5 กฎเหล็กเตรียมตัวให้พร้อม ก่อนสอบนายสิบตำรวจ

3117
นายสิบตำรวจ 2562
นายสิบตำรวจ 2562

5 กฎเหล็กเตรียมตัวให้พร้อม ก่อนสอบนายสิบตำรวจ

     ในแต่ละปี ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดรับสมัครนายสิบตำรวจ ด้วยการสอบจากบุคคลภายนอกทั้งชายและหญิง จะมีผู้ที่สนใจสมัครสอบเป็นจำนวนมาก เป็นเพราะผู้ที่สนใจเห็นถึงความมั่นคงในอาชีพ  เชื่อมั่นว่ามีโอกาสก้าวหน้าโดยเฉพาะคนที่เรียนจบระดับปริญญาสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บัญชี และวิทยาศาสตร์ เมื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการตำรวจได้แล้ว ก็สามารถที่จะสอบเลื่อนชั้นเป็นนายร้อยตำรวจได้

     ดังนั้น การสอบแต่ละครั้งผู้ที่สนใจสมัครนายสิบตำรวจ  จึงต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมในทุกๆ ด้าน และต่อไปนี้ คือ 5 กฎเหล็ก ที่ผู้สมัครสอบทุกคนต้องเตรียมตัวให้พร้อม


1. การดูแลสุขภาพ

     เป็นเรื่องน่าเสียดาย ของผู้สมัครสอบนายสิบตำรวจที่สามารถสอบผ่านข้อเขียนได้แล้ว แต่ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย เพราะผู้สมัครสอบส่วนหนึ่งเข้าใจว่าตนเองไม่มีโรคประจำตัว มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อต่างๆ สำหรับการดูแลสุขภาพนอกจากไม่เป็นโรคหรืออาการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในโรคต้องห้ามแล้ว ต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ไม่มีรอยสักขนาดใหญ่จนทำให้ขาดคุณสมบัติ(ไม่เกิน 16 ตร.ซม.) และสิ่งสำคัญไม่ฉีดสารหรือฝังวัตถุใดๆ ในอวัยวะเพศ  ซึ่งโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้สมัครนายสิบสอบไม่ผ่านการตรวจร่างกาย


2. การออกกำลังกาย

     การสอบข้อเขียนถือว่ายากแล้วสำหรับผู้สมัครสอบนายสิบตำรวจ เพราะต้องแข่งขันกับผู้สมัครสอบหลักแสนในขณะที่รับสมัครเพียงหลักพัน แต่ที่ยากยิ่งกว่าก็คือ การมีระเบียบวินัยในการออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เพราะการทดสอบร่างกายเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ต้องสอบพละประกอบด้วย

 • วิ่ง 1,000 เมตร
 • ว่ายน้ำ 25 เมตร
 • วิ่งระยะสั้น
 • วิ่งกลับตัว/วิ่งเก็บของ
 • ยืนกระโดดไกล


3. ศึกษาเกณฑ์การสมัครสอบ

     หลักเกณฑ์และคุณสมบัติในการเปิดรับสมัครนายสิบตำรวจจากบุคคลภายนอก แต่ละสายงานก็จะมีหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่แตกต่างกัน หรือบางครั้งการเปิดสอบสายงานเดียวกันหลักเกณฑ์ที่ใช้สมัครสอบก็อาจแตกต่างกันได้  ขึ้นอยู่กับนโยบายการรับสมัครในแต่ละปี การศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สอบอย่างเข้าใจ เป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ที่ต้องการสมัครสอบได้เป็นอย่างดี


4. การจัดเตรียมเอกสารวุฒิการศึกษา

     การสอบนายสิบตำรวจ วุฒิการศึกษาที่ใช้ได้แก่  วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาย ไม่จำกัดเกรด โดยผู้สมัครสอบต้องจบและได้รับอนุมัติวุฒิแล้ว ส่วนผู้ที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าสามารถสมัครสอบได้ แต่ต้องอายุไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์ โดยใช้วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า สมัครเท่านั้น


5.การอ่านหนังสือ และการติวสอบ

     การอ่านหนังสือสอบนายนายสิบตำรวจ หากมีเวลาเตรียมตัวหรือเตรียมตัวล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการเปิดรับสมัครจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้สอบมาก วิชาที่ใช้สอบได้แก่

 1. ความสามารถทั่วไป(คณิตศาสตร์) 30 ข้อ
 2. ภาษาไทย 25 ข้อ
 3. ภาษาอังกฤษ 30 ข้อ
 4. ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 ข้อ
 5. กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 20 ข้อ
 6. สังคมฯ และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 20 ข้อ

รวม 150 ข้อ 150 คะแนน ใช้เวลาทำข้อสอบ 3 ชั่วโมง (รายวิชาดังกล่าวเป็นของนายสิบตำรวจ สายปราบปราม ส่วนสายอื่นอาจแตกต่างกันเล็กน้อย และอาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง)           

     กฎเหล็กทั้ง 5 ข้อ มีความสำคัญไม่แตกต่างกัน แต่ข้อ 1 -4 ผู้สอบอาจเตรียมตัวศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ส่วนกฎเหล็กข้อสุดท้ายเป็นเรื่องของวิชาความรู้ อาจเป็นเรื่องกว้างๆ ที่คาดเดาแนวข้อสอบได้ยาก ทำให้ผู้ที่สนใจสอบนายสิบตำรวจส่วนใหญ่ เลือกติวซึ่งนอกจากได้รับควมรู้จากการติวเข้มแล้ว บางที่ยังมีแนวข้อสอบให้นำมาศึกษาเพิ่มเติมอีกด้วย

เรื่องที่ควรรู้ ก่อนสอบนายสิบตำรวจ

นายสิบตำรวจ

ปล.ไม่พลาดประกาศสอบ + แนวข้อสอบเก่า เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว แอดเลย

nine100-line-addfriends