โรงเรียนนายร้อย จปร. เปิดรับสมัคร 2562

1453
นายร้อย จปร.
นายร้อย จปร.

โรงเรียนนายร้อย จปร. เปิดรับสมัคร 2562

การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร(นตท.) ในส่วนของกองทัพบก(ทบ.)

คุณสมบัติ

 • เพศชาย
 • วุฒิ ม.4 หรือเทียบเท่า
 • อายุ 16-18 ปี (เกิดในปี พ.ศ.2544, 2545 และ 2546)
 • บิดา – มารดาผู้ให้กำเนิดของผู้สมัคร มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
 • แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร นายตํารวจสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน นายตํารวจประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะ มิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้

กำหนดการรับสมัคร จปร.

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 4 ม.ค. – 10 ก.พ.62
 • สมัครได้ที่ www.crma.ac.th
 • สอบ ณ มธ.ศูนย์รังสิต วันที่ 18 มี.ค.62
 • ประกาศผลสอบ วันที่ 27 มี.ค.62

ประกาศสอบนายร้อย จปร.

 • ไฟล์ประกาศฉบับเต็ม.pdf
 • กรณีอ่านประกาศแล้ว มีคำถามสงสัย
 • โทร. 037-393010-4 ต่อ 62740
 • โทร. 090-270-9958
 • ผู้ดูแลระบบ ร.ต.ชัชวาลย์ สุขสุทธิ โทร. 083-536-2376

ปล.ไม่พลาดประกาศสอบ + แนวข้อสอบเก่า เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว แอดเลย

nine100-line-addfriends