3 เรื่องควรรู้ ก่อนสอบนายสิบตำรวจ

1692
นายสิบตำรวจ 2562
นายสิบตำรวจ 2562

3 เรื่องควรรู้ ก่อนสอบนายสิบตำรวจ

     การเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นนายสิบตำรวจ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในแต่ละปีมีผู้ที่สนใจสมัครสอบเป็นจำนวนมาก ซึ่งคนที่สมัครสอบก็จะมีทั้งผู้ที่เคยสมัครสอบมาแล้ว ส่วนใหญ่จะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของตัวผู้สอบเป็นอย่างดี ส่วนคนที่สมัครสอบเป็นปีแรก อาจมีคำถามหรือมีข้อสงสัยที่ต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติม วันนี้มี 3 เรื่องควรรู้ก่อนสอบนายสิบตำรวจมาแนะนำ


1. คุณสมบัติเเกี่ยวกับน้ำหนักและส่วนสูง

     คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่สนใจสอบนายสิบตำรวจ ระบุไว้ว่า ผู้ชายจะต้องมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอก 77 ซม. ในทุกๆ สายงาน ส่วนน้ำหนักจะหนักเท่าไหร่ก็ได้คือไม่จำกัดและไม่จำกัดน้ำหนักขั้นต่ำด้วย แต่ค่าดัชนีมวลกาย(BMI) ต้องไม่เกิน 35 หากเกินถือว่าเป็นโรคอ้วน ซึ่งเป็นโรคต้องห้ามที่ระบุไว้ไม่สามารถสมัครได้ ผู้หญิงสายปราบปรามคุณสมบัติเดียวกับผู้สาย ส่วนสายอำนวยการ และตรวจคนเข้าเมือง(ตม.) สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. ไม่วัดรอบอก ไม่จำกัดน้ำหนัก ดัชนีมวลกาย(BMI) ต้องไม่เกิน 35

คำนวณ BMI ไม่เป็นควรทำอย่างไร สูตรและวิธีคำนวณ ดัชนีมวลกาย (BMI)

ดัชนีมวลกาย (BMI) = น้ำหนักตัว (กิโลกรัม) หารด้วย ส่วนสูง (เมตร) ยกกำลัง 2

ตัวอย่าง ผู้สมัคร มีน้ำหนัก 60 กิโลกรัม และสูง 165 ซม.

ดัชนีมวลกาย (BMI) =  60  หารด้วย (1.65) ยกกำลัง 2 

ดังนั้น ดัชนีมวลกาย (BMI)  = 22.03.

นอกจากวิธีคำนวณตามสูตร การหาค่าค่า BMI ใช้ Google search หาโปรแกรมคำนวณได้  โดยผู้สมัคร

เพียงกรอกตัวเลขก็จะรู้ค่า BMI ได้ทันที


2. คุณสมบัติเกี่ยวกับอายุของผู้สมัคร

     คุณสมบัติเกี่ยวกับอายุของผู้สมัครนายสิบตำรวจ สายปราบปราม ต้องมีอายุ 18-27 ปีบริบูรณ์ สายอำนวยการ สายตรวจคนเข้าเมือง(ตม.) ต้องมีอายุ 18-35 ปีบริบูรณ์ การนับอายุของนายสิบตำรวจ นับแบบวันชนวันจนถึงวันปิดรับสมัคร


3. คุณสมบัติเกี่ยวกับสายตาและรอยสัก

     คุณสมบัติเกี่ยวกับสายตาและรอยสัก ผู้สมัครสอบต้องไม่เป็นผู้มีตาบอดสี สำหรับสายปราบปรามต้องไม่เป็นผู้มีสายตาผิดปกติ ตรวจแบบเสตลเลน (ปกติ 6/6) ด้วยตาเปล่า คือ หมอจะมีแผ่นชาร์ตให้อ่าน ถ้าอ่านได้แสดงว่าผ่าน ถ้าอ่านไม่ได้คือตก ส่วนสายอำนวยการ และ ตม. ไม่เป็นผู้มีสายตาผิดปกติ ตรวจแบบเสตลเลน (ปกติ 6/6) แต่อนุญาตให้สวมแว่นตาตรวจได้ แต่ไม่รับตาบอดสี

     ผู้สมัครนายสิบตำรวจที่มีรอยสัก สามารถสมัครสอบได้ แต่รอยสักรวมขนาดทั่วร่างกายต้องไม่เกิน 16 ตร.ซม. ไม่ใหญ่หรือแลดูน่าเกลียด แพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยและชี้ขาด (ประเด็นไม่เกี่ยวอยู่ในร่มผ้า หรือนอกร่มผ้า)

     สำหรับการเตรียมความพร้อมของผู้สมัครสอบนายสิบตำรวจ นอกจากทำความเข้าใจกับข้อสงสัยต่างๆ อย่างเข้าใจ เพื่อลดความวิตกกังวลได้แล้ว สิ่งแรกที่จะต้องเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่ห้องสอบก็คือ ทักษะความรู้ตามวิชาที่ใช้สอบ ข้อได้เปรียบสำหรับการเตรียมตัวสอบ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีเวลาอ่านหนังสืออย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับการศึกษาแนวทางข้อสอบได้ตรงประเด็นมากที่สุด การติวถือเป็นข้อได้เปรียบ เพราะไม่เพียงได้รับความรู้เท่านั้น แต่ยังได้รับคำแนะนำในการเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้าน อีกด้วย

 

เรื่องที่ควรรู้ ก่อนสอบนายสิบตำรวจ

 

นายสิบตำรวจ

ปล.ไม่พลาดประกาศสอบ + แนวข้อสอบเก่า เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว แอดเลย

nine100-line-addfriends