5 กฎเหล็กเตรียมตัวให้พร้อม ก่อนสอบนายสิบตำรวจ

นายสิบตำรวจ กฎ

5 กฎเหล็กเตรียมตัวให้พร้อม ก่อนสอบนายสิบตำรวจ

     ในแต่ละปี ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดรับสมัครนายสิบตำรวจ ด้วยการสอบจากบุคคลภายนอกทั้งชายและหญิง จะมีผู้ที่สนใจสมัครสอบเป็นจำนวนมาก เป็นเพราะผู้ที่สนใจเห็นถึงความมั่นคงในอาชีพ  เชื่อมั่นว่ามีโอกาสก้าวหน้าโดยเฉพาะคนที่เรียนจบระดับปริญญาสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บัญชี และวิทยาศาสตร์ เมื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการตำรวจได้แล้ว ก็สามารถที่จะสอบเลื่อนชั้นเป็นนายร้อยตำรวจได้

     ดังนั้น การสอบแต่ละครั้งผู้ที่สนใจสมัครนายสิบตำรวจ  จึงต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมในทุกๆ ด้าน และต่อไปนี้ คือ 5 กฎเหล็ก ที่ผู้สมัครสอบทุกคนต้องเตรียมตัวให้พร้อม


1.การดูแลสุขภาพ

     เป็นเรื่องน่าเสียดาย ของผู้สมัครสอบนายสิบตำรวจที่สามารถสอบผ่านข้อเขียนได้แล้ว แต่ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย เพราะผู้สมัครสอบส่วนหนึ่งเข้าใจว่าตนเองไม่มีโรคประจำตัว มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อต่างๆ สำหรับการดูแลสุขภาพนอกจากไม่เป็นโรคหรืออาการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในโรคต้องห้ามแล้ว ต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ไม่มีรอยสักขนาดใหญ่จนทำให้ขาดคุณสมบัติ(ไม่เกิน 16 ตร.ซม.) และสิ่งสำคัญไม่ฉีดสารหรือฝังวัตถุใดๆ ในอวัยวะเพศ  ซึ่งโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้สมัครนายสิบสอบไม่ผ่านการตรวจร่างกาย


2.การออกกำลังกาย

     การสอบข้อเขียนถือว่ายากแล้วสำหรับผู้สมัครสอบนายสิบตำรวจ เพราะต้องแข่งขันกับผู้สมัครสอบหลักแสนในขณะที่รับสมัครเพียงหลักพัน แต่ที่ยากยิ่งกว่าก็คือ การมีระเบียบวินัยในการออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เพราะการทดสอบร่างกายเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ต้องสอบพละประกอบด้วย

  • วิ่ง 1,000 เมตร
  • ว่ายน้ำ 25 เมตร
  • วิ่งระยะสั้น
  • วิ่งกลับตัว/วิ่งเก็บของ
  • ยืนกระโดดไกล


3.ศึกษาเกณฑ์การสมัครสอบ

     หลักเกณฑ์และคุณสมบัติในการเปิดรับสมัครนายสิบตำรวจจากบุคคลภายนอก แต่ละสายงานก็จะมีหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่แตกต่างกัน หรือบางครั้งการเปิดสอบสายงานเดียวกันหลักเกณฑ์ที่ใช้สมัครสอบก็อาจแตกต่างกันได้  ขึ้นอยู่กับนโยบายการรับสมัครในแต่ละปี การศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สอบอย่างเข้าใจ เป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ที่ต้องการสมัครสอบได้เป็นอย่างดี


4.การจัดเตรียมเอกสารวุฒิการศึกษา

     การสอบนายสิบตำรวจ วุฒิการศึกษาที่ใช้ได้แก่  วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาย ไม่จำกัดเกรด โดยผู้สมัครสอบต้องจบและได้รับอนุมัติวุฒิแล้ว ส่วนผู้ที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าสามารถสมัครสอบได้ แต่ต้องอายุไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์ โดยใช้วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า สมัครเท่านั้น


5.การอ่านหนังสือ และการติวสอบ

     การอ่านหนังสือสอบนายนายสิบตำรวจ หากมีเวลาเตรียมตัวหรือเตรียมตัวล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการเปิดรับสมัครจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้สอบมาก วิชาที่ใช้สอบได้แก่

1.ความสามารถทั่วไป(คณิตศาสตร์) 30 ข้อ

2.ภาษาไทย 25 ข้อ

3.ภาษาอังกฤษ 30 ข้อ

4.ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 ข้อ

5.กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 20 ข้อ

6.สังคมฯ และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 20 ข้อ

รวม 150 ข้อ 150 คะแนน ใช้เวลาทำข้อสอบ 3 ชั่วโมง (รายวิชาดังกล่าวเป็นของนายสิบตำรวจ สายปราบปราม ส่วนสายอื่นอาจแตกต่างกันเล็กน้อย และอาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง)

           

     กฎเหล็กทั้ง 5 ข้อ มีความสำคัญไม่แตกต่างกัน แต่ข้อ 1 -4 ผู้สอบอาจเตรียมตัวศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ส่วนกฎเหล็กข้อสุดท้ายเป็นเรื่องของวิชาความรู้ อาจเป็นเรื่องกว้างๆ ที่คาดเดาแนวข้อสอบได้ยาก ทำให้ผู้ที่สนใจสอบนายสิบตำรวจส่วนใหญ่ เลือกติวซึ่งนอกจากได้รับควมรู้จากการติวเข้มแล้ว บางที่ยังมีแนวข้อสอบให้นำมาศึกษาเพิ่มเติมอีกด้วย

 

เรื่องที่ควรรู้ ก่อนสอบนายสิบตำรวจ

 

นายสิบตำรวจ

ปล.ไม่พลาดประกาศสอบ + แนวข้อสอบเก่า เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว แอดเลย

nine100-line-addfriends