นายสิบตำรวจสายปราบปราม vs นายสิบตำรวจสายอำนวยการและสนับสนุน

4642
นายสิบตำรวจสายปราบปราม vs นายสิบตำรวจสายอำนวยการและสนับสนุน
นายสิบตำรวจสายปราบปราม vs นายสิบตำรวจสายอำนวยการและสนับสนุน

อีกหนึ่งเส้นทางสำหรับคนที่ใฝ่ฝันว่าฉันจะต้องใส่เครื่องแบบสีกากีสักครั้งในชีวิต นั่นก็คือ ‘นายสิบตำรวจ’ แต่นอกจากยศแล้ว จะมีอะไรที่แตกต่างจากนายร้อยตำรวจบ้าง ทั้งคำถามที่แสนสำคัญอย่างเช่น ‘เราสามารถเลือกเส้นทางนายสิบตำรวจเพื่อเป็นนายร้อยได้หรือไม่’

มั่นใจว่าบทความนี้มีคำตอบที่ชัดเจนให้คุณ ยิ่งไปกว่านั้นยังอัดแน่นไปด้วยรายละเอียดที่เกี่ยวกับนายสิบตำรวจที่คุณต้องรู้

นิยามของนายสิบตำรวจ

ใจรักจะเป็นข้าราชการตำรวจ ก็ต้องรู้กันให้จริงว่าเราแบ่งยศตำรวจออกเป็น นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่เริ่มจากร้อยตำรวจตรี กับนายตำรวจชั้นประทวนที่เริ่มจากพลตำรวจ

นายสิบตำรวจก็เป็นหนึ่งในยศของนายตำรวจชั้นประทวน ซึ่งในแต่ละปีนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) จะเปิดรับสมัครสอบบุคคลภายนอกที่มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. เข้าเป็นนายสิบตำรวจ โดยรับจากบุคคลทั่วไปทั้งชายและหญิงจำนวนหลายอัตรา ทั้งนี้การรับบุคคลทั่วไปเข้าเป็นนายสิบตำรวจนั้นก็จะรับไม่เท่ากันในแต่ละปี จึงต้องตามข่าวกันดี ๆ ด้วยนะ

เว็บไซต์สมัครสอบนายสิบตำรวจ: http://rcm.edupol.org/AdmissionDivision/

แล้วโรงเรียนนายสิบตำรวจตั้งอยู่ที่ไหนบ้างล่ะ

ผู้สมัครสอบสามารถเลือกหน่วยงานราชการที่ตนพึงใจได้ตั้งแต่วันที่กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ ซึ่งก็จะมีหน่วยงานให้เลือกดังนี้

 1. กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1-9
 2. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
 3. กองบัญชาการตำรวจนครบาล
 4. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

รู้หรือเปล่าว่านายสิบตำรวจมี 2 สายนะ

เราสามารถแบ่งนายสิบตำรวจออกเป็น 2 สายด้วยกัน คือ ตำรวจสายปราบปราม กับ ตำรวจสายอำนวยการและสนับสนุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. ตำรวจสายปราบปราม มีหน้าที่หลักคือปราบปรามผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย ซึ่งเป็นงานหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงไม่น่าแปลกใจที่สายปราบปรามจะต้องการกำลังคนเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีสายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยคอมมานโด หรือกองปราบปราม ก็ล้วนแต่เป็นหน่วยงานที่ต้องการตำรวจสายปราบปรามทั้งสิ้น สำหรับคนที่ต้องการจะสอบเป็นนายสิบตำรวจสายปราบปราม ก็จะต้องเตรียมพร้อมสำหรับสอบวิชาดังต่อไปนี้
  • ความสามารถทั่วไป
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
  • สังคมและจริยธรรม
 2. ตำรวจสายอำนวยการและสนับสนุน มีขอบเขตหน้าที่ค่อนข้างกว้าง เพราะเป็นสายงานธุรการหลักของตำรวจซึ่งเป็นสายงานที่มีอยู่ในทุกส่วนงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านเอกสารและธุรการเป็นหลัก นอกจากนี้ยังทำหน้าที่สนับสนุนตามกองบัญชาการหรือส่วนบังคับบัญชาต่าง ๆ รวมถึงทำหน้าที่ฝ่ายปกครองและการฝึกในสำนักงานตำรวจแห่งชาติอีกด้วย สำหรับคนที่ต้องการจะสอบเป็นนายสิบตำรวจสายอำนวยการและสนับสนุน ก็จะต้องเตรียมพร้อมสำหรับสอบวิชาดังต่อไปนี้
  • ความสามารถทั่วไป
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ระเบียบงานสารบรรณ
  • สังคมและจริยธรรม

นอกจากนี้ ว่าที่นายสิบตำรวจทั้งสองสายก็จะต้องเตรียมพร้อมสำหรับการทดสอบร่างกายดังต่อไปนี้

 1. ว่ายน้ำระยะทาง 25 เมตร: ผู้ชายจะต้องทำเวลาไม่เกิน 30 วินาที ส่วนผู้หญิงจะต้องทำเวลาไม่เกิน 50 วินาที
 2. วิ่ง: ผู้ชายจะต้องวิ่งในระยะทาง 1,000 เมตร ภายในเวลา 4 นาที 55 วินาที ส่วนผู้หญิงจะต้องวิ่งในระยะทาง 800 เมตร ภายในเวลา 5 นาที

อยากเป็นนายสิบตำรวจต้องรู้อะไรบ้าง

สำหรับการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจสายปราบปราม ผู้สมัครสอบจะต้องมีอายุระหว่าง 18 – 27 ปี สถานะภาพโสด และจะต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร

ส่วนนายสิบสายอำนวยการและสนับสนุน ผู้สมัครสอบจะต้องมีอายุระหว่าง 18 – 35 ปี นอกจากนี้ผู้สมัครหญิงจะต้องสูงอย่างน้อย 150 เซนติเมตร และผู้สมัครชายจะต้องสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร รอบอกไม่ต่ำว่า 77 เซนติเมตร ที่สำคัญสุดๆ คือคุณต้องว่ายน้ำเป็น และต้องมีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช.

นายสิบตำรวจจะเปิดรับจำนวนผู้สมัครตามงบประมาณแต่ละปี บางปีรับทั้งชายและหญิง บางปีรับเฉพาะผู้ชาย โดยผู้สมัครจะได้รับการบรรจุโดยตรงกับหน่วยงานตำรวจ ทันทีที่จบการศึกษาหลักสูตร 1 ปี ก็จะได้รับการบรรจุเป็น ‘สิบตำรวจตรี’ ในหน่วยงานที่เลือกไว้ตอนสมัครสอบ

หมายเหตุ: เมื่อจบการศึกษาแล้วจะมีสิทธิ์สอบเข้าโรงเรียนนายร้อยตำรวจ หากอายุไม่เกิน 25 ปี ซึ่งจะรับปีละ 30 นายเท่านั้น