ความรู้ด้านสายงานต่างๆของนายสิบตำรวจหญิง

2610

ตำรวจแห่งชาติ ( Royal Thai Police) เป็นชื่อที่ถูกใช้เรียกเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีหน้าที่ตรวจตรารักษาความสงบ จับกุม และปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย เรียกชื่อตามหน้าที่รับผิดชอบ เช่น ตำรวจกองปราบ ตำรวจดับเพลิง ตำรวจน้ำ ตำรวจตระเวนชายแดน ตำรวจรถไฟ ตำรวจป่าไม้ ตำรวจจราจร ตำรวจนครบาล ตำรวจทางหลวง ตำรวจภูธร ตำรวจลับ ตำรวจวัง ตำรวจสภา ตำรวจสันติบาล ตำรวจหลวงซึ่งในแต่ละสายงานก็มีลักษณะของงานแตกต่างกันออกไป โดยในวันนี้ทาง Nine100 จะมาแนะนำสายงานต่างๆของตำรวจหญิงกันจะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลย

นายสิบตำรวจหญิง สายอำนวยการ (อก.)

นายสิบตำรวจ สายอำนวยการ มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเอกสารต่างๆ สเหมื่อนกับพนักงาน Office คอยทำงานธุรการ งานอำนวยการต่างๆ ประจำอยู่ที่สถานีตำรวจในแต่ละพื้นที่ทั้งในนครบาล (กรุงเทพมหานคร) และภูธร (ต่างจังหวัด) รวมถึงอยู่ที่ส่วนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

คุณสมบัติ นายสิบตำรวจหญิง สายอำนวยการ (อก.)

 • คุณสมบัติ อายุ 18-35 ปี
 • วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสายการเรียน และไม่จำกัดเกรด
 • BMI ต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็นโรคอ้วน อันเป็นโรคต้องห้ามในการเป็นตำรวจ
 • สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม.

* ไม่สอบพละ ไม่ต้องวิ่งและว่ายน้ำ ไม่จำกัดเรื่องสายตา ใส่แว่นเข้าทดสอบได้ แต่ต้องตาไม่บอดสี ไม่จำกัดน้ำหนัก

นายสิบตำรวจหญิง สายอำนวยการ พิสูจน์หลักฐาน

นายสิบตำรวจหญิง สายอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับงานทางด้านธุรการ งานทางด้านเอกสารสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงงานด้านการช่วยอำนวยการ และงานด้านเลขานุการของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เป็นหน่วยงานใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีสถานที่ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร ต่างจังหวัด

คุณสมบัติ นายสิบตำรวจหญิง สายอำนวยการ พิสูจน์หลักฐาน

 • วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสายการเรียน และไม่จำกัดเกรด
 • คุณสมบัติ อายุ 18-35 ปี
 • BMI ต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็นโรคอ้วน อันเป็นโรคต้องห้ามในการเป็นตำรวจ
 • สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม.

*ไม่สอบพละ ไม่ต้องวิ่งและว่ายน้ำ ไม่จำกัดเรื่องสายตา ใส่แว่นเข้าทดสอบได้ แต่ต้องตาไม่บอดสี ไม่จำกัดน้ำหนัก

นายสิบตำรวจหญิง สายเทคนิค

นายสิบตำรวจหญิง สายเทคนิค มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเอกสารต่างๆ เช่นเดียวกับสายงานด้านบน คอยทำงานด้านธุรการ งานอำนวยการต่างๆ ในสายงานอาชีพเฉพาะทาง เช่น ตำรวจช่างไฟฟ้าสื่อสาร ตำรวจทำหน้าที่ควบคุมคอมพิวเตอร์

 • คุณสมบัติ นายสิบตำรวจหญิง สายเทคนิค
 • อายุ 18-35 ปี
 • วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่า สายอาชีพเท่านั้น ไม่รับสายสามัญ
 • BMI ต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็นโรคอ้วน อันเป็นโรคต้องห้ามในการเป็นตำรวจ
 • สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม.

* ไม่สอบพละ ไม่ต้องวิ่งและว่ายน้ำ ไม่จำกัดเรื่องสายตา ใส่แว่นเข้าทดสอบได้ แต่ต้องตาไม่บอดสี

นายสิบตำรวจหญิง ตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)

นายสิบตำรวจหญิง ตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) มีหน้าที่หลัก คือ การตรวจอนุญาตหนังสือเดินทาง, งานบริการคนต่างด้าว, งานสืบสวนปราบปราม, งานต้องห้ามส่งกลับ และงานอำนวยการ สถานที่ทำงาน ท่าอากาศยานนานาชาติ, ด่านตรวจคนเข้าเมืองชายแดน, ไปจนถึงการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเป็นต้น

คุณสมบัติ นายสิบตำรวจหญิง ตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)

 • อายุ 18-35 ปี
 • สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม.
 • วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสายการเรียน และไม่จำกัดเกรด
 • BMI ต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็นโรคอ้วน อันเป็นโรคต้องห้ามในการเป็นตำรวจ

* ไม่สอบพละ ไม่ต้องวิ่งและว่ายน้ำ ไม่จำกัดเรื่องสายตา ใส่แว่นเข้าทดสอบได้ แต่ต้องตาไม่บอดสี

** มีการสอบภาษาอังกฤษ ตม. เพิ่มขึ้นมา หรือใช้คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ,TOEFL ,IELTS ,CU TEP เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับชาวต่างชาติอยู่บ่อยครั้ง

นายสิบตำรวจหญิง สายพลร่ม

นายสิบตำรวจ สายพลร่มหญิง จะเป็นหน่วยงานที่สังกัดกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ค่ายนเรศวร เป็นหน่วยที่จำเป็นอย่างมากในกำลังรบ ต้องเก่งกาจในหลายๆด้าน โดยหากอธิบายให้เข้าใจถึงความสำคัญของหน่วยนี้ให้เข้าใจง่ายๆ ตำรวจพลร่ม ก็คือ หน่วยรบพิเศษของตำรวจนั่นเอง

 • คุณสมบัติ อายุ 18-27 ปี
 • สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม.
 • วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสายการเรียน และไม่จำกัดเกรด
 • ทดสอบพละ วิ่งและว่ายน้ำ
 • ทดสอบเรื่องสายตา ไม่ตาบอดสี ไม่จำกัดน้ำหนัก
 • BMI ต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็นโรคอ้วน อันเป็นโรคต้องห้ามในการเป็นตำรวจ

นายสิบตำรวจหญิง สายปราบปราม

นายสิบตำรวจ สายปราบปรามหญิง มีหน้าที่ควบคุมฝูงชนต่างๆ สังกัดตำรวจนครบาล (บช.น.) เป็นที่รู้จักกันในนาม กองร้อยน้ำหวาน