โรงเรียนนายร้อย จปร. เปิดรับสมัคร 2562

1746
นายร้อย จปร.
นายร้อย จปร.

โรงเรียนนายร้อย จปร. เปิดรับสมัคร 2562

การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร(นตท.) ในส่วนของกองทัพบก(ทบ.)

คุณสมบัติ

  • เพศชาย
  • วุฒิ ม.4 หรือเทียบเท่า
  • อายุ 16-18 ปี (เกิดในปี พ.ศ.2544, 2545 และ 2546)
  • บิดา – มารดาผู้ให้กำเนิดของผู้สมัคร มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
  • แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร นายตํารวจสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน นายตํารวจประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะ มิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้

กำหนดการรับสมัคร จปร.

  • สมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 4 ม.ค. – 10 ก.พ.62
  • สมัครได้ที่ www.crma.ac.th
  • สอบ ณ มธ.ศูนย์รังสิต วันที่ 18 มี.ค.62
  • ประกาศผลสอบ วันที่ 27 มี.ค.62

ประกาศสอบนายร้อย จปร.

  • ไฟล์ประกาศฉบับเต็ม.pdf
  • กรณีอ่านประกาศแล้ว มีคำถามสงสัย
  • โทร. 037-393010-4 ต่อ 62740
  • โทร. 090-270-9958
  • ผู้ดูแลระบบ ร.ต.ชัชวาลย์ สุขสุทธิ โทร. 083-536-2376

ปล.ไม่พลาดประกาศสอบ + แนวข้อสอบเก่า เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว แอดเลย

nine100-line-addfriends