พ่อหรือแม่ ไม่ใช่คนไทย ลูกสอบนายสิบตำรวจ ได้หรือไม่?

1793
นายสิบตำรวจ 2562
นายสิบตำรวจ 2562

พ่อหรือแม่ ไม่ใช่คนไทย ลูกสอบนายสิบตำรวจ ได้หรือไม่?

     เชื่อว่าผู้ที่สนใจสอบนายสิบตำรวจส่วนหนึ่ง มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องสัญชาติ โดยเฉพาะบุคคลที่เป็นลูกครึ่ง คือมีพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งเป็นชาวต่างชาติ แต่ไม่รู้หรือไม่มั่นใจว่าจะสามารถสมัครสอบนายสิบตำรวจได้หรือไม่ สำหรับปัญหานี้ มีข้อมูลมาแนะนำให้เป็นความรู้ 


คุณสมบัติและเงื่อนไขเกี่ยวกับสัญชาติในการสอบเข้ารับราชการ โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

  1.  มีสัญชาติไทย
  2.  มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
  3.  มีสัญชาติไทยโดยการเกิด และบิดามารดาผู้ให้กำเนิดมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรหรือชั้นประทวน หรือเป็นข้าราชการตำรวจซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้


คุณสมบัติและเงื่อนไขในการสอบเข้ารับราชการทั้ง 3 ประเภท มีความแตกต่างกัน ดังนี้

  1. การมีสัญชาติไทย หมายถึง คนที่ได้รับการแปลงสัญชาติเป็นสัญชาติไทย หรือได้รับสัญชาติไทยหลังการเกิด เป็นคุณสมบัติของผู้สอบเข้ารับราชการในสังกัดกระทรวง กรม ฝ่ายพลเรือนซึ่งไม่ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
  2. การมีสัญชาติไทยโดยการเกิด หมายถึง คนที่เกิดโดยมีพ่อหรือแม่ที่มีสัญชาติไทย ไม่ว่าจะเกิดในหรือนอกประเทศไทยก็ได้สัญชาติไทย ดังนี้

2.1 พ่อมีสัญชาติไทย แม่เป็นคนต่างชาติ ลูกที่เกิดได้สัญชาติโดยการเกิด

2.2 พ่อเป็นคนต่างชาติ แม่มีสัญชาติไทย ลูกที่เกิดได้สัญชาติโดยการเกิด

การมีสัญชาติไทยโดยการเกิด เป็นคุณสมบัติของข้าราชการตุลาการ ข้าราชการอัยการ ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ ในกรณีสมัครในฐานะบุคคลภายนอก หรือนักเรียนนายสิบตำรวจ สรุปก็คือ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้ใช้ได้กับการสมัครนายสิบตำรวจ (นสต.)

3. การมีสัญชาติไทยโดยการเกิด และบิดามารดาผู้ให้กำเนิดมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรหรือชั้นประทวน หรือเป็นข้าราชการตำรวจซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้  เป็นคุณสมบัติของ ผู้ที่จะสมัครเป็น นักเรียนเตรียมทหาร นักเรียนนายร้อย นักเรียนนายร้อยตำรวจ

     จากคุณสมบัติและเงื่อนไขเกี่ยวกับสัญชาติที่กล่าวมา คงทำให้ผู้ที่สนใจสมัครนายสิบตำรวจ มีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่องคุณสมบัติการสมัครนายสิบตำรวจ ของคนที่มีพ่อหรือแม่เป็นชาวต่างชาติ  เมื่อคลายความสงสัยลงได้แล้ว สิ่งที่ต้องเตรียมความพร้อมนอกเหนือจากคุณสมบัติตามเงื่อนไข ก็คือการเตรียมตัวอ่านหนังสือเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ และอย่าลืมติดตาม เว็บไซต์ Nine100.com เพราะเราจะมีข้อมูลความรู้มาอัพเดทให้ทราบอย่างสม่ำเสมอ

 

เรื่องที่ควรรู้ ก่อนสอบนายสิบตำรวจ

 

นายสิบตำรวจ

ปล.ไม่พลาดประกาศสอบ + แนวข้อสอบเก่า เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว แอดเลย

nine100-line-addfriends