจริงสูงมาก ๆ...
นายร้อยตำรวจ

สอบตํารวจ 2562 นายสิบตำรวจหญิง/ชาย สายอำนวยการ เปิดแล้ว 350 ตำแหน่ง!! / สมัครสอบตํารวจ 2562  

สอบตํารวจ 2562 นายสิบตำรวจหญิง/ชาย สายอำนวยการ เปิดแล้ว 350 ตำแหน่ง !! /...
นายร้อยตำรวจ

[ ปิดรับ ] ติวเข้มสอบ อำนวยการ 350 อัตรา

ตำรวจอำนวยการ รอบนี้ มีสอบกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี !! ปีนี้ โชคดี อำนวยการเปิดสอบรอบ 2 โอกาสที่จะแก้แค้นมาถึงแล้วซึ่งจะทำให้อ่านหนังสือไม่ทัน...
กองการสอบ

วิธีการสมัครสอบตำรวจ อำนวยการ Step by step

ตำรวจอำนวยการ 350 อัตรา หญิง/ชาย อายุ 18-35 ปีวุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่าหญิงสูง...
นายร้อยตำรวจ

[ ปิดรับ ] Advaced Course ติวสายอำนวยการ 350 อัตรา

ตำรวจอำนวยการ รอบนี้ มีสอบกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี !! ปีนี้ โชคดี อำนวยการเปิดสอบรอบ 2 โอกาสที่จะแก้แค้นมาถึงแล้ว ซึ่งจะทำให้อ่านหนังสือไม่ทัน...
นายร้อยตำรวจ

ข้อสอบตำรวจ อำนวยการ ชุดที่ 1

ข้อสอบนายสิบตำรวจ อำนวยการ ชุดที่ 1  ความสามารถทั่วไป  ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สารสนเทศสำนักงาน สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และอาเซียน วิธีการโหลด...
ตำรวจสายบัญชี พิสูจน์หลักฐาน นิติกร สอบสวน

นายสิบตำรวจ อำนวยการ 350 อัตรา [ รอบ 2 ] ปี 2562

นายสิบตำรวจ สายอำนวยการ 350 อัตรา ตามรายงานการประชุม คาดว่าจะสอบ วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน...

ประกาศสอบตำรวจ

เรื่องเด่น