นายสิบตำรวจสมัครได้ไหม ถ้าพ่อ/แม่ไม่ได้มีสัญชาติไทย

2403
นายสิบตำรวจ สัญชาติ
นายสิบตำรวจ สัญชาติ

นายสิบตำรวจสมัครได้ไหม ถ้าพ่อ/แม่ไม่ได้มีสัญชาติไทย

นายสิบตำรวจ มีคุณสมบัติเกี่ยวกับสัญชาติ คือ

ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด” 

1. สัญชาติไทยโดยการเกิด เป็นยังไง?

     ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ พ..2508 การได้สัญชาติโดยการเกิด คือ เกิดโดยมีพ่อหรือแม่ที่มีสัญชาติไทย ไม่ว่าจะเกิดในประเทศไทย หรือนอกประเทศไทยก็ได้สัญชาติไทย ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า

  • พ่อมีสัญชาติไทย แม่เป็นคนต่างชาติ สมัครได้
  • พ่อเป็นคนต่างชาติ แม่มีสัญชาติไทย สมัครได้
  • พ่อเป็นคนต่างชาติ แม่เป็นคนต่างชาติ สมัครไม่ได้

     พ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งมีสัญชาติไทย ไม่ว่าผู้สมัครจะเกิดในหรือนอกประเทศไทย ก็ได้สัญชาติไทย สมัครได้ หลักเกณฑ์นี้ใช้ได้เฉพาะกับนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) เท่านั้น!!

2. นายสิบทหาร หลักเกณฑ์เดียวกันไหม?

     นายสิบทหาร 3 เหล่า หลักเกณฑ์แต่ละเหล่า จะต่างกัน ดังนี้


2.1
นายสิบทหารบก 

     ต้องมีสัญชาติไทย และบิดามารดาต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้

แปลไทยเป็นไทยได้ว่า

หลัก พ่อและแม่ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

ข้อยกเว้น แต่หากพ่อเป็นทหาร(ชั้นยศไหนก็ได้ แต่ไม่รวมถึงตำรวจ) แม่เป็นคนต่างชาติได้ นอกจากนี้ สมัครไม่ได้

     ถ้าพ่อเป็นคนต่างชาติ จะไม่สามารถสมัครนายสิบทหารบกได้


2.2
จ่าอากาศ 

     ต้องมีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด (เกิดในประเทศถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึงมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติ ไทยโดยการเกิดก็ได้

แปลไทยเป็นไทยได้ว่า

หลัก พ่อและแม่ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด และเกิดในประเทศไทยเท่านั้น นายสิบทหารบกเกิดต่างประเทศได้ ไม่ได้เขียนห้ามไว้ แต่จ่าอากาศไม่ได้ ต้องเกิดในประเทศไทยเท่านั้น

ข้อยกเว้น แต่หากพ่อเป็นทหาร(ชั้นยศไหนก็ได้ แต่ไม่รวมถึงตำรวจ) แม่เป็นคนต่างชาติได้ นอกจากนี้ สมัครไม่ได้

     ถ้าพ่อเป็นคนต่างชาติ จะไม่สามารถสมัครจ่าอากาศได้


2.3
จ่าทหารเรือ

     ต้องมีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้

แปลไทยเป็นไทยได้ว่า

หลัก พ่อและแม่ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด ไม่ได้จำกัดว่าจะเกิดในหรือนอกประเทศได้หมด (คล้ายๆ กับนายสิบทหารบก)

ข้อยกเว้น แต่หากพ่อเป็นทหาร ต้องระดับชั้นสัญญาบัตร(ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี ขึ้นไป แต่ไม่รวมถึงร้อยตำรวจตรีนะ เพราะไม่ได้เขียนไว้) แม่เป็นคนต่างชาติได้ นอกจากนี้ สมัครไม่ได้

     ถ้าพ่อเป็นคนต่างชาติ จะไม่สามารถสมัครจ่าทหารเรือได้

3. แล้วหลักเกณฑ์ของนักเรียนนายร้อยตำรวจ(นรต.) เกี่ยวกับเรื่องสัญชาติล่ะครับ?

     ต้องมีสัญชาติไทย และบิดามารดาต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร หรือชั้นประทวน หรือเป็นข้าราชการตำรวจ ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้

แปลไทยเป็นไทยได้ คือ

หลัก พ่อและแม่ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด ไม่ได้จำกัดว่าต้องเกิดในหรือนอกประเทศไทย

ข้อยกเว้น แต่หากพ่อเป็นทหาร(ชั้นยศไหนก็ได้) หรือตำรวจ(ชั้นยศไหนก็ได้) ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดไม่ได้แปลงสัญชาติ หรือโอนสัญชาติมา แม่เป็นคนต่างชาติได้

     หลักเกณฑ์นี้ใช้กับ น้องๆ ที่จบนักเรียนนายสิบตำรวจ(นสต.) และอายุไม่เกิน 25 ปีที่จะสอบเป็น นักเรียนนายร้อยตำรวจ(นรต.) ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย

รวมน้องๆ ผู้หญิงวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า ที่จะสอบเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง(นรต.หญิง) ด้วย

นี่ก็เป็นสาเหตุที่การสอบ นรต. เขาถึงถามสัญชาติของปู่ ย่า ตา ยาย เพราะจะพิสูจน์ทราบไง ว่าพ่อแม่เป็นคนสัญชาติไทยหรือเปล่า น้องที่ไม่เข้าใจก็ชอบบ่นว่าเอาไปทำอะไร ทีนี้เข้าใจแล้วใช่ไหม?

4. หลักเกณฑ์ของนักเรียนเตรียมทหาร(นตท.) เหมือนกันไหม?

     นตท. มีการปรับหลักสูตรจาก 3 ปี เหลือ 2 ปี (รับวุฒิ ม.4 อายุไม่เกิน 18 ปี รับเฉพาะเพศชาย) นักเรียนนายร้อย ทั้ง 4 เหล่า ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ และตำรวจ โดยมีหลักเกณฑ์ คือ

มี สัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร นายตำรวจสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน นายตำรวจประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

แต่หลัก คือ พ่อแม่ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด

ส่วนข้อยกเว้น แต่หากพ่อเป็นทหาร(ชั้นยศไหนก็ได้) หรือตำรวจ(ชั้นยศไหนก็ได้) ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดไม่ได้แปลงสัญชาติ หรือโอนสัญชาติมา แม่เป็นคนต่างชาติได้  

     ถ้าพ่อเป็นคนต่างชาติ จะไม่สามารถสมัครเตรียมทหารได้

รวมถึงนายทหารสัญญาบัตร และนายตำรวจสัญญาบัตร ที่มาจากบุคคลพลเรือนหรือบุคคลภายนอก เพราะถือว่าเป็นเรื่องของความมั่นคง

5. แล้วถ้าในสูติบัตร(ใบเกิด) ไม่มีชื่อพ่อทำยังไงดี?

     ถ้ามีชื่อแม่ในใบเกิดและแม่สัญชาติไทย น้องจะได้สัญชาติไทยโดยการเกิด เพราะแม่เป็นคนไทย แต่จะไม่รู้สัญชาติของพ่อ

  • น้องสอบนายสิบตำรวจได้ เพราะเข้าหลักเกณฑ์
  • แต่ แต่ แต่ จะสอบนายสิบทหารบก จ่าทหารเรือ จ่าอากาศ ไม่ได้
  • และในส่วนของนักเรียนนายร้อย ทั้ง 4 เหล่า ก็จะสอบไม่ได้เช่นกัน เพราะขาดสัญชาติของพ่อ

สรุป ถ้าน้องมีแม่สัญชาติไทย ไม่มีชื่อพ่อในสูติบัตร สอบนายสิบตำรวจได้อย่างเดียว อย่างอื่นสอบไม่ได้ และน้องก็ต้องเกณฑ์ทหารด้วย เพราะกฎหมายการเกณฑ์ทหารเป็นอีกฉบับหนึ่ง ซึ่งแค่น้องมีสัญชาติไทย ก็ต้องไปเกณฑ์เป็นทหาร แต่จะสอบอะไรที่เกี่ยวกับทหารไม่ได้

 

เรื่องที่ควรรู้ ก่อนสอบนายสิบตำรวจ

นายสิบตำรวจ

ปล.ไม่พลาดประกาศสอบ + แนวข้อสอบเก่า เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว แอดเลย

nine100-line-addfriends