แนวข้อสอบ ตม. Visa on arrival

3873
แนวข้อสอบ ตม.
แนวข้อสอบ ตม.

Visa

Visa : วีซ่า ภาษาราชการใช้คำว่า “ การตรวจลงตรา ” โดยวีซ่าสามารถขอได้จาก 2 หน่วยงาน คือ

 • 1.สถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (ขอก่อนเดินทางเข้าราชอาณาจักร)
 • 2.ด่านตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ขอเมื่อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร)

.

Visa on arrival

 • 1.Visa on arrival ภาษาราชการใช้คำว่า “ การตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง
 • 2.Visa on arrival เป็นขอการวีซ่ากับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง จำนวน 48 แห่ง
 • 3.วัตุประสงค์ในการขอ Visa on arrival เพื่อการท่องเที่ยว
Visa on arrival
[ ตัวอย่างตราประทับ Visa on arrival ]

.

ประเทศที่ขอ Visa on arrival ได้

มี 18 ประเทศ + 1 เขตเศรษฐกิจ (Taiwan) ได้แก่

สาธารณรัฐบัลแกเรีย
ราชอาณาจักรภูฎาน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐไซปรัส
สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย
สาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ
จอร์เจีย
สาธารณรัฐอินเดีย
สาธารณรัฐซัคสถาน
สาธารณรัฐมอลตา
สหรัฐเม็กซิโก
สาธารณรัฐนาอูรู
ปาปัวกินี
โรมาเนีย
รัสเชีย
ราชอาณาจักรศาอุดีอาระเบีย
ไต้หวัน
อุซเบกิสถาน

.

สาธารณรัฐวานูอูตู

.

เงื่อนไขการขอ Visa on arrival

 • 1.เป็นผู้ถือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของ 18 ประเทศ + 1 เขตเศรษฐกิจ (ไต้หวัน)
 • 2.วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน
 • 3.มีเงินหรือเอกสารที่จะพึงจ่ายหรือแลกเปลี่ยนได้เป็นมูลค่าเท่ากับอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทย คนละไม่น้อยกว่า 10,000 บาท   หรือครอบครัวละไม่น้อยกว่า 20,000 บาท
 • 4.มีหนังสือเดินทางอันถูกต้องและยังสมบูรณ์อยู่ และอายุใช้งาน ก่อนหมดอายุไม่น้อยกว่า 30 วัน
 • 5.มีตั๋วหรือเอกสารใช้เดินทางซึ่งชำระค่าเดินทางครบถ้วน สำหรับใช้เดินทางกลับออกไป นอกราชอาณาจักรภายในกำหนดเวลาไม่เกิน 15วัน นับแต่วันที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
 • 6.รูปถ่ายขนาด 4×6 ซม. จำนวน 1 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
 • 7.ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับสารวัตรขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุญาต และลงนามในการตรวจลงตราตามที่กำหนด
 • 8.ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
 • 9.ยื่นคำขอรับการตรวจลงตรา Application for Visa On Arrival ตามแบบ ตม.88
Application for Visa On Arrival
[ ตัวอย่างแบบ ตม.88 ]

.

57 ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง ที่ขอรับการตรวจลงตราได้  (Visa on Arrival)  

 1. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 2. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพ

 3. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่

 4. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต

 5. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่

 6. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานอู่ตะเภา

 7. ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สาย

 8. ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน

.

 9. ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ

10. ด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง

11. ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา

12. ด่านตรวจคนเข้าเมืองสมุย ณ บริเวณเขตท่าอากาศยานเกาะสมุย

13.ด่านตรวจคนเข้าเมืองสมุย ณ ทำเลจอดเรือบริเวณอ่าวหน้าทอน

14. ด่านตรวจคนเข้าเมืองตาก ณ บริเวณเขตสนามบินสุโขทัย

15. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าเรือกรุงเทพ

16. ด่านตรวจคนเข้าเมืองศรีราชา   ณ ทำเลจอดเรือในอ่าวอุดม และบริเวณเขตท่าเรือแหลมฉบัง

.

17. ด่านตรวจคนเข้าเมืองมาบตาพุด ณ บริเวณเขตท่าเรือมาบตาพุด และทำเลจอดเรือในอ่าวหน้าเมืองระยอง

18. ด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย ณ เส้นทางคมนาคมทางบกจากพรมแดนถึงที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย

19. ด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย ณ บริเวณเขตท่าเรือตามชายฝั่งแม่น้ำโขง

20. ด่านตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ต ณ ทำเลจอดเรือบริเวณอ่าวมะขาม และทำเลจอดเรือบริเวณอ่าวฉลอง

21. ด่านตรวจคนเข้าเมืองสตูล ณ บริเวณเขตท่าเรือด่านศุลกากรตำมะลัง และบริเวณเขตท่าเรือเจ้ะปิลัง

22. ด่านตรวจคนเข้าเมืองสตูล ณ ทำเลจอดเรือใกล้เกาะหลีเป๊ะ

23. ด่านตรวจคนเข้าเมืองกระบี่ ณ บริเวณเขตท่าเรือน้ำลึกกระบี่, บริเวณเขตท่าเรือเจ้าฟ้า   บริเวณเขตท่าเรือเกาะลันดา  และบริเวณเขตสนามบินกระบี่

24. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าเรือสงขลา ณ บริเวณเขตท่าเรือน้ำลึกสงขลา และบริเวณเขตท่าเรือเดินเรือไทย

.

25. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงราย

26. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี 

27. ด่านตรวจคนเข้าเมืองพัทยา ณ บริเวณเขตท่าเรือสัตหีบ

28. ด่านตรวจคนเข้าเมืองคลองใหญ่

29. ด่านตรวจคนเข้าเมืองโป่งน้ำร้อน

30. ด่านตรวจคนเข้าเมืองอรัญประเทศ

31. ด่านตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร

32. ด่านตรวจคนเข้าเมืองตาก ณ เส้นทางคมนาคมทางบกจากพรมแดนถึงที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองตาก

.

33. ด่านตรวจคนเข้าเมืองปาดังเบซาร์

34. ด่านตรวจคนเข้าเมืองสุไหง โก-ลก

35. ด่านตรวจคนเข้าเมืองบึงกาฬ

36. ด่านตรวจคนเข้าเมืองพิบูลมังสาหาร ณ เส้นทางคมนาคมทางบกจากพรมแดนถึงที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองพิบูลมังสาหาร

37. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าลี่

38. ด่านตรวจคนเข้าเมืองนครพนม ณ เส้นทางคมนาคมทางบกจากพรมแดนถึงที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองนครพนม

39. ด่านตรวจคนเข้าเมืองน่าน ณ เส้นทางคมนาคมทางบกจากพรมแดนถึงที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองน่าน

40. ด่านตรวจคนเข้าเมืองบ้านประกอบ

.

41. ด่านตรวจคนเข้าเมืองควนโดน

42. ด่านตรวจคนเข้าเมืองตากใบ

43. ด่านตรวจคนเข้าเมืองบูเก๊ะตา

44. ด่านตรวจคนเข้าเมืองสมุทรปราการ

45. ด่านตรวจคนเข้าเมืองกาญจนบุรี ณ เส้นทางคมนาคมทางบกจากพรมแดนถึงที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองกาญจนบุรี

46. ด่านตรวจคนเข้าเมืองประจวบคีรีขันธ์ ณ บริเวณเขตท่าอากาศยานหัวหิน

47. ด่านตรวจคนเข้าเมืองภูสิงห์ ณ เส้นทางคมนาคมทางบกจากพรมแดนถึงที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองภูสิงห์

48. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานตรัง

.

49.ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงคาน ณ บริเวณท่าอากาศยานเลย

50.ด่านตรวจคนเข้าเมืองสุโขทัย ณ บริเวณท่าอากาศยานสุโขทัย

51.ด่านตรวจคนเข้าเมืองอุตรดิตถ์ ณ เส้นทางคมนาคมทางบกจากพรมแดนถึงที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองอุตรดิตถ์

52.ด่านตรวจคนเข้าเมืองกาบเชิง

53.ด่านตรวจคนเข้าเมืองนครราชสีมา

54.ด่านตรวจคนเข้าเมืองบุรีรัมย์ ณ บริเวณเขตท่าอากาศยานบุรีรัมย์

55.ด่านตรวจคนเข้าเมืองระนอง

56.ด่านตรวจคนเข้าเมืองพะเยา ณ ณ เส้นทางคมนาคมทางบกจากพรมแดนถึงที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองพะเยา

57.ด่านตรวจคนเข้าเมืองชุมพร ณ บริเวณเขตท่าอากาศยานชุมพร

แนวข้อสอบ ตม. Visa on arrival

.

ข้อสอบจริง นายร้อย ตม. บุคคลภายใน 63 อัตรา

  

ข้อสอบจริงนายสิบ ตม. บุคคลภายนอก 1,000 อัตรา

.

Visa on arrival ออกสอบ ตม. ทุกปี !!

ออกสอบทั้งรอบภาษาอังกฤษ ตม. และรอบวิชา พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ในโพสต์นี้ มีข้อสอบอย่างน้อย 1 ข้อ หากเห็นว่ามีประโยชน์  โปรดแชร์เก็บไว้ !!

.

ปล.iCourse ติว ตม. ที่มีผู้สอบผ่านมากเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ คลิกเลย คอร์สติววิชาพื้นฐาน สู่การเป็น ตม.

.

ปล.2 iCourse ติวภาษาอังกฤษ ตม. คลิกเลย คอร์สติวภาษาอังกฤษ ตม.