โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า สถานที่ที่เป็นได้มากกว่าที่คุณคิด

1047
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า สถานที่ที่เป็นได้มากกว่าที่คุณคิด
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า สถานที่ที่เป็นได้มากกว่าที่คุณคิด

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า สถานที่ที่เป็นได้มากกว่าที่คุณคิด

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า หรือ จปร. เป็นสถาบันการศึกษาทางทหาร ในระดับอุดมศึกษาในสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารบก กองทัพบก เปิดสมัครสอบเข้าโรงเรียนนายร้อยทุกปี โดยตัวโรงเรียนตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ผู้ที่ศึกษาในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เรียกว่า นักเรียนนายร้อย (นนร.) ต้นไม้สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า คือ จำปีสิรินธร

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานกำเนิดเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2430 ณ บริเวณพระราชวังสราญรมย์ ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ขยายที่ตั้งโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยมมาอยู่ที่ถนนราชดำเนิน เนื่องจากมีผู้นิยมเข้าเรียนจำนวนมากและสถานที่เดิมคับแคบ จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ย้ายที่ตั้งมาอยู่ที่บริเวณเขาชะโงก จังหวัดนครนายก และสถานที่แห่งนี้ยังคงผลิตนายทหารคุณภาพที่มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พร้อมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยจนจวบปัจจุบัน

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ากับทหารสี่เหล่า

หลังจากที่อ่านนิยามและที่มาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ากันไปแล้ว ก็จะพามารู้จักกับคำว่า “ทหารสี่เหล่า” ที่เราต่างก็ได้ยินชื่อจนติดหู ไม่ว่าจะเป็นทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ และตำรวจ

การที่จะเป็นกลายเป็นส่วนหนึ่งของทหารทั้ง 4 เหล่าได้นั้น จะต้องมีคุณสมบัติของผู้สมัครสอบเสียก่อน คือคุณจะต้องเป็นนักเรียนวุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า และมีอายุ 14 – 17 ปี เมื่อผู้สมัครสอบผ่านแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเหล่าใดก็ตาม ทุกคนจะถูกส่งไปศึกษาที่โรงเรียนเตรียมทหารก่อนเป็นเวลา 3 ปี

สำหรับคนที่สมัครเป็นทหารบก หรือนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก เมื่อจบจากชั้นปีที่ 3 ของโรงเรียนเตรียมทหารแล้วก็จะเข้าไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเก้าต่อทันที ซึ่งต้องศึกษาต่ออีกอย่างน้อย 4 ปี พอจบการศึกษาจะได้ติดดาวยศร้อยตรี รับปริญญาตามสาขาที่ตนเลือกเรียน รับพระราชทานกระบี่และเข้ารับราชการในกองทัพบกต่อไป

สำหรับคนที่สมัครเป็นทหารเรือ หรือนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ เมื่อจบจากชั้นปีที่ 3 ของโรงเรียนเตรียมทหารแล้วก็จะเข้าไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่โรงเรียนนายร้อยทหารเรือ หรือโรงเรียนนายเรือ ที่ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของกองทัพเรือในระดับอุดมศึกษา และใช้เวลาศึกษาอย่างน้อย 4 ปี เพื่อเป็นนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพเรือ เมื่อจบการศึกษาแล้ว นักเรียนนายเรือจะได้ประดับยศเรือตรี อีกทั้งยังได้รับปริญญาบัตรตามสาขาที่ตนจบมา รับพระราชทานกระบี่และบรรจุเป็นข้าราชการในกองทัพเรือต่อไป

สำหรับคนที่สมัครเป็นทหารอากาศ หรือนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพอากาศ เมื่อจบจากชั้นปีที่ 3 ของโรงเรียนเตรียมทหารแล้ว จะเข้าไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่โรงเรียนนายเรืออากาศ หรือนายร้อยทหารอากาศ ตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธิน ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาหลักของกองทัพอากาศ และใช้เวลาอย่างน้อย 4 ปี โดยจะได้รับการฝึกอบรม ทั้งวิชาการและวิชาทหาร เมื่อจบการศึกษาแล้วก็จะประดับยศเรืออากาศตรี รับปริญญาตามสาขาที่ตนเลือกเรียน รับพระราชทานกระบี่ และบรรจุเข้าเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพอากาศ

สำหรับคนที่สมัครเป็นตำรวจหรือนักเรียนนายร้อยตำรวจ เมื่อจบจากชั้นปีที่ 3 ของโรงเรียนเตรียมทหารแล้ว จะเข้าไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ตั้งอยู่ที่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งที่โรงเรียนนายร้อยแห่งนี้มีหน้าที่ให้การศึกษาและผลิตนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยจะใช้เวลาในการศึกษา 4 ปี เมื่อจบการศึกษาแล้ว จะได้ยศร้อยตำรวจตรี อีกทั้งยังได้รับปริญญาบัตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รวมถึงรับพระราชทานกระบี่ และบรรจุเป็นข้าราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำหรับน้องๆ ที่มีความฝันอยากจะเป็น 1 ในทหาร 4 เหล่าสุดเท่แบบนี้ ก็สามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์ของโรงเรียนเตรียมทหารตามลิงค์ทีอยู่ด้านล่าง

เว็บไซด์โรงเรียนเตรียมทหาร afaps.ac.th

รู้หรือไม่ว่าเราสามารถไปเที่ยวที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ด้วย

อ่านกันไม่ผิดแน่นอนว่านอกจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจะเป็นสถานที่ผลิตทหารบกแล้ว ก็ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดนครนายกอีกด้วย ซึ่งการท่องเที่ยวภายในโรงเรียนแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ด้วยกัน คือการไปเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ เพียงขับรถเข้ามาขอรับบัตรจากป้อมรักษาการณ์ที่อยู่ด้านหน้า ก็สามารถไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญได้แล้วไม่ว่าจะเป็นศาลเจ้าพ่อขุนด่าน พิพิธภัณฑ์ จปร. 100 ปี ศาลาวงกลม สถานที่ประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และวัดเขาชะโงก ซึ่งมีสามารถไปสักการะพระพุทธฉายศักดิ์สิทธิ์หรือรอยพระพุทธบาทคู่

สำหรับการท่องเที่ยวอีกแบบหนึ่งคือ “การเยี่ยมชมภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า” ซึ่งมีกิจกรรมสนุก ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น พายเรือ เลื่อนข้ามลำน้ำ กระโดดหอสูง โรยตัวจากหน้าผาจำลองหรือหน้าผาจริง ยิงปืนด้วยแสงเลเซอร์ หากอยากเข้ามาทำกิจกรรมดังกล่าวจะต้องติดต่อล่วงหน้าผ่านทางสำนักงานท่องเที่ยวโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

นอกจากนี้ทางโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ายังเปิดให้องค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ มาเข้าค่าย ร่วมกันทำกิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ละลายพฤติกรรม วอล์คแรลลี่ เรียนรู้การทำงานเป็นหมู่คณะ รวมไปถึงกิจกรรมที่สุดแสนท้าทายอย่างการเรียนรู้วิธีเอาชีวิตรอดป่า

สนใจอยากจะไปเที่ยวกันก็สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการท่องเที่ยวโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โทร 0-3739-3185