“สายตาสั้น” สมัครนายสิบตำรจ ได้หรือไม่?

3170
นายสิบตำรวจ 2562
นายสิบตำรวจ 2562

“สายตาสั้น” สมัครนายสิบตำรจ ได้หรือไม่?     การเปิดรับสมัครและเปิดสอบนายสิบตำรวจ ในแต่ละปี จะมีผู้สมัครเข้าสอบแข่งขันเป็นจำนวนมาก  แต่ก็ยังมีผู้ที่สนใจสมัครสอบจำนวนไม่น้อย ที่ต้องสละสิทธิ์ไม่ไปยื่นใบสมัคร หรือบางคนสมัครแล้วแต่สละสิทธิ์ไม่ยอมไปสอบ เพราะคิดว่าตนเองหมดหวังเนื่องจากมีภาวะสายตาสั้น สำหรับคำถาม “สายตาสั้น” สมัครนักนายสิบตำรจ ได้หรือไม่  บทความนี้มีคำตอบผู้มีภาวะสายตาสั้น สมัครนายสิบตำรจ ได้หรือไม่        ก่อนทราบคำตอบ คงต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่า คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครสอบเข้ารับราชการ สอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร นักเรียนนายร้อยตำรวจ นักเรียนนายสิบทหารบก หรือแม้แต่การสอบนายสิบตำรวจ ล้วนมีหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ซึ่งคุณสมบัติหลักๆ ก็ยังแยกย่อยออกไปทั้งคุณสมบัติส่วนตัวของผู้สมัครสอบเอง และหลักเกณฑ์หรือคุณสมบัติของสายงาน เช่น การสอบนายสิบตำรวจสายปราบปราม หรือนายสิบตำรวจสายอำนวยการและสนับสนุน ทั้งสองสายงานคุณสมบัติในการรับสมัครก็มีความแตกต่างกัน     ดังนั้น สิ่งที่ผู้สมัครสอบเข้ารับราชการตำรวจ จะต้องเตรียมความพร้อมเป็นลำดับแรก ก็คือ ศึกษาหลักเกณฑ์และคุณสมบัติในสายงานที่ตนเองสนใจก่อนสมัครสอบอย่างละเอียด  โดยเฉพาะการตรวจโรค เนื่องจากระเบียบแต่ละปีอาจมีการปรับเปลี่ยนแก้ไข  การไม่ศึกษาหลักเกณฑ์การรับสมัครอย่างเข้าใจ อาจทำให้เราเสียโอกาสได้ กรณีผู้มีภาวะสายตาสั้น ก็เช่นเดียวกัน คุณสมบัติเบื้องต้นประกาศหลักเกณฑ์ไว้ว่า

  • สำหรับสายปราบปรามไม่เป็นผู้มีสายตาผิดปกติ ตรวจแบบเสนลเลน (ปกติ 6/6) ด้วยตาเปล่า ส่วนสายอำนวยการและสนับสนุน ไม่เป็นผู้มีสายตาผิดปกติ ตรวจแบบเสนลเลน (ปกติ 6/6) แต่อนุญาตให้สวมแว่นตาตรวจได้
  • ไม่เป็นผู้มีตาบอดสี

รูปภาพ ตัวเลขชาร์ตการตรวจวัดสายตา

เสนลเลนชาร์ต ตำรวจ
เสนลเลนชาร์ต ตำรวจ

     ความหมายของหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สมัครที่มีภาวะสายตาสั้น จึงบอกไม่ได้ว่าสายตาสั้นได้เท่าไหร่ จึงจะมีสิทธิ์สอบ เพราะช่วงสอบหมอจะให้อ่านชาร์ตตัวเลข หากผู้สมัครสอบอ่านได้ ถือว่าผ่าน แต่ถ้าอ่านไม่ได้ ก็คือสอบตก  ดังนั้นผู้ที่ตอบคำถามข้อนี้ได้ดีที่สุด ก็คือตัวของผู้สมัครสอบเอง หากมีภาวะสายตาสั้นมากๆ และรู้ว่าไม่สามารถอ่านชาร์ตตัวเลขได้ ก็ไม่สามารถสอบรับราชการตำรวจได้ ส่วนผู้ที่มีภาวะสายตาสั้นไม่มาก หากทดสอบแล้วสามารถอ่านชาร์ตได้ก็ถือว่าสายตาปกติและผ่านเกณฑ์     การสอบนายสิบตำรวจ หากผู้สมัครสอบมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ขั้นตอนต่อไปที่จะต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบก็คือ ศึกษาหาความรู้ในวิชาที่ใช้สอบ โดยจะมีข้อสอบทั้งหมด 150 ข้อ 150 คะแนน ใช้เวลาทำข้อสอบ 3 ชั่วโมง ซึ่งผู้สมัครสอบส่วนใหญ่จะศึกษาจากหนังสือเตรียมสอบ คู่มือสอบตำรวจ หรือศึกษาจากการติว แต่ในปัจจุบันมีการติวสอบผ่านระบบออนไลน์ ทำให้ผู้สมัครสอบได้รับความสะดวกสบาย และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งการติวสอบผ่านระบบออนไลน์มีผู้สอบติดเป็นจำนวนมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และยังมีคู่มือเตรียมสอบให้ศึกษาด้วยตนเอง เป็นการเติมเต็มความรู้ให้กับผู้สมัครสอบในทุกๆ ด้านเรื่องที่ควรรู้ ก่อนสอบนายสิบตำรวจ

นายสิบตำรวจ

ปล.ไม่พลาดประกาศสอบ + แนวข้อสอบเก่า เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว แอดเลย

nine100-line-addfriends