5 ข้อควรรู้ ก่อนสมัครนายสิบตำรวจ

3532
นายสิบตำรวจ 2562
นายสิบตำรวจ 2562

5 ข้อควรรู้ ก่อนสมัครนายสิบตำรวจ

     สำหรับน้องๆ ที่มีความหวังความฝันอยากเป็นนายสิบตำรวจ  เมื่อเรากล้าฝันเพียงลงมือทำความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกลเกินความเป็นจริง การเตรียมตัวเองให้พร้อมทั้งด้านร่างกาย สุขภาพ ทักษะความรู้ ศึกษาหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สมัครสอบนายสิบตำรวจอย่างละเอียด คือก้าวแรกที่จะทำให้น้องๆ ประสบความสำเร็จตามสิ่งที่ฝัน

     หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สมัครนายสิบตำรวจ มีด้วยกันหลายข้อ และ 5 ข้อต่อไปนี้ก็คือสิ่งที่น้องๆ ส่วนใหญ่สงสัยและสับสนจนกลายเป็นคำถามของว่าที่นายสิบตำรวจทุกรุ่น  ได้แก่

1. จบวุฒิการศึกษาที่สูงกว่า ม.ปลาย สมัครนายสิบตำรวจ ได้หรือไม่ ?

     หลักเกณฑ์ของกองการสอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเข้ารับการบรรจุเป็นนายสิบตำรวจ (นสต.) ระบุคุณสมบัติของผู้สมัครสอบนายสิบตำรวจ ไว้ดังนี้

            –  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก(เพศชาย) ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า โดยต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร และคุณวุฒิการศึกษานั้นต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือสำนักงานข้าราชการพลเรือนได้รับรองมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และต้องไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์

            สรุป วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบนายสิบตำรวจ ก็คือ ผู้ที่มีวุฒิ ม.6 ทุกแผนการเรียน, วุฒิ ปวช.ทุกสาขาวิชา,  จบ กศน.ได้วุฒิเทียบเท่า ม.ปลาย, และมีวุฒิการศึกษาเทียบเท่า ม.ปลาย เช่น ปธ.6 หรืออื่นๆ สำหรับคำถาม จบวุฒิการศึกษาที่สูงกว่า ม.ปลาย สมัครนายสิบตำรวจ ได้หรือไม่

            คำตอบ  ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับ ปวส อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญาโท และปริญญาเอก สามารถสมัครสอบได้ แต่ต้องอายุไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์ โดยใช้วุฒิ ม.6 วุฒิ ปวช. และกศน สมัครเท่านั้น

2. เรียนอยู่เทอมสุดท้าย ม.6 หรือ ปวช.ปี 3 สมัครสอบนายสิบตำรวจได้หรือไม่ ?

            คำตอบ  สมัครไม่ได้ เนื่องจากเกณฑ์การรับสมัคร ระบุไว้ว่า “…โดยต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร…) ดังนั้นผู้สมัครสอบ จึงต้องจบการศึกษาและได้รับวัฒิการศึกษาแล้ว

3. เรียนจบ กศน. สมัครสอบนายสิบตำรวจได้หรือไม่ ?

            คำตอบ สมัครได้ เนื่องจาก จบ กศน.ได้วุฒิเทียบเท่า ม.ปลาย อยู่ในหลักเกณฑ์ที่รับสมัคร

4. จบเปรียญธรรม 6 ประโยค สอบนายสิบตำรวจได้หรือไม่ ?

            คำตอบ สมัครสอบได้ เนื่องจากอยู่ในหลักเกณฑ์ เป็นวุฒิเทียบเท่า ม.ปลาย แต่มีข้อยกเว้นในวันสอบจะต้องไม่อยู่ในสมณเพศ

5. เรียนจบเกรดเฉลี่ยไม่ถึง 2.00 สอบนายสิบตำรวจได้หรือไม่

            คำตอบ ถือเป็นข่าวดีของผู้สมัครสอบนายสิบตำรวจ  เนื่องจากไม่จำกัดเกรด เปิดโอกาสให้น้องๆ ที่มีวุฒิการศึกษาตามเกณฑ์สมัครสอบได้ทุกคน

           

     หมดปัญหากังวลใจกับหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สมัครสอบนายสิบตำรวจกันแล้ว  น้องๆ ที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ แนะนำให้เตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้านไว้ล่วงหน้า โดยไม่ต้องรอให้กองการสอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศรับสมัครก่อน เพราะการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมด้านร่างกายอาจจะต้องใช้เวลา เช่น การฝึกว่ายน้ำ การออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

     ส่วนการเตรียมความพร้อมด้านทักษะความรู้ การเตรียมตัวเร็วหรือเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้า นอกจากไม่กดดันตัวเองแล้ว ก็ยังเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆ ไม่ว่าจะศึกษาด้วยตนเองด้วยการอ่านหนังสือ หรือการติวซึ่งปัจจุบันมีคอร์สติวออนไลน์ อำนวยความสะดวกให้กับน้องๆ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถศึกษาหาความรู้ได้ และมีผู้สอบติดจากการติวออนไลน์เป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี

เรื่องที่ควรรู้ ก่อนสอบนายสิบตำรวจ

นายสิบตำรวจ

ปล.ไม่พลาดประกาศสอบ + แนวข้อสอบเก่า เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว แอดเลย

nine100-line-addfriends