หน้าแรก ความรู้เกี่ยวกับอาชีพข้าราชการไทย

ความรู้เกี่ยวกับอาชีพข้าราชการไทย

20 เรื่อง กองบัญชาการศึกษา

20 เรื่อง กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประวัติ ของกองบัญชาการศึกษา กองบัญชาการศึกษา ถูกจัดตั้งขึ้นครั้งแรกตามพระราชกฤษฎีกาการแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2491...
ความรู้ทั่วไปของ-หอสมุดกองทัพอากาศ

20 เรื่อง หอสมุดกองทัพอากาศ

ภารกิจของหอสมุดกองทัพอากาศ หอสมุดกองทัพอากาศอยู่ในการกำกับดูแลของ กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มีหน้าที่ดำเนินการ วางแผน อำนวยการประสานงาน ควบคุมและกำกับการเกี่ยวกับกิจการห้องสมุดในการรวบรวม จัดหา เก็บรักษาและให้บริการสารสนเทศประเภทต่างๆ...
20-เรื่อง-ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์-สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

20 เรื่อง ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ คือ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ คือ หน่วยงานที่ได้รับการในด้านการเป็นหน่วยงาน วิชาการด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงชั้นเลิศ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่คอยให้การด้านการศึกษาอบรมทางยุทธศาสตร์...
20 เรื่อง สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

20 เรื่อง สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง คือ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง คือ สถานวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยจะมีภารกิจในการประศาสน์วิทยาการทางด้านสังคมจิตวิทยา สงครามการเมือง การปฏิบัติการข่าวสาร แก่ข้าราชการทหาร...
20 เรื่อง โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ

20 เรื่อง โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ

โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ โรงเรียนทหารราบถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อ 21 ธ.ค. 2492 เป็นหน่วยในบังคับบัญชาของโรงเรียนทหาราบ ศูนย์การทหารราบ โดยที่ตั้งของหน่วยได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ตั้ง 3...
ความหมายในแต่ละประเภทของข้าราชการไทย

ความหมายในแต่ละประเภทของข้าราชการไทย

ข้าราชการพลเรือนสามัญ คือ ข้าราชการที่คอยปฏิบัติหน้าที่ราชการในกระทรวง ทบวง กรมฝ่ายพลเรือน ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน โดยสามารถแบ่งออกเป็นประเภทย่อย 4 ประเภท...
ประเภทของข้าราชการไทย

ประเภทของข้าราชการไทย

ข้าราชการ คือ บุคคลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้รับราชการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามหน่วยงาน และความสามารถ ซึ่งจะมีการรับสมัครข้าราชการแตกต่างกันออกไปตามความต้องการในแต่ละหน่วยงานนั้นๆ โดยส่วนในองค์กรที่บุคคลดังกล่าวปฏิบัติงานอยู่นั้นจะเรียกว่า "ส่วนราชการ"...
ข้อควรรู้เกี่ยวกับ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เป็นสถาบันผลิตแพทย์ทหารแห่งเดียวในประเทศไทย ถูกก่อตั้งเป็นสถาบันแพทยศาสตร์ลำดับที่ 7 ของประเทศไทย ตัววิทยาลัยจะดำเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก และดำรงสถานะสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มีชื่อย่อคือ วพม. ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อ 16 มิถุนายน...
คุณสมบัติ-วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

คุณสมบัติ และสิทธิที่จะได้รับขณะกำลังศึกษาและเมื่อจบการศึกษา วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

คุณสมบัติพื้นฐานในการสมัครเข้า วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า คุณสมบัติผู้สมัครต้องผ่านตามเกณฑ์การรับสมัคร ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยผู้สมัครต้องอายุไม่เกิน 20 ปีชาย ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร น้ำหนักไม่ต่ำกว่า...
รวม 20 เรื่อง กองทัพเรือ

รวม 20 เรื่อง กองทัพเรือ

1.กองทัพเรือ คือ กองทัพเรือไทย หรือ ราชนาวีไทย ( Royal Thai Navy) จะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติการทางทหาร...
นายสิบตำรวจสายปราบปราม vs นายสิบตำรวจสายอำนวยการและสนับสนุน

นายสิบตำรวจสายปราบปราม vs นายสิบตำรวจสายอำนวยการและสนับสนุน

อีกหนึ่งเส้นทางสำหรับคนที่ใฝ่ฝันว่าฉันจะต้องใส่เครื่องแบบสีกากีสักครั้งในชีวิต นั่นก็คือ ‘นายสิบตำรวจ’ แต่นอกจากยศแล้ว จะมีอะไรที่แตกต่างจากนายร้อยตำรวจบ้าง ทั้งคำถามที่แสนสำคัญอย่างเช่น ‘เราสามารถเลือกเส้นทางนายสิบตำรวจเพื่อเป็นนายร้อยได้หรือไม่’ มั่นใจว่าบทความนี้มีคำตอบที่ชัดเจนให้คุณ ยิ่งไปกว่านั้นยังอัดแน่นไปด้วยรายละเอียดที่เกี่ยวกับนายสิบตำรวจที่คุณต้องรู้ นิยามของนายสิบตำรวจ ใจรักจะเป็นข้าราชการตำรวจ...
20 เรื่อง ข้าราชการไทย

รวม 20 เรื่อง ข้าราชการไทย

1.ข้าราชการไทย คือ ข้าราชการ คือ บุคคลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้รับราชการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆตามหน่วยงานและความสามารถ ซึ่งจะมีการรับสมัครข้าราชการ แตกต่างกันออกไปตามความต้องการในแต่ละหน่วยงานนั้นๆ โดยตัวข้าราชการนั้นจะรับเงินเดือนจากกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ...
รวม 20 เรื่อง กองทัพอากาศไทย

รวม 20 เรื่อง กองทัพอากาศไทย

1.กองทัพอากาศไทย คือ กองทัพอากาศไทย (Royal Thai Air Force) เกิดขึ้นภายหลังจากการจัดตั้งกองทัพอากาศฝรั่งเศส ที่ถือได้ว่าเป็นกองทัพอากาศที่ก่อตั้งเป็นลำดับแรก ๆ...
รวม 20 เรื่อง กองทัพบก

รวม 20 เรื่อง กองทัพบกไทย

1.กองทัพบกไทย คือ กองทัพบกไทย (Royal Thai Army) ถือว่าเป็นเหล่าทัพที่มีประวัติความเป็นมายาวนานที่สุด และยังมีขนาดใหญ่ที่สุดของกองทัพไทย จึงเป็นเหตุให้มีการเปิดรับสมัครทหารบก อยู่บ่อยครั้ง...
รวม 20 เรื่อง วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

รวม 20 เรื่อง วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

1.วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า คือ  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า คือ สถาบันผลิตแพทย์ทหารแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ถูกก่อตั้งเป็นสถาบันแพทยศาสตร์ลำดับที่ 7 ของประเทศ โดยจะดำเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก และดำรงสถานะสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล 2.ประวัติวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (วพม.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 16 มิถุนายน 2518 ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระกระแสพระบรมราชาโชวาทในคราวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงดนตรี ณ หอประชุมราชแพทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2516 เหตุเพราะความจำเป็นที่ทางราชการทหารจะต้องจัดตั้งโรงเรียนแพทย์ขึ้นเอง เพื่อที่จะได้ผลิตบัณฑิตแพทย์ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่กองทัพละประเทศชาติ ผลผลิตของ วพม.นั้น ได้ปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่างๆ ไว้มากมายทั้งภายในและภายนอกประเทศที่เป็นประโยชน์และนำมาซึ่งชื่อเสียงแก่กองทัพและประเทศชาติ 3.วิสัยทัศน์...
รวม 20 เรื่อง ตำรวจหญิง

รวม 20 เรื่อง ตำรวจหญิง

1.ตำรวจไทย คือ ตำรวจไทย หรือชื่อที่ใช้อย่างเป็นทางการว่า ตำรวจแห่งชาติ ( Royal Thai Police) เป็นชื่อที่ใช้เรียกเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจตรารักษาความสงบ จับกุม และปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย เรียกชื่อตามหน้าที่รับผิดชอบ เช่น ตำรวจกองปราบ ตำรวจดับเพลิง ตำรวจน้ำ ตำรวจตระเวนชายแดน ตำรวจรถไฟ ตำรวจป่าไม้ ตำรวจจราจร ตำรวจนครบาล ตำรวจทางหลวง ตำรวจภูธร ตำรวจลับ ตำรวจวัง ตำรวจสภา ตำรวจสันติบาล ตำรวจหลวงเป็นต้น ...
รวม 20 เรื่อง โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ

รวม 20 เรื่อง โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ

1.โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ คือ โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ มีชื่อย่อว่า รร.สธ.ทร. โดยแต่เดิมนั้นชื่อ โรงเรียนนายทหารเรือ ถูกสร้างมาเพื่อเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของกองทัพเรือ ตัวโรงเรียนขึ้นตรงอยู่กับสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง และอยู่ในระดับเดียวกับ...
นายร้อยตำรวจ สายงานจราจร และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

นายร้อยตำรวจ สายงานจราจร และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

นายร้อยตำรวจ สายงานจราจร และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ  ข้าราชการตำรวจ หมายถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติถือเป็นหน่วยงานหนึ่งของภาครัฐที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่หลักให้บริการประชาชนทั่วประเทศ ทำให้มีบุคลากรมากกว่าสองแสนคน แต่ละปียังเปิดสมัครสอบนายร้อยตำรวจ นายสิบตำรวจและเปิดรับบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็น...
ความรู้พื้นฐานของ ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)

ความรู้พื้นฐานของ ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)

ประวัติความเป็นมาของ ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ข้าราชการตำรวจ เชื่อว่าเป็นอาชีพในฝันของใครหลาย ๆ คน เห็นได้จากการเปิดสมัครสอบนายร้อยตำรวจ ทั้งสายตรงโดยการสอบเข้าเรียนเตรียมทหาร สอบเข้าเรียนในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ หรือเปิดรับจากบุคคลภายนอกตามตำแหน่งที่ต้องการ และการสอบ ก.พ. ทุกสนามสอบที่เปิดในแต่ละปีจะมีผู้สมัครสอบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นข้อมูลความรู้ให้กับผู้ที่สนใจ วันนี้ nine100 มี ประวัติความเป็นมาของ...
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า สถานที่ที่เป็นได้มากกว่าที่คุณคิด

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า สถานที่ที่เป็นได้มากกว่าที่คุณคิด

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า สถานที่ที่เป็นได้มากกว่าที่คุณคิด โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า หรือ จปร. เป็นสถาบันการศึกษาทางทหาร ในระดับอุดมศึกษาในสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารบก กองทัพบก เปิดสมัครสอบเข้าโรงเรียนนายร้อยทุกปี โดยตัวโรงเรียนตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง...

คอร์สติว iCourse ยอดฮิต

ITest ข้อสอบเสมือนจริง