หน้าแรก ความรู้เกี่ยวกับอาชีพข้าราชการไทย

ความรู้เกี่ยวกับอาชีพข้าราชการไทย

ความหมายในแต่ละประเภทของข้าราชการไทย

ความหมายในแต่ละประเภทของข้าราชการไทย

ข้าราชการพลเรือนสามัญ คือ ข้าราชการที่คอยปฏิบัติหน้าที่ราชการในกระทรวง ทบวง กรมฝ่ายพลเรือน ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน โดยสามารถแบ่งออกเป็นประเภทย่อย 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทบริหาร ประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการ...
ประเภทของข้าราชการไทย

ประเภทของข้าราชการไทย

ข้าราชการ คือ บุคคลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้รับราชการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามหน่วยงาน และความสามารถ ซึ่งจะมีการรับสมัครข้าราชการแตกต่างกันออกไปตามความต้องการในแต่ละหน่วยงานนั้นๆ โดยส่วนในองค์กรที่บุคคลดังกล่าวปฏิบัติงานอยู่นั้นจะเรียกว่า "ส่วนราชการ" และตัวข้าราชการนั้นจะรับเงินเดือนจากกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ของประเทศไทย
ข้อควรรู้เกี่ยวกับ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เป็นสถาบันผลิตแพทย์ทหารแห่งเดียวในประเทศไทย ถูกก่อตั้งเป็นสถาบันแพทยศาสตร์ลำดับที่ 7 ของประเทศไทย ตัววิทยาลัยจะดำเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก และดำรงสถานะสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มีชื่อย่อคือ วพม. ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อ 16 มิถุนายน 2518 จากพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เหตุเพราะความจำเป็นที่ทางราชการทหารจะต้องจัดตั้งโรงเรียนแพทย์ขึ้นเอง เพื่อที่จะได้ผลิตบัณฑิตแพทย์ให้ได้มาตรฐาน...
คุณสมบัติ-วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

คุณสมบัติ และสิทธิที่จะได้รับขณะกำลังศึกษาและเมื่อจบการศึกษา วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

คุณสมบัติพื้นฐานในการสมัครเข้า วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า คุณสมบัติผู้สมัครต้องผ่านตามเกณฑ์การรับสมัคร ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยผู้สมัครต้องอายุไม่เกิน 20 ปีชาย ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 50 กิโลกรัมหญิง ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150...
รวม 20 เรื่อง กองทัพเรือ

รวม 20 เรื่อง กองทัพเรือ

1.กองทัพเรือ คือ กองทัพเรือไทย หรือ ราชนาวีไทย ( Royal Thai Navy) จะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติการทางทหาร ในทะเล ลำน้ำ และพื้นที่บริเวณชายฝั่งของประเทศไทย ซึ่งกองทัพเรือจะมีจำนวนกำลังพลประจำการเป็นลำดับ...
นายสิบตำรวจสายปราบปราม vs นายสิบตำรวจสายอำนวยการและสนับสนุน

นายสิบตำรวจสายปราบปราม vs นายสิบตำรวจสายอำนวยการและสนับสนุน

อีกหนึ่งเส้นทางสำหรับคนที่ใฝ่ฝันว่าฉันจะต้องใส่เครื่องแบบสีกากีสักครั้งในชีวิต นั่นก็คือ ‘นายสิบตำรวจ’ แต่นอกจากยศแล้ว จะมีอะไรที่แตกต่างจากนายร้อยตำรวจบ้าง ทั้งคำถามที่แสนสำคัญอย่างเช่น ‘เราสามารถเลือกเส้นทางนายสิบตำรวจเพื่อเป็นนายร้อยได้หรือไม่’ มั่นใจว่าบทความนี้มีคำตอบที่ชัดเจนให้คุณ ยิ่งไปกว่านั้นยังอัดแน่นไปด้วยรายละเอียดที่เกี่ยวกับนายสิบตำรวจที่คุณต้องรู้ นิยามของนายสิบตำรวจ
20 เรื่อง ข้าราชการไทย

รวม 20 เรื่อง ข้าราชการไทย

1.ข้าราชการไทย คือ ข้าราชการ คือ บุคคลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้รับราชการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆตามหน่วยงานและความสามารถ ซึ่งจะมีการรับสมัครข้าราชการ แตกต่างกันออกไปตามความต้องการในแต่ละหน่วยงานนั้นๆ โดยตัวข้าราชการนั้นจะรับเงินเดือนจากกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ของประเทศไทย ส่วนในองค์กรที่บุคคลดังกล่าวปฏิบัติงานอยู่นั้นจะเรียกว่า ส่วนราชการ
รวม 20 เรื่อง กองทัพอากาศไทย

รวม 20 เรื่อง กองทัพอากาศไทย

1.กองทัพอากาศไทย คือ กองทัพอากาศไทย (Royal Thai Air Force) เกิดขึ้นภายหลังจากการจัดตั้งกองทัพอากาศฝรั่งเศส ที่ถือได้ว่าเป็นกองทัพอากาศที่ก่อตั้งเป็นลำดับแรก ๆ ของเอเชีย ซึ่งจะมีการเปิดรับสมัครเข้าร่วมกองทัพอากาศไทย อยู่ทุกปี ตามแต่ละความต้องการของปี...
รวม 20 เรื่อง กองทัพบก

รวม 20 เรื่อง กองทัพบกไทย

1.กองทัพบกไทย คือ กองทัพบกไทย (Royal Thai Army) ถือว่าเป็นเหล่าทัพที่มีประวัติความเป็นมายาวนานที่สุด และยังมีขนาดใหญ่ที่สุดของกองทัพไทย จึงเป็นเหตุให้มีการเปิดรับสมัครทหารบก อยู่บ่อยครั้ง โดยตัวกองทัพบกไทยนั้นจะมีหน้าที่เตรียมกำลังทางบก และป้องกันราชอาณาจักรไทย
รวม 20 เรื่อง วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

รวม 20 เรื่อง วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

1.วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า คือ  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า คือ สถาบันผลิตแพทย์ทหารแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ถูกก่อตั้งเป็นสถาบันแพทยศาสตร์ลำดับที่ 7 ของประเทศ โดยจะดำเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก และดำรงสถานะสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล 2.ประวัติวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (วพม.)...
รวม 20 เรื่อง ตำรวจหญิง

รวม 20 เรื่อง ตำรวจหญิง

1.ตำรวจไทย คือ ตำรวจไทย หรือชื่อที่ใช้อย่างเป็นทางการว่า ตำรวจแห่งชาติ ( Royal Thai Police) เป็นชื่อที่ใช้เรียกเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจตรารักษาความสงบ จับกุม และปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย เรียกชื่อตามหน้าที่รับผิดชอบ เช่น ตำรวจกองปราบ ตำรวจดับเพลิง ตำรวจน้ำ ตำรวจตระเวนชายแดน ตำรวจรถไฟ ตำรวจป่าไม้ ตำรวจจราจร ตำรวจนครบาล ตำรวจทางหลวง ตำรวจภูธร ตำรวจลับ ตำรวจวัง ตำรวจสภา ตำรวจสันติบาล ตำรวจหลวงเป็นต้น 
รวม 20 เรื่อง โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ

รวม 20 เรื่อง โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ

1.โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ คือ โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ มีชื่อย่อว่า รร.สธ.ทร. โดยแต่เดิมนั้นชื่อ โรงเรียนนายทหารเรือ ถูกสร้างมาเพื่อเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของกองทัพเรือ ตัวโรงเรียนขึ้นตรงอยู่กับสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง และอยู่ในระดับเดียวกับ สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง และสถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง
นายร้อยตำรวจ สายงานจราจร และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

นายร้อยตำรวจ สายงานจราจร และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

นายร้อยตำรวจ สายงานจราจร และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ  ข้าราชการตำรวจ หมายถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติถือเป็นหน่วยงานหนึ่งของภาครัฐที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่หลักให้บริการประชาชนทั่วประเทศ ทำให้มีบุคลากรมากกว่าสองแสนคน แต่ละปียังเปิดสมัครสอบนายร้อยตำรวจ นายสิบตำรวจและเปิดรับบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็น ข้าราชการตำรวจ เป็นประจำทุกปี วันนี้ nine100.com...
ความรู้พื้นฐานของ ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)

ความรู้พื้นฐานของ ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)

ประวัติความเป็นมาของ ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ข้าราชการตำรวจ เชื่อว่าเป็นอาชีพในฝันของใครหลาย ๆ คน เห็นได้จากการเปิดสมัครสอบนายร้อยตำรวจ ทั้งสายตรงโดยการสอบเข้าเรียนเตรียมทหาร สอบเข้าเรียนในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ หรือเปิดรับจากบุคคลภายนอกตามตำแหน่งที่ต้องการ และการสอบ ก.พ. ทุกสนามสอบที่เปิดในแต่ละปีจะมีผู้สมัครสอบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นข้อมูลความรู้ให้กับผู้ที่สนใจ วันนี้ nine100 มี ประวัติความเป็นมาของ ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) มาแบ่งปันครับ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า สถานที่ที่เป็นได้มากกว่าที่คุณคิด

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า สถานที่ที่เป็นได้มากกว่าที่คุณคิด

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า สถานที่ที่เป็นได้มากกว่าที่คุณคิด โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า หรือ จปร. เป็นสถาบันการศึกษาทางทหาร ในระดับอุดมศึกษาในสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารบก กองทัพบก เปิดสมัครสอบเข้าโรงเรียนนายร้อยทุกปี โดยตัวโรงเรียนตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ผู้ที่ศึกษาในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เรียกว่า นักเรียนนายร้อย...
รวม 20 เรื่อง ที่ต้องรู้ก่อน เป็น ทหารอากาศหญิง

รวม 20 เรื่อง ที่ต้องรู้ก่อน เป็น ทหารอากาศหญิง

1.กำเนิดนายทหารหญิงของไทย ประวัติ ทหารหญิง มีจุดเริ่มต้นของการรับสตรีเข้ารับราชการในกองทัพนั้นมาจากในสมัย จอมพล ป.พิบูลย์สงคราม ตอนที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับภัยพิบัติจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ชาติบ้านเมืองต้องการกำลังทหารมาช่วยในการป้องกันประเทศชาติ จอมพล ป.พิบูลย์สงคราม จึงมีดำริว่า "การขยายกำลังทหารอยู่ที่ต้องให้ชาติไทยทั้งชาติเป็นทหาร หมายความว่า...
รวม 20 เรื่อง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

รวม 20 เรื่อง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

1.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า คือ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า คือ สถาบันอุดมศึกษาที่สร้างผู้นำให้มีความรู้ มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ ซึ่งจะมีการเปิดรับสมัครสอบเข้าโรงเรียนนายร้อย ในทุกๆปี โดยตัวโรงเรียนสังกัดอยู่ในกรมยุทธศึกษาทหารกองทัพบก ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
รวม 20 เรื่อง วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

รวม 20 เรื่อง วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

1.วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก คือ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก คือ สถาบันการศึกษาที่ทำการเรียนการสอนทั้งในด้านพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล โดยตัวหน่วยงานจะขึ้นตรงต่อศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้าฯ กรมแพทย์ทหารบก และเป็นสถาบันสมทบของ มหาวิทยาลัยมหิดล 2.ประวัติ...
รวม 20 เรื่อง โรงเรียนจ่าทหารอากาศ

รวม 20 เรื่อง โรงเรียนจ่าทหารอากาศ

1.โรงเรียนจ่าทหารอากาศ คือ โรงเรียนจ่าอากาศ คือ สถาบันการศึกษาหลักขั้นต้นของกองทัพอากาศที่ทำการผลิตนายทหารประทวนให้กับส่วนราชการต่างๆของ กองทัพอากาศ และนอกกองทัพอากาศที่ฝากผลิตเป็นครั้งคราว โดยจะมีการเปิดรับสมัครเข้าโรงเรียนจ่าอากาศ ขึ้นในทุกๆปี ทั้งยังให้การศึกษาอบรมข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรทั้งในและนอกกองทัพอากาศตามแต่กองทัพอากาศจะกำหนด 2.ประวัติ...
รวม 20 เรื่อง โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ

รวม 20 เรื่อง โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ

1.โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ คือ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ เป็นสถานที่ฝึกศึกษา และอบรมให้แก่นายทหารสัญญาบัตรของ กองทัพอากาศ โดยจะมีการเปิดรับสมัคเข้าโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ในทุกๆปี เพื่ออบรมทั้งในทางด้านยุทธวิธีเสนาธิการกิจ และการบริหารอันจำเป็นสำหรับผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการในระดับกองบิน โดยจะมีผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบ