10 เทคนิคอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบ นายสิบตำรวจ

3186
นายสิบตำรวจ หนังสือ
นายสิบตำรวจ หนังสือ

10 เทคนิคอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบ นายสิบตำรวจ

     การสอบข้อเขียน ก็คือการทดสอบทักษะความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ของตัวบุคคล เพื่อคัดสรรให้ได้คนที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการทำงาน การสอบนายสิบตำรวจก็เช่นเดียวกัน แต่การสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำรวจ อาจจะต้องเตรียมตัวอ่านหนังสือให้มากเป็นพิเศษ เพราะในการสอบแต่ละปี จะมีผู้สนใจสมัครสอบราชการเป็นจำนวนมาก


เทคนิคอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบ นายสิบตำรวจ

     การอ่านหนังสือสอบนายสิบตำรวจ หรือการสอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการทุกสาขาอาชีพ และแม้แต่การสอบวัดผลการเรียน สอบประเมินผล รวมถึงการสอบเพื่อเลื่อนขั้นตำแหน่ง นอกจากผู้สอบจะต้องเตรียมตัวอ่านหนังสือมาเป็นอย่างดีแล้ว เทคนิคในการอ่านก็มีส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ทุกคนประสบความสำเร็จสอบได้และสอบผ่านตามที่มุ่งหวัง สำหรับการอ่านหนังสือ ได้รวบรวมเทคนิคมาแนะนำ ดังนี้

  1. ศึกษาข้อมูลขอบเขตเนื้อหาวิชาที่ใช้สอบ การอ่านหนังสือ ถึงแม้ผู้สอบจะมีเวลาในอ่านหนังสือมีเวลาเตรียมตัวนาน ก็ไม่ควรอ่านอย่างไร้ทิศทางหรือเน้นการอ่านมากๆ แต่ควรศึกษาขอบเขตเนื้อหาวิชา เพื่ออ่านให้ตรงประเด็นที่นิยมนำมาออกข้อสอบให้มากที่สุด
  2. จัดตารางการอ่านหนังสือ วิชาที่ใช้สอบจะมีความยากง่ายแตกต่างกัน การจัดตารางการอ่านหนังสือควรให้สอดคล้องกัน ทั้งระยะเวลาในการอ่าน ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการอ่านหนังสือแต่ละวิชา ตัวอย่างเช่น วิชาที่เรามีความถนัดและชื่นชอบก็จะพร้อมอ่านได้ทุกช่วงเวลา ส่วนวิชาที่คิดว่ายากควรจัดตารางการอ่านในช่วงเวลาที่เหมาะสม เมื่อรู้สึกไม่ไหวหรือรู้สึกเครียดควรหยุดอ่าน
  3. จัดแบ่งขั้นตอนการอ่าน การอ่านหนังสือรอบแรกควรอ่านช้าๆ ไปจนจบเล่ม เป็นการอ่านเพื่อทำความเข้าใจกับเนื้อหาในภาพรวม
  4. การอ่านรอบที่ 2 ให้อ่านช้าๆทำความเข้าใจกับเนื้อหา พร้อมกับจดโน้ตหรือใช้ปากกาเน้นข้อความส่วนสำคัญไปด้วย อาจใช้เวลาในการอ่านช่วงสั้นๆ เพื่อไม่ให้เกิดความเครียด และมีสมาธิในการอ่านมากขึ้น
  5. การอ่านรอบที่ 3 เลือกอ่านเฉพาะส่วนสำคัญที่ใช้ปากกาเน้นข้อความส่วนสำคัญเอาไว้ หรืออาจใช้วิธีอ่านแล้วจดโน้ตลงสมุด การเขียนจะช่วยให้จดจำสิ่งที่อ่านได้ดียิ่งขึ้น
  6. อ่านเฉพาะส่วนที่จดโน้ตไว้ในสมุด โดยอ่านหลายๆ รอบ นอกจากการจด จะทำให้เราจดจำเนื้อหาได้ดีขึ้น ยังเป็นการย่อส่วนสำคัญมาไว้ ทำให้ไม่เสียเวลาในการอ่าน
  7. วัดผลจากการอ่านหนังสือ โดยฝึกทำข้อสอบตามรายวิชาที่ใช้สอบ หากผลสอบออกมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ก็ถือว่ามีโอกาสผ่านหรือสอบได้คะแนนที่ดี แต่ถ้าผลข้อสอบออกมาไม่ดีเท่าที่ควร ก็ต้องตั้งใจอ่านหรือปรับวิธีการอ่านใหม่อีกครั้ง
  8. ทดสอบผลการอ่านหนังสือ โดยการจัดหาแนวข้อสอบนายสิบตำรวจ ที่เคยใช้สอบมาทดลองทำเพื่อทดสอบความรู้ของตนเอง (ฝึกทำ iTest ของเพจนายร้อย)
  9. ใช้วิธีอ่านหนังสือให้จบเล่ม จากนั้นให้เพื่อนหรือพี่น้องทดสอบความรู้ ด้วยการถามตอบตามรายวิชาที่ใช้สอบนายสิบตำรวจ
  10. ติวสอบตำรวจ คือเคล็ดลับที่ช่วยให้อ่านหนังสือสอบได้ตรงประเด็นกับแนวข้อสอบได้มากที่สุด เนื่องจากการติวสอบจะได้รับทั้งแนวข้อสอบและหนังสือเตรียมสอบ ที่มีขอบข่ายเนื้อหาตรงตามวิชาที่สอบ

     เทคนิคการอ่านหนังสือเพื่อสอบนายสิบตำรวจ ทั้ง 10 ข้อ หากนำไปปฎิบัติอย่างมีระเบียบวินัย เชื่อว่าช่วยให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการสอบข้อเขียนได้อย่างแน่นอน

เรื่องที่ควรรู้ ก่อนสอบนายสิบตำรวจ

นายสิบตำรวจ

ปล.ไม่พลาดประกาศสอบ + แนวข้อสอบเก่า เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว แอดเลย

nine100-line-addfriends