นายสิบตำรวจ สายปราบปราม 2563

12784
นายสิบตำรวจ ปราบปราม
นายสิบตำรวจ ปราบปราม

สมัครทางอินเทอร์เน็ต 16-22 พ.ย. 63
www.PoliceAdmission.org
สอบวันอาทิตย์ที่ 13 ธ.ค. 63 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน 21 ธ.ค. 63

.

เปิดรับ-7200-อัตรา-ตำรวจ-ปราบปราม

.

ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน

ตำรวจ 7,200 อัตรา แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

1.ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน [ ในสถานีตำรวจ ] จำนวน 3,500 อัตรา

2.ตำรวจตระเวนชายแดน [ ตชด. ] จำนวน 1,000 อัตรา

3.รักษาความปลอดภัยในในพื้นที่ [ งานป้องกันปราบปรามในสถานีตำรวจ ] จำนวน 2,700 อัตรา

ทั้ง 3 ส่วน นี้คือตำรวจชาย สายปราบปราม [ รอบนี้ ไม่รับผู้หญิง ]

*** หมายเหตุ ***

 • ตชด. เลือกตอนสมัครในระบบ Internet ของกองการสอบ
 • ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน และรักษาความปลอดภัยในในพื้นที่ เลือกตำแหน่งตอนสอบจบ [ ภายหลังฝึกอบรม 1 ปี 6 เดือน ]

.

วิชาที่ใช้สอบ

 • 1.คณิต 30 ข้อ
 • 2.ไทย 25 ข้อ
 • 3.อังกฤษ 30 ข้อ
 • 4.คอมฯ 25 ข้อ
 • 5.กฎหมายฯ 20 ข้อ
 • 6.สังคม 20 ข้อ
 • รวม 150 ข้อ 150 คะแนน ใช้เวลา 3 ชั่วโมง
 • ข้อสอบเป็นปรนัย 4 ตัวเลือก ฝนด้วยดินสอ 2B

.

คุณสมบัตินายสิบตำรวจ ปราบปราม 2563

 • รับเพศชายเท่านั้น ยังไม่รับเพศหญิง [ เว้นบางปี อ่านรายละเอียดได้ที่ 2 เส้นทาง สู่การเป็นตำรวจหญิง ]
 • อายุ 18-27 ปี [ นับแบบวันชนวัน จนถึงวันปิดรับสมัครนายสิบตำรวจ (นับวันชนวันถึง 22 พ.ย. 63 โดยต้องเป็นผู้ที่เกิด ระหว่างวันที่ 23 พ.ย. 36 ถึงวันที่ 23 พ.ย. 45 ) ] หากเลยวันเกิดปีที่ 27 แล้ว สมัครไม่ได้
 • วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า [ 18 วุฒิการศึกษา ที่ใช้สอบนายสิบตำรวจ ] ต้องเรียนจบแล้วเท่านั้น ภายในวันที่ปิดรับสมัคร เรียนอยู่เทอมสุดท้ายสมัครไม่ได้ [ ไม่จำกัดสาย ไม่จำกัดเกรด ต้องจบและอนุมัติวุฒิภายในวันที่ปิดรับสมัคร ]
 • สูง 160 ซม. รอบอก 77 ซม.
 • ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ค่าดัชนีมวลกาย [ BMI ] ต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็นโรคอ้วน อันเป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการตำรวจ BMI คำนวนจาก น้ำหนักหน่วยเป็นกิโลกรัม หารด้วย ส่วนสูงหน่วยเป็นเมตรยกกำลังสอง [ 3 หลักเกณฑ์ เรื่องส่วนสูงน้ำหนัก ในการสมัครนายสิบตำรวจ ]
 • รอยสัก รวมขนาดทั่วร่างกายต้องไม่เกิน 16 ตร.ซม. ไม่ใหญ่หรือแลดูน่าเกลียด [ ประเด็นไม่เกี่ยวอยู่ในร่มผ้า หรือนอกร่มผ้า ] แต่แพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยและชี้ขาด [ มีรอยสัก กับการสมัครตำรวจ ]
 • ไม่รับตาบอดสี
 • สายตาต้องปกติ  ไม่อนุญาตให้สวมใส่แว่นตาหรือคอนเทคเลนส์เข้าทดสอบ เป็นการตรวจแบบสเนลเลน ปกติที่ 6/6 บอกไม่ได้ว่าสั้นได้เท่าไหร่ เพราะตอนสอบ แพทย์จะให้อ่านชาร์ตตัวเลข หากอ่านได้ ถือว่าผ่าน หากอ่านไม่ได้ ถือว่าสอบตก [ สายตาสั้น กับการสมัครนายสิบตำรวจ ]
ตรวจตาบอดสี
ตรวจตาบอดสี

นายสิบตำรวจ ปราบปราม 2563 กับภาระทางทหาร

 • อายุ 18 ปี ขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน [ มี สด.9 ] จะเรียน รด.หรือไม่เรียน ก็สมัครได้
 • อายุ 19 ปี ขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน [ มี สด.9 ] จะเรียน รด.หรือไม่เรียน ก็สมัครได้
 • อายุ 20 ปี เรียน รด.ปี 3 [ มี สด.8 ] สมัครได้
 • อายุ 20 ปี ไม่ได้เรียน รด. ต้องเกณฑ์ทหารปี 2564 สมัครไม่ได้
 • อายุ 21 ปี จับได้ใบดำ [ มี สด.43 ] สมัครได้
 • อายุ 21 ปี จับได้ใบแดง ต้องไปเป็นทหารเกณฑ์ สมัครไม่ได้
 • เป็นทหารเกณฑ์อยู่ ปลดก่อนภายในวันที่ 1 ก.พ. 64 บรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ สมัครได้
 • เป็นทหารเกณฑ์อยู่ ปลดหลังวันที่ 1 ก.พ. 64 บรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ สมัครไม่ได้
 • ปลดทหารเกณฑ์แล้ว [ มี สด.8 ] สมัครได้
 • เกณฑ์ทหารแล้ว [ มี สด.43 ] สมัครได้
 • ผ่อนผันทหาร สมัครไม่ได้
 • หนีทหาร สมัครไม่ได้

.

กรณีเคยมีคดีติดตัว กับการสอบนายสิบตำรวจ ปราบปราม

.

สอบรอบที่ 1 ภาควิชาการ 150 ข้อ 4 ตัวเลือก ฝนด้วย 2B ]

วิชาที่ใช้สอบ นายสิบตำรวจ ปราบปราม 

 1. ความสามารถทั่วไป [คณิตศาสตร์] 30 ข้อ
 2. ภาษาไทย 25 ข้อ
 3. ภาษาอังกฤษ 30 ข้อ
 4. ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 ข้อ
 5. กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 20 ข้อ
 6. สังคมฯ และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 20 ข้อ

รวม 150 ข้อ 150 คะแนน ใช้เวลาทำข้อสอบ 3 ชั่วโมง

.

การเรียงลำดับ กรณีคะแนนเท่ากัน

 1. เรียงคะแนนผู้ได้คะแนนสูงสุด ลงมาตามลำดับ [ ไม่ใช้เกณฑ์ 60% ]
 2. กรณีคะแนนตามข้อ 1 เท่ากัน ให้คนที่ได้คะแนนวิชาความสามารถทั่วไป [ คณิต ] อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 3. กรณีคะแนนตามข้อ 2 เท่ากัน ให้คนที่ได้คะแนนวิชาภาษาไทย อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 4. กรณีคะแนนตามข้อ 3 เท่ากัน ให้คนที่ได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 5. กรณีคะแนนตามข้อ 4 เท่ากัน ให้คนที่ได้คะแนนวิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 6. กรณีคะแนนตามข้อ 5 เท่ากัน ให้คนที่ได้คะแนนวิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 7. กรณีคะแนนตามข้อ 6 เท่ากัน ให้คนที่ได้คะแนนวิชาสังคมฯ อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 8. กรณีคะแนนตามข้อ 7 เท่ากัน ให้ผู้ที่สมัคร + ชำระเงินก่อน อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 9. กรณีสมัคร + ชำระเงินเวลาเดียวกัน ให้ใช้วิธีการจับฉลาก

.

สอบรอบที่ 2 สอบพละ

 1. วิ่ง 1,000 เมตร
 2. ว่ายน้ำ 25 เมตร
 3. วิ่งระยะสั้น
 4. วิ่งกลับตัว/วิ่งเก็บของ
 5. ยืนกระโดดไกล
นายสิบตำรวจ สอบพละ
นายสิบตำรวจ สอบพละ

.

สอบ รอบที่ 3   

 1. สอบสัมภาษณ์
 2. ตรวจร่างกาย
 3. ทดสอบสุขภาพจิต
 4. ตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติและความประพฤติ
 5. เกณฑ์ คือ ผ่าน / ไม่ผ่าน

.

หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ นายสิบตำรวจ ปราบปราม 2563

 • 1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน + บัตรประชาชนเท่านั้น สภาพสมบูรณ์ อักษรชัดเจน ไม่หมดอายุ [ใช้บัตรอื่นแทนไม่ได้ ] สแกนภาพ
 • 2.ค่าสมัคร + ค่าธรรมเนียมการสมัคร ชำระที่เคาท์เตอร์ ธ.กรุงไทย เท่านั้น
 • 3.สมัครแล้ว ตรวจสอบสถานะได้ทันที ชำระเงินแล้วตรวจสอบสถานะได้ในวันถัดไปหลังเที่ยง
 • 4.สมัครได้เพียงแค่หน่วยงานเดียวเท่านั้น [ เพราะสอบวันเดียวกัน ]
 • 5.ไม่มีสิทธิคะแนนเพิ่มในการสอบรอบนี้
 • 6.สอบติดฝึกอบรม 1 ปี 6 เดือน ระหว่างอบรมได้เงินเดือน 3,070 บาท
 • 7.จบมาเลือกตำแหน่งตามคะแนนที่ฝึกอบรม ติดยศ สิบตำรวจตรี [ ส.ต.ต. ] เงินเดือน 10,760 บาท ยังไม่รวมค่าครองชีพและสิทธิอื่น ๆ ตามที่ทางราชการกำหนด

.