สอนวิธีการสมัครสอบ ตม. 2563 Step by step

35082
ข้อสอบ ตรวจคนเข้าเมือง ตม. iTest Online 1,500 ข้อ
ข้อสอบ ตรวจคนเข้าเมือง ตม. iTest Online 1,500 ข้อ
เนื้อหา ซ่อน

.

เอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบ ตม. [ เตรียมไว้สแกน ]

1.รูปถ่ายครึ่งตัว ขนาด 1 นิ้วเท่านั้น หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาสีเข้ม ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน [ นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร 25 พ.ย.63]

 • รูปถ่ายที่สามารถ upload ประกอบการสมัครได้
 • 1.1 ไฟล์รูปถ่ายประจำตัวผู้สมัคร ขนาดไม่น้อยกว่า 35 kb และไม่เกิน 50 kb และรูปบัตรประจำตัวประชาชน ขนาดไม่น้อยกว่า 90 kb และไม่เกิน 100 KB ถ้าเกินให้ลดขนาดไฟล์รูปภาพ โดยดูวิธีได้จากหน้าแบบฟอร์มใบสมัคร
 • 1.2  รูปถ่ายประจำตัวผู้สมัคร ขนาด 1 นิ้ว  นำไปแสกนแล้ว save  เป็นไฟล์ .jpg  
 • 1.3  รูปถ่ายที่ถ่ายจากกล้อง หรือ มือถือ  แล้ว save รูปถ่ายลงเครื่องคอมพิวเตอร์  [ ต้องเป็นรูปถ่ายที่ถูกต้องตามประกาศ ]

2.บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง ที่ยังไม่หมดอายุ

3.กรณีที่มีคะแนน ใบแสดงผลคะแนน/ระดับคะแนนการผ่านการทดสอบ 1 ฉบับ [ มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร 25 พ.ย.63 ]

 • ภาษาอังกฤษ : TOEIC 495 คะแนน TOEFL IBT 60 คะแนน CU-TEP 60 คะแนน IELTS 4.5 คะแนน
 • ภาษาจีน : HSK [ Hanyu Shuiping Kaoshi ] ระดับ 3 [ 240 คะแนน ] หรือระดับ 4-6 [ 180 คะแนน ]
 • ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาเกาหลี เกณฑ์คะแนนไม่น้อยกว่าระดับ 3 ตามที่สถาบันที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทางด้านภาษานั้น ๆ กำหนด

.

วิธีตรวจสอบขนาดไฟล์รูปภาพ

 • 1. คลิกขวา ที่รูปภาพ เลือก Properties -> ดูที่ Size ว่าขนาดต่ำกว่า 35 KB หรือเกิน 50 KB [ กรณีรูปถ่ายประจำตัวผู้สมัคร ] หรือต่ำกว่า 90 KB หรือเกิน 100 KB [ กรณีรูปบัตรประจำตัวประชาชน ] หรือไม่ ถ้าไม่เกิน สามารถใช้รูปภาพนั้นได้เลย
 • 2. ถ้าหากดูขนาดไฟล์ภาพแล้วต่ำกว่า 35 KB หรือเกิน 50 KB [ กรณีรูปถ่ายประจำตัวผู้สมัคร ] หรือต่ำกว่า 90 KB หรือเกิน 100 KB [ กรณีรูปบัตรประจำตัวประชาชน ] มาก ให้ไปลดขนาดไฟล์ภาพตาม วิธีที่ 1 หรือ วิธีที่ 2

.

วิธีลดขนาดไฟล์รูป

1.กรณีที่สแกนรูปมาแล้ว ได้รูปพอดีไม่มีปัญหา พื้นหลังรูป

วิธีที่ 1วิธีการลดขนาดไฟล์รูปโดยใช้โปรแกรม ACDsee
       1. คลิกที่โปรแกรม ACDsee
       2. เลือกรูปที่ต้องการ
       3 .คลิกที่ Modify แล้วเลือกที่ Resize
       4. แล้วทำการปรับลดขนาดไฟล์รูป กรณีขนาดไฟล์รูปถ่ายประจำตัวผู้สมัคร ต้องมีขนาดไฟล์ไม่น้อยกว่า 35 KB และไม่เกิน 50 KB
หรือกรณีขนาดไฟล์รูปบัตรประจำตัวประชาชน ต้องมีขนาดไฟล์ไม่น้อยกว่า 90 KB และไม่เกิน 100 KB
       5. เมื่อลดขนาดไฟล์รูปเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ Done
       6. แล้วก็ทำการ Save รูปแล้วลองเช็คขนาดไฟล์รูปดูอีกครั้งก่อนนำรูปมาอัพโหลด

วิธีที่ 2ลดขนาดรูปจากการใช้โปรแกรม Paint

       1. เข้าที่โปรแกรม Paint ( Start -> Program-> Accessories -> Paint )
       2. เลือกรูปที่ต้องการลดขนาด ( File -> Open -> เลือกรูปที่ต้องการ)
       3. คลิกเลือก Image -> Stretch/Skew เปลี่ยน Horizontal และ Vertical เป็นขนาดที่พอดีกับที่กำหนด
          (เช่น 50:50 เป็นเลขตัวอย่าง ตัวเลขนั้นอาจใส่ 10:10 หรือ 20:20 ให้ลดตามขนาดไฟล์รูปที่ท่านมี)  คลิก OK
       4. ทำการ Save รูปภาพ File -> Save as -> ตั้งชื่อรูปภาพ เป็นภาษาอังกฤษ

.

2.กรณีที่สแกนรูปมาแล้ว รูปติดพื้นหลังมาด้วย ให้ตัดรูปภาพให้เหลือแค่ส่วนรูปภาพที่ต้องการ

วิธิที่ 1ตัดรูปภาพจากการใช้โปรแกรม Paint

       1. เข้าที่โปรแกรม Paint ( Start -> Program -> Accessories -> Paint
       2. เลือกรูปที่ต้องการตัด ( File -> Open -> เลือกรูปที่ต้องการ)
       3. คลิกเลือก กรอบสีเหลี่ยม ข้างรูปดาว ด้านบนซ้าย ของ แถบเมนูด้านข้างซ้าย
       4. ให้คลิกลากเม้าส์ ในส่วนรูปภาพที่ต้องการ จากมุมขวาบนของรูปภาพให้ได้กรอบตามส่วนของรูปภาพที่ต้องการ
       ให้ กด Ctrl + X -> แล้ว ไปเลือกที่ เมนู File -> New -> ระบบจะถามว่า Save รูปภาพเก่าที่ท่านตัดไปหรือไม่
       ให้คลิก No -> ให้กด Ctrl + V เพื่อวางรูปภาพที่เรา Copy มา
       5. ทำการ Save รูปภาพ File -> Save as -> ตั้งชื่อรูปภาพ เป็นภาษาอังกฤษ
       6. ถ้ารูปภาพที่ได้ ออกมามีขนาดใหญ่กว่า 50 KB (กรณีรูปถ่ายประจำตัวผู้สมัคร) หรือเกิน 100 KB (กรณีรูปบัตรประจำตัวประชาชน)
          ให้ทำการลดขนาดภาพ ตามวิธีที่ 1 หรือวิธีที่ 2

.

***กรณีที่ไม่สามารถเข้าระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อกรอกใบสมัครได้ หรือไม่สามารถกรอกใบสมัครได้ หรือไม่สามารถพิมพ์ใบสมัครได้  ติดต่อ Call Center   โทร.  02-697-0999 กด 1 กด 204  ในเวลาทำการ  8.30 – 17.30  น. ***

.

2 ขั้นตอนการสมัครสอบ ตม.

.

1.การสมัครสอบ ตม. [ ทั้งคนที่มีคะแนนภาษา และคนที่ยังไม่มีคะแนนภาษา ]

1.1 สมัครทางอินเทอร์เน็ต

 • สมัครทางเว็บไซต์เท่านั้น www.ImmigrationAdmission.com
 • ระบบเปิด รับสมัครวันที่ 3 พ.ย.2563 เวลา 10.00 น.
 • ระบบปิด รับสมัคร 25 พ.ย.2563 เวลา 16.30 น.
 • ทุกคนทั้งที่มีคะแนนภาษาฯ และยังไม่มีคะแนนภาษาฯ ต้องสมัครทางอินเทอร์เน็ต ***ปีนี้ ไม่ต้องเดินทางไปสแกนลายนิ้วมือเหมือนปีที่แล้ว***

1.2 สมัครทางเว็บไซต์นี้ คลิกเลย www.ImmigrationAdmission.com

1.3 เลือกเมนู “ สมัครสอบ ” กรอกข้อมูลส่วนบุคคล วุฒิการศึกษา

1.4 เลือกข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนภาษา [ เลือกข้อใดข้อหนึ่ง ]

1.5 สแกนรูปถ่าย 1 นิ้ว + บัตรประชาชน + กรณีที่มีคะแนนภาษาตามข้อ 1.4.1

1.6 ตรวจสอบข้อมูล และกดส่งข้อมูลให้เรียบร้อย

1.7 วันที่ 10-14 ธันวาคม 2563 ให้ทุกคนเข้าระบบอีกครั้งที่เว็บไซต์ www.ImmigrationAdmission.com เพื่อพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร 550 บาท + ค่าธรรมเนียมธนาคาร 30 บาท โดยชำระที่เคาน์เตอร์ ธ.กรุงไทย เท่านั้น !!

1.8 ต้องชำระเงินค่าสมัคร ที่เคาน์เตอร์ ธ.กรุงไทย ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เท่านั้น !! [ ชำระภายในเวลาปิดทำการของ ธ.กรุงไทย ซึ่งแต่ละสาขาเวลาปิดไม่เหมือนกัน ]

1.9 การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อชำระเงินที่ ธ.กรุงไทย เรียบร้อยแล้วเท่านั้น [ เวลาในการสมัคร ยึดถือเวลาที่ชำระเงินเป็นหลัก ]

1.10 หลังจากชำระเงินแล้ว ให้ตรวจสอบสถานะการชำระเงินทางเว็บไซต์ที่สมัครในวันถัดไป หลังเวลา 12.00 น. [ หากสถานะไม่เรียบร้อยให้ติดต่อสาขาธนาคารที่ไปชำระให้เรียบร้อยภายในวันที่ 16 ธ.ค.2563 ]

1.11 ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป จึงจะสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ [ จะ Print สีหรือขาวดำก็ได้ ]

1.12 กรณีทำบัตรประจำตัวสอบหาย ให้เข้าเว็บไซต์เดิมที่สมัคร แล้วสั่งพิมพ์ใหม่ได้เลย

1.13 กรณีที่มีปัญหาในการสมัครทางเว็บไซต์ ติดต่อที่เบอร์ 02-697-0999 กด 1 กด 204 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โทรได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

*** กรณีอ่านประกาศแล้วไม่เข้าใจ มีคำถามสงสัย โทรเลย 02-287-2012 ***

.

สมัครสอบ ตม.
สมัครสอบ ตม.

.

2.การสมัครสอบ ภาษาอังกฤษ ตม. [ เฉพาะคนที่ยังไม่มีคะแนนภาษาเท่านั้น ]

2.1 สมัครทางอินเทอร์เน็ต

 • สมัครทางเว็บไซต์เท่านั้น www.ril.ru.ac.th/imm-riltest.html
 • ระบบเปิด รับสมัครวันที่ 3 พ.ย.2563 เวลา 10.00 น.
 • ระบบปิด รับสมัคร 25 พ.ย.2563 เวลา 16.30 น.
 • เฉพาะคนที่ยังไม่มีคะแนนภาษาเท่านั้น คนที่มีคะแนนภาษาแล้ว ไม่ต้องสมัครในขั้นตอนนี้

2.2 เลือกเมนู “สมัครทดสอบ” กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย + คลิกยืนยันการสมัคร

2.3 เมื่อคลิกยืนยันการสมัคร ระบบจะขึ้น QR Code สำหรับการชำระเงินที่หน้าจอ

2.4 ชำระเงินค่าสมัคร 300 บาท ผ่านทางแอพ Mobile Banking เท่านั้น [ ไม่ต้องไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร ]

2.5 ชำระเงินค่าสมัคร ภาษาอังกฤษ ตม. ได้ถึงภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.30 น.

2.6 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ + สถานที่สอบ + พิมพ์บัตรประจำตัวสอบทางเว็บไซต์ www.ril.ru.ac.th/imm-riltest.html

2.7 สอบวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ ม.ราม หัวหมาก [ จะทราบว่าจะได้สอบวันที่ 2 รอบเช้าหรือรอบบ่าย ในวันพิมพ์บัตรประจำตัวสอบคือวันที่ 30 พ.ย.2563 ]

2.8 การสอบมี 2 รอบ/วัน รอบเช้าเวลา 08.30 น. และรอบบ่ายเวลา 12.30 น. แต่ละคนจะสอบเพียงแค่รอบเดียวเท่านั้น [ จะทราบว่าจะได้สอบรอบไหน ในวันพิมพ์บัตรประจำตัวสอบคือวันที่ 30 พ.ย.2563 ]

2.9 เอกสารที่ต้องนำมาแสดงก่อนเข้าห้องสอบ ภาษาอังกฤษ ตม.

 • 2.9.1 ใบสมัครสอบ ตม. ที่พิมพ์มาจากเว็บไซต์ www.ImmigrationAdmission.com
 • 2.9.2 ใบสมัครสอบ ภาษาอังกฤษ ตม.ที่พิมพ์มาจากเว็บไซต์ www.ril.ru.ac.th/imm-riltest.html [ พิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป ]
 • 2.9.3 รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป โดยติดที่ใบสมัครตามข้อ 2.9.2 ให้เรียบร้อย
 • 2.9.4 บัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริงเท่านั้น

2.10 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาษาอังกฤษ ตม. วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ทางเว็บไซต์ www.ImmigrationAdmission.com

.

ยอดผู้สมัครสอบ ตม.

.

ข้อควรทราบเกี่ยวกับการสอบ ภาษาอังกฤษ ตม.

 • คนที่ยื่นคะแนนภาษาฯ แล้ว ไม่ต้องไปสอบรอบนี้
 • ประกาศรายชื่อ สถานที่สอบ 30 พฤศจิกายน 2563
 • สอบภาษาอังกฤษ ตม. สอบที่ .ราม หัวหมาก
 • สอบภาษาอังกฤษ วันที่ 2 ธันวาคม 2563
 • การสอบมี 2 รอบ คือ รอบเช้า 08.30 น. และรอบบ่าย 12.30 น.
 • แต่ละคนจะสอบเพียงรอบเดียวเท่านั้น จะทราบว่าสอบรอบไหน ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
 • การแต่งกายไปสอบ เสื้อยืดแขนสั้น ไม่มีปก กางเกงวอร์ม รองเท้าพละ [ ไม่จำกัดสี รูปแบบ ] + หน้ากากอนามัย
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาษาอังกฤษ ตม. วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ทางเว็บไซต์ www.ImmigrationAdmission.com

.

ข้อควรทราบเกี่ยวกับ การสอบภาควิชาการ

 • ประกาศรายชื่อ สถานที่สอบ 20 ธันวาคม 2563 ทางเว็บไซต์ www.ImmigrationAdmission.com
 • ภาควิชาการ สอบที่ มธ.รังสิต หรือสถานที่อื่นใน กทม. หรือปริมณฑล [ จะแจ้งในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ]
 • สอบวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น.
 • การแต่งกายไปสอบ เสื้อยืดแขนสั้น ไม่มีปก กางเกงวอร์ม รองเท้าพละ [ ไม่จำกัดสี รูปแบบ ] + หน้ากากอนามัย
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน 6 มกราคม 2564 ทางเว็บไซต์ www.ImmigrationAdmission.com

.

ประกาศ ตม.
ประกาศ ตม.

.

การแต่งกายสอบ ตม.

.

Time Line การสมัครสอบ ตม. 2563

 • 3-25 พ.ย.63 สมัครสอบภาษาอังกฤษ ตม. [ เฉพาะคนที่ยังไม่มีคะแนนภาษา ] + สมัครสอบ ตม.
 • 3-25 พ.ย.63 ชำระเงินค่าสมัครสอบภาษาอังกฤษ ตม. [ เฉพาะคนที่ยังไม่มีคะแนนภาษา ] 300 บาท ผ่านทางแอพ Mobile Banking เท่านั้น [ ไม่ต้องไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร ]
 • 30 พ.ย.63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาษาอังกฤษ ตม. + สถานที่สอบ + พิมพ์บัตรประจำตัวสอบทางเว็บไซต์ www.ril.ru.ac.th/imm-riltest.html
 • 2 ธ.ค.63 สอบภาษาอังกฤษ ตม. มหาวิทยาลัยรามคำแห่ง [ หัวหมาก ]
 • 9 ธ.ค.63 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาษาอังกฤษ ตม. ทางเว็บไซต์ www.ImmigrationAdmission.com
 • 10-14 ธ.ค.63 ให้คนที่สอบผ่านภาษาอังกฤษ ตม. + คนที่มีคะแนนภาษาแล้ว เข้าระบบอีกครั้งที่เว็บไซต์ www.ImmigrationAdmission.com เพื่อพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร 550 บาท + ค่าธรรมเนียมธนาคาร 30 บาท โดยชำระที่เคาน์เตอร์ ธ.กรุงไทย เท่านั้น
 • 20 ธ.ค.63 พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ [ สีหรือขาวดำก็ได้ ] พร้อมประกาศรายชื่อ สถานที่สอบ ภาควิชาการ ทางเว็บไซต์ www.ImmigrationAdmission.com
 • 27 ธ.ค.63 สอบภาควิชาการ 150 ข้อ ฝนด้วยดินสอ 2B
 • 6 ม.ค.64 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ทางเว็บไซต์ www.ImmigrationAdmission.com

.

ปิด สอบ ตม.

.

ประกาศสอบ ตม. 2563 ฉบับเต็ม

.

.

Update ล่าสุด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาษาอังกฤษ ตม.

.

ประกาศ ตม.

.

.

ประกาศผลสอบ ภาษาอังกฤษ ตม. แล้ว !!

1.รายชื่อผู้สอบผ่าน.pdf

2.ตรวจสอบคะแนนรายบุคคล.pdf

3.ประกาศราชื่อรวม.pdf

.

รวมสถิติน่ารู้ สอบภาษาอังกฤษ ตม.

1.สอบภาษาอังกฤษ ตม. 1,000 อัตรา เมื่อวันที่ 29 มี.ค.62

 • สมัครสอบ 25,474 คน
 • สอบผ่าน 953 คน 
 • คิดเป็น 3.74%

2.สอบภาษาอังกฤษ ตม. 96 อัตรา เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.63

 • สมัครสอบ 14,436 คน
 • สอบผ่าน 3,295 คน
 • คิดเป็น 22.82%


กรณี อ่านสรุปด้านบน + ประกาศสอบฉบับเต็มแล้ว ยังมีคำถามสงสัย 

 • โปรดสอบถามที่ ฝ่ายอำนวยการ 1 กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 
 • โทร. 02287-2012
 • มีปัญหาในการรับสมัครทุกขั้นตอน สอบถามได้ที่เบอร์ข้างต้นเท่านั้น

.

.

.

##.คอร์สติวเข้ม เร่งรัด โค้งสุดท้าย ก่อนสอบ ตม. ##

.

1.iCourse ติว ตม. ที่มีผู้สอบผ่านมากเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ คลิกเลย >>> คอร์สติว 3 วิชาพื้นฐาน สู่การเป็น ตม.

.

2.iCourse ติวตรวจคนเข้าเมือง คลิกเลย >>> คอร์สติว 5 วิชาเฉพาะ ตม.

.

3.[ เต็มแล้ว ] iCourse ติวภาษาอังกฤษ ตม. ปิดรับเข้ากลุ่มอย่างถาวร !!

.

ข้อสอบตรวจคนเข้าเมือง 1,500 ข้อ คลิกเลย >>> ข้อสอบ ตม.