นายสิบตำรวจ ปราบปราม ตชด. 2563

3711
นายสิบตำรวจ ตชด.
เนื้อหา ซ่อน

นายสิบตำรวจ ปราบปราม ตชด. 2563

นายสิบตำรวจ ตระเวนชายแดน [ ตชด. ] เป็นนายสิบตำรวจชาย สายปราบปราม สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ ..

ตำรวจ กับภาระทางทหาร

 • อายุ 18 ปี ขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน [ มี สด.9 ] จะเรียน รด.หรือไม่เรียน ก็สมัครได้
 • อายุ 19 ปี ขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน [ มี สด.9 ] จะเรียน รด.หรือไม่เรียน ก็สมัครได้
 • อายุ 20 ปี เรียน รด.ปี 3 [ มี สด.8 ] สมัครได้
 • อายุ 20 ปี ไม่ได้เรียน รด. ต้องเกณฑ์ทหารปี 2564 สมัครไม่ได้
 • อายุ 21 ปี จับได้ใบดำ [ มี สด.43 ] สมัครได้
 • อายุ 21 ปี จับได้ใบแดง ต้องไปเป็นทหารเกณฑ์ สมัครไม่ได้
 • เป็นทหารเกณฑ์อยู่ ปลดภายในวันบรรจุเป็นตำรวจ สมัครได้
 • เป็นทหารเกณฑ์อยู่ ปลดหลังวันบรรจุเป็นตำรวจ สมัครไม่ได้
 • ปลดทหารเกณฑ์แล้ว [ มี สด.8 ] สมัครได้
 • เกณฑ์ทหารแล้ว [ มี สด.43 ] สมัครได้
 • ผ่อนผันทหาร สมัครไม่ได้
 • หนีทหาร สมัครไม่ได้
 • อยู่ในเขตพื้นที่ ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเกณฑ์ทหาร ไม่มีภาระที่ต้องเป็นทหารเกณฑ์อีก สมัครได้

กรณีเคยมีคดีติดตัว

นายสิบตำรวจ ปราบปราม ตชด. มีสอบพละ

นายสิบตำรวจ สอบพละ

นายสิบตำรวจ ปราบปราม ตชด. 3,000 อัตรา

นายสิบตำรวจชาย สาย ตชด. ได้รับอนุมัติให้เปิดสอบ 3,000 อัตรา โดยแบ่งเปิดสอบ รอบละ 1,000 อัตรา โดยได้เปิดสอบไปแล้ว 2 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1 สอบพร้อมกับตำรวจภูธรภาค 9

นายสิบตำรวจ ภูธรภาค 9 [ ภาคใต้ตอนล่าง ] จำนวน 1,700 อัตรา + นายสิบตำรวจ ตระเวนชายแดน [ ตชด.] 1,00 อัตรา โดย ตชด. 1,000 อัตรา มีรายละเอียด ดังนี้

 • จำนวน 700 อัตรา มาจากผู้มีภูมิลำเนาใน 14 จังหวัดภาคใต้ โดยต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจนถึงวันปิดรับสมัคร
 • จำนวน 300 อัตรา มาจากผู้มีภูมิลำเนาในพื้นที่อื่น [ ภูมิลำเนาภาคอื่น ๆ ]
 • ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ [ ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม : ปป. ]
 • จบแล้วทำงานสังกัด ตชด.ภาค 4 [ ตชด. 14 จังหวัดภาคใต้]
 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต 22 เม.ย. – 1 พ.ค.62
 • สอบ 26 พ.ค.62
 • ประกาศผลสอบ ภาควิชาการ 7 มิ.ย.62
 • บรรจุแต่งตั้ง 1 ส.ค.62

รอบที่ 2 สอบพร้อมกับตำรวจชาย สายปราบปราม

นายสิบตำรวจ ปราบปราม 5,400 อัตรา + นายสิบตำรวจ ตระเวนชายแดน [ ตชด.] 1,000 อัตรา โดย ตชด. 1,000 อัตรา มีรายละเอียด ดังนี้

 • จำนวน 700 อัตรา มาจากผู้มีภูมิลำเนาใน 14 จังหวัดภาคใต้ โดยต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจนถึงวันปิดรับสมัคร
 • จำนวน 300 อัตรา มาจากผู้มีภูมิลำเนาในพื้นที่อื่น [ ภูมิลำเนาภาคอื่น ๆ ]
 • ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ [ ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม : ปป. ]
 • จบแล้วทำงานสังกัด ตชด.ภาค 4 [ ตชด. 14 จังหวัดภาคใต้]
 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต 30 ต.ค. – 6 พ.ย.2562
 • สอบวันที่ 10 ธ.ค. 2562
 • ประกาศผลสอบ ภาควิชาการ 17 ธ.ค.2562
 • บรรจุข้าราชการ 1 ก.พ.2563

วิชาที่ใช้สอบ นายสิบตำรวจ ปราบปราม ตชด. รอบล่าสุด 

 1. ความสามารถทั่วไป [ คณิตศาสตร์ ]
 2. ภาษาไทย
 3. ภาษาอังกฤษ
 4. กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
 5. ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 6. สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ขอบเขตวิชาการทดสอบความรู้ความสามารถ และการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง

คะแนนสอบ นายสิบตำรวจ ปราบปราม ตชด. รอบล่าสุด

1. นายสิบ ตชด. [ นสต.1 ] ภูมิลำเนาภาคอื่น ๆ

2. นายสิบตำรวจ ตชด. [ นสต.2 ] ภูมิลำเนาภาคใต้

เปิดสอบ นายสิบตำรวจ ปราบปราม ตชด. 2563 จำนวน 1,000 อัตรา

จากข้อมูลข้างต้น จึงเหลือการสอบ นายสิบตำรวจ ตชด. อีก 1,000 อัตรา ในการเปิดสอบรอบที่ 3 ตามที่ได้รับอนุมัติมา คาดการณ์ 2 ช่วงเวลา ดังนี้

 1. จะประกาศสอบช่วงต้นปี – กลางปี ในช่วงเวลาเดียวกับรอบที่ 1 ที่สอบ 26 พ.ค.62 แต่ด้วยสถานการณ์ COVID เลยล่าช้าออกไป
 2. จะประกาศสอบช่วงกลางปี – ปลายปี ในช่วงเวลาเดียวกับรอบที่ 2 ที่สอบ 10 ธ.ค.62 ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับการสอบ นายสิบตำรวจ ปราบปราม วงรอบปกติ

อาจมีการเปลี่ยนแปลง รอประกาศอย่างเป็นทางการ จากกองการสอบ

จะเห็นว่า อย่างไรก็ตาม จะต้องมีการเปิดสอบ นายสิบตำรวจ ตชด. 1,000 อัตรา เพื่อให้ครบจำนวน 3,000 อัตรา ที่ได้รับอนุมัติมา และเป็นกำลังพลที่ขาดแคลน

อย่ามัวแต่ถาม คนอื่นว่า…..จะเปิดสอบเมื่อไหร่ ?

แต่จงถาม ตัวเองว่า…..หากเปิดแล้ว จะสอบติดไหม ?

การทำข้อสอบ คือ หนทางสู่การสอบติด

ปล.ข้อสอบฟรี : ค้นพบความลับ ของการเป็นตำรวจในปีนี้ รับข้อสอบได้ฟรี ตอนนี้ คลิกเลย แนวข้อสอบ นายตำรวจ ปราบปราม ตชด. click-รับแนวข้อสอบ