สมัครสอบนายสิบทหารบก 2564  เปิดรับ 1,930 อัตรา!! / สมัครสอบนายสิบทหารราบ 2564 เปิดรับ 700 อัตรา!!

4549
ทหารบก
ทหารบก
เนื้อหา ซ่อน

สมัครสอบนายสิบทหารบก 2564  เปิดรับ 1,930 อัตรา!! /สมัครนายสิบทหารบก 2564 / สอบนายสิบทหารบก 2564 / สมัครสอบนายสิบทหารราบ 2564 เปิดรับ 700 อัตรา!! / สมัครนายสิบทหารราบ 2564 / สอบนายสิบทหารราบ 2564

นายสิบทหารบก 2564 [ รับเฉพาะเพศชาย ] มี 2 หลักสูตร คือ

1. นายสิบทหารบก หลักสูตร 1 ปี 6 เดือน จำนวน 1,930 อัตรา แบ่งเป็น
1.1  
บุคคลพลเรือน        1,092 อัตรา
1.2  
ทหารกองประจำการ    893 อัตรา

2.
นายสิบ เหล่าทหารราบ หลักสูตร 1 ปี จำนวน 700 อัตรา


คุณสมบัติเฉพาะในแต่ละหลักสูตร

1. นายสิบทหารบก

1.1 บุคคลพลเรือน อายุ 18-22 ปีบริบูรณ์ (เกิดปี 2542-2546)

 • อายุ 18-20 ปี (เกิดปี 2544-2546) จะเรียนหรือไม่ได้เรียน รด. ก็สมัครได้ แต่ต้องมีหลักฐานการขึ้นทะเบียน (มีใบ สด.9)
 • อายุ 21 ปี (เกิดปี 2543) สมัครไม่ได้ เพราะต้องเกณฑ์ทหารปีหน้า ยกเว้นจบ รด.ปี 3 จึงจะสมัครได้ (มีใบ สด.8)
 • อายุ 22 ปี (เกิดปี 2542) สมัครได้ จบ รด.ปี 3 (มีใบ สด.8) หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร จับได้ใบดำ (มีใบ สด.43)

1.2 ทหารกองประจำการ ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อนปี 2540)

1.3 ทหารกองประจำการ ในสังกัด กองทัพเรือ ,กองทัพอากาศ ,กองบัญชาการกองทัพไทย และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ทุกผลัด) อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อนปี 2540)

1.4 พลอาสาสมัคร (ประจำการ) ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อนปี 2540)

1.5 อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อนปี 2540)

1.6 ทหารพทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ที่เคยสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อนปี 2540)

1.7 บุคคลตามข้อ 1.2 – 1.5 ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ทำการสมัครสอบ


2. นายสิบ เหล่าทหารราบ

2.1 บุคคลพลเรือน อายุ 18-22 ปีบริบูรณ์ (เกิดปี 2542-2546) รับเฉพาะผู้มีความสามารถทางกีฬาเท่านั้น

 • อายุ 18-20 ปี (เกิดปี 2544-2546) จะเรียนหรือไม่ได้เรียน รด. ก็สมัครได้ แต่ต้องมีหลักฐานการขึ้นทะเบียน (มีใบ สด.9)
 • อายุ 21 ปี (เกิดปี 2543) สมัครไม่ได้ เพราะต้องเกณฑ์ทหารปีหน้า ยกเว้นจบ รด.ปี 3 จึงจะสมัครได้ (มีใบ สด.8)
 • อายุ 22 ปี (เกิดปี 2542) สมัครได้ จบ รด.ปี 3 (มีใบ สด.8) หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร จับได้ใบดำ (มีใบ สด.43)

2.2 หหารกองประจําการ สังกัดกองทัพบกเท่านั้น อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อนปี 2540)

2.3  พลอาสาสมัคร (ประจําการ) ในสังกัดกองทัพบกเท่านั้น อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อนปี 2540)

2.4 อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบกเท่านั้น อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อนปี 2540)

2.5 ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ที่เคยสังกัดกองทัพบกเท่านั้น อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อนปี 2540)

.

คุณสมบัติทั่วไป

 • เพศชายเท่านั้น สถานะภาพโสด คือ ไม่ได้จดทะเบียนสมรส
 • มีวุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสายการเรียน ไม่จำกัดเกรด (เรียนอยู่เทอมสุดท้าย สามารถสมัครสอบได้)
 • มีสัญชาติไทยโดยการเกิด + บิดาและมารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิดเท่านั้น
 • มารดาไม่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด บิดาต้องเป็นทหารเท่านั้น จึงจะสามารถสมัครได้
 • บิดาไม่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด สมัครไม่ได้ในทุกกรณี
 • ต้องไม่เป็นผู้เกณฑ์ทหารในปีหน้า (พ.ศ.2564) หรืออยู่ระหว่างผ่อนผันทหาร

.

วิธีการสมัครสอบนายสิบทหารบก 2564 นายสิบทหารราบ 2564


รับสมัคร วันที่ 11 ..63 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 25 ..64 เวลา 12.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชกา

ชำระเงิน ณ ธ.กรุงไทย วันที่ 11 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 28 ม.ค.64 เวลา 22.00 น.

สมัครทางเว็บไซต์นี้ คลิกเลย https://atc-rta.thaijobjob.com

.

เอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบ นายสิบทหารบก 2564 นายสิบทหารราบ 2564

.

1.รูปถ่ายหน้าตรง พื้นหลังเรียบ ไม่สวมแว่น ไม่สวมหมวก ไฟล์นามสกุล JPEG ขนาดไม่เกิน 1MB
-นักเรียน แต่งเครื่องแบบสถานศึกษา
-พลเรือน ทหารกองหนุน แต่งชุดสุภาพ
-ทหารกองประจำการ ,พลอาสาสมัคร(ประจำการ)สังกัดกองทัพบก ,อาสาสมัครทหารพราน สังกัดกองทัพบก สวมเครื่องแบบตามสังกัด

2.หลักฐานเกี่ยวกับการศึกษา ไฟล์ PDF

3.หลักฐานเกี่ยวกับทหาร ไฟล์ PDF

*** ใช้ไฟล์ในการ Upload สมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น เอกสารตัวจริงใช้เมื่อสอบติด ***

.

การสอบแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ตามลำดับ ดังนี้

1.สอบภาคพละ ทดสอบร่างกาย

2.สอบภาควิชาการ

*** ปีนี้ เป็นปีแรก ที่ต้องสอบภาคพละ ก่อนสอบภาควิชาการ ***

3.ตรวจโรค สอบสัมภาษณ์ ตรวจประวัติอาชญากร

.

1.สอบภาคพละ ทดสอบร่างกาย

สอบดึงข้อ ,ลุกนั่ง ,ดันพื้น ,วิ่ง และว่ายน้ำ รายละเอียดดังภาพด้านล่าง

สอบพละ นายสิบทหารบก

ประกาศผลสอบภาคพละ 26 ก.พ.2564

.

2.สอบภาควิชาการ

สอบภาควิชาการ (ระดับ ม.ปลาย)

1.บุคคลพลเรือน ,ทหารกองประจำการสังกัดกองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และบุคคลพลเรือนที่สอบนายสิบทหารราบ(โควตานักกีฬา)

 • คณิตศาสตร์ 25 ข้อ
 • วิทยาศาสตร์ 25 ข้อ
 • ภาษาไทย 25 ข้อ
 • ภาษาอังกฤษ 25 ข้อ
 • ความรู้ทั่วไป 20 ข้อ (ศาสตร์พระราชา ,ศีลธรรม และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทหารเบื้องต้น)
  รวม 120 ข้อ
  ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
 • สอบวันเสาร์ที่ 20 ก.พ. 2564 เวลา 08.00 น. สนามสอบในพื้นที่กองทัพภาค ที่เราเป็นผู้เลือกสอบไว้ (หมายเลขประจำตัวสอบ ขึ้นต้นด้วยเลข 1)

.

2.ทหารกองประจำการ ,พลอาสาสมัคร(ประจำการ) ,อาสาสมัครทหารพราน ,ทหารกองหนุน นายสิบทหารราบ(โควตานักกีใา) สังกัดกองทัพบก

 • คณิตศาสตร์ 25 ข้อ
 • วิทยาศาสตร์ 25 ข้อ
 • ภาษาไทย 25 ข้อ
 • ภาษาอังกฤษ 25 ข้อ
 • ความรู้ทั่วไป 20 ข้อ (ศาสตร์พระราชา ,ศีลธรรม และวิชาทหารตามแบบการฝึกทหารใหม่)
  รวม 120 ข้อ
  ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
 • สอบวันอาทิตย์ที่ 21 ก.พ. 2564 เวลา 08.00 น. สนามสอบในพื้นที่กองทัพภาค ที่เราเป็นผู้เลือกสอบไว้ (หมายเลขประจำตัวสอบ ขึ้นต้นด้วยเลข 9)

.

3.ตรวจโรค สอบสัมภาษณ์ ตรวจสอบประวัติอาชญากร

 • วันที่ 20-21 มี.ค.2564

.

ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย

 • วันที่ 20 เม.ย.2564

ทหารบก
ทหารบก

สมัครสอบได้ที่ เว็บไซต์กรมยุทธศึกษาทหารบก 

 • สมัครสอบ คลิกเลย www.ATC-RTA.com
 • ระบบเปิดรับสมัครตั้งแต่เวลา 00.01 ของวันที่ 11 ธ.ค.63 จนถึงเวลา 12.00 ของวันที่ 25 ม.ค.64 (ตลอด 24 ชม. ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดประกาศรับสมัครสอบทั้งหมด

อ่านประกาศแล้ว มีคำถามสงสัย สอบถามได้ที่

 • กองอำนวยการรับสมัคร กรมยุทธศึกษาทหารบก
 • ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
 • หมายเลขโทรศัพท์ (ทศท.) 0-2241-4068 – 9 
 • 0-2243-6124 – 6
 • 0-2241-4036
 • 0-2241-4046
 • 0-2241-1660 ต่อ 1234
 • โทรศัพท์ภายในของกองทัพบก หมายเลข 89100
 • กองอำนวยการรับสมัคร 0-2241-4037

.

สิทธิต่าง ๆ ของนายสิบทหารบก และนายสิบเหล่าทหารราบ

 • เบี้ยเลี้ยงวันละ 96 บาท
 • เงินเดือนระหว่างเป็นนักเรียนเดือนละ 3,070 บาท
 • นักเรียนนายสิบทหารบกจะได้รับการบรรจุเข้าประจําการ เมื่อสําเร็จการศึกษาแล้ว จํานวน 13 เหล่า ได้แก่ เหล่าทหารราบ ,ม้า ,ปืนใหญ่ ,ช่าง ,สื่อสาร ,แพทย์ ,สรรพาวุธ ,ขนส่ง ,ทหารสารวัตร ,ทหารการสัตว์ ,พลาธิการ ,การเงิน และการข่าว
 • สําหรับ นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ เมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วจะ บรรจุเข้าประจําการในเหล่าทหารราบเท่านั้น 
 • มีโควต้าไปโรงเรียนเตรียมทหาร (มีเฉพาะนักเรียนนายสิบทหารบก ส่วนนักเรียนนายสิบทหารราบไม่มี)


ข้อสอบ นายสิบทหารบก 

ทหารบก
ทหารบก

ปล.ไม่พลาดประกาศสอบ + แนวข้อสอบเก่า เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว แอดเลย

nine100-line-addfriends