คุณสมบัติสมัครเข้าผู้ช่วยพนักงานสอบสวน

764
นายสิบตำรวจ : สายผู้ช่วยพนักงานสอบสวน 3,500 อัตรา ปี 2563

ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน นั้นได้มีคำอธิบายเอาไว้ในร่าง พ.ร.บ.การสอบสวนคดีอาญา โดยให้นคำิยามของผู้ช่วยพนักงานสอบสวนเอาไว้ คือ ข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสอบสวน ตามกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ มีหน้าที่และอำนาจในการคอยช่วยเหลือพนักงานสอบสวนในการดำเนินการสืบสวนหรือการสอบสวน รวมทั้งในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ตามที่พนักงานสอบสวนมอบหมาย โดยจะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของพนักงานสอบสวน

คุณสมบัติของผู้ช่วยพนักงานสอบสวน

 1. ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน สายปราบปราม
  • เพศชาย อายุ 18-27 ปี
  • สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
  • สายตาปกติ
  • มีสอบพละ
 2. ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน สายอำนวยการ
  • เพศหญิง/ชาย อายุ 18-35 ปี
  • หญิงสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม.
  • ชายสูงไม่น้อยกว่า 160 รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
  • ไม่จำกัดเรื่องสายตา
  • ไม่มีสอบพละ

* ทั้งสองสายไม่จำกัดเกรด และไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ค่าดัชนีมวลกาย [ BMI ] ต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็นโรคอ้วน อันเป็นโรคต้องห้ามในการเป็นตำรวจ