ทำความรู้จักกับนายร้อยตำรวจสายนักเรียนเตรียมทหาร และนายร้อยตำรวจที่รับจากบุคคลภายนอก คือ?

2092
ทำความรู้จักกับนายร้อยตำรวจสายนักเรียนเตรียมทหาร และนายร้อยตำรวจที่รับจากบุคคลภายนอก คือ?
ทำความรู้จักกับนายร้อยตำรวจสายนักเรียนเตรียมทหาร และนายร้อยตำรวจที่รับจากบุคคลภายนอก คือ?

นายร้อยตำรวจ คือ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (Royal Police Cadet Academy) ที่เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาสังกัดในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีที่ตั้งอยู่ที่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ในโรงเรียนนายร้อยตำรวจนั้นจะมีหน้าที่หลักในการอบรม สั่งสอน และให้การศึกษาแก่เหล่านายร้อยตำรวจ และนอกจากนั้นยังถือเป็นสถานที่คอยหล่อหลอมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะเหมาะสมที่จะเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร โดยหลังจากการจบหลักสูตรการศึกษาแล้วนั้นจะได้การแต่งตั้งยศเป็น ‘ว่าที่ร้อยตรี’ โดยนายตำรวจสัญญาบัตรที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจนั้นยังจะได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้ารับพระราชทานกระบี่จากพระองค์ท่าน หรือองค์ผู้แทนพระองค์ท่าน


นายร้อยตำรวจสายเตรียมทหาร คือ

นายร้อยตำรวจสายนักเรียนเตรียมทหาร คือ ผู้ที่ได้จบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ โดยเริ่มจากการสอบเข้ามาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ซึ่งคุณสมบัติของนายร้อยตำรวจสายเตรียมทหารนั้นจะต้องเรียน ม. ปลาย สายวิทย์-คณิต และสามารถสมัครเป็นนักเรียนเตรียมทหารได้ตั้งแต่ มัธยม 4 โดยหากสอบติดจะใช้เวลาเรียน 2 ปี ก่อนที่จะไปเรียนต่ออีก 4 ปี ที่โรงเรียนนายร้อยสามพราน เมื่อจบการศึกษาจะได้รับพระราชทานยศเป็นร้อยตำรวจตรีพร้อมรับพระราชทานกระบี่

โดยตัวนักเรียนนายร้อยตำรวจสายเตรียมทหารนั้น จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าตำราเรียน ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเครื่องแบบ ค่ารักษาพยาบาล และยังมีเงินเดือนตั้งแต่แรกเข้า แม้ว่าจะเข้าไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีแล้ว นอกจากนี้สำหรับนักเรียนนายร้อยตำรวจที่มีผลการเรียนและความประพฤติที่ดี ยังจะมีสิทธิได้รับทุนสำหรับการศึกษาต่อต่างประเทศ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกอีกด้วย

นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก คือ

นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก คือ การที่บุคคลทั่วไปสมัครเข้ามาเป็นนายร้อยตำรวจนั่นเอง โดยนายร้อยตำรวจบุคคลภายนอกจะเกิดขึ้นได้ใน 2 กรณีด้วยกัน ได้แก่

  • กรณีแรก คือ ผู้ที่เรียนจบชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า และอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ได้ทำการไปสอบเข้าโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (ไม่ได้เรียนเตรียมทหาร)
  • กรณีที่สอง คือ เส้นทางสายนายสิบตำรวจแล้วมุ่งไปสู่นายร้อยตำรวจ โดยเริ่มต้นจากการที่ไปสมัครสอบเข้าเป็นนายสิบตำรวจ และเมื่อจบการศึกษาโรงเรียนนายสิบแล้วนั้น จึงทำการเรียนนายสิบตำรวจต่อ โดยอายุต้องไม่เกิน 25 ปี

* นายร้อยตำรวจจะได้ศึกษาในหลักสูตรที่ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาโดยสภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เพื่อให้มีความทันสมัย และเหมาะสมกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางสังคม