เปิด สอบนายร้อยทหาร หญิง/ชาย 2561 จำนวน 152 อัตรา /สมัครทหารนายร้อย/นายร้อยทหาร

1260
กองทัพไทย-เปิดรับสมัคร-60-4

-2125Days -4Hours -5Minutes -19Seconds

เปิด สอบนายร้อยทหาร หญิง/ชาย 2561 จำนวน 152 อัตรา /สมัครทหารนายร้อย/นายร้อยทหาร

ตำแหน่งที่เปิดบรรจุ

 • ปริญญาตรี   148 อัตรา
 • ปริญญาโท       1 อัตรา
 • ปริญญาโท/เอก 3 อัตรา

บุคคลที่สามารถสมัครได้

 • บุคคลพลเรือน(บุคคลภายนอก) เพศหญิง/ชาย
 • ทหารกองหนุน ได้แก่ จบ รด.ปี 3/4/5 และผู้ที่ปลดทหารแล้ว
 • นายทหารประทวน สังกัดกองทัพบก

คุณสมบัติเฉพาะผู้หญิง

 • ผู้หญิง อายุ 22-35 ปี (เกิดปี 2526–2539) น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก. และมีความสูงตั้งแต่ 150 ซม.ขึ้นไป

คุณสมบัติเฉพาะผู้ชาย

 • ผู้ชาย สูง 160 ซม. รอบอก 76/79 
 • บุคคลพลเรือน อายุ 22-29 ปี (เกิดปี 2532–2539) ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร เป็นบุคคลจำพวกที่ 1 ผลการจับฉลาก “ดำ” หรือไม่ต้องเข้ารับราชการเนื่องจากมีคนร้องขอเข้ากองประจกำารพอ ทั้งนี้ จะไม่รับสมัครบุคคลซึ่งต้องเกณฑ์ทหาร หรือผ่อนผันทหารในปีที่สมัครสอบ
 • ทหารกองหนุน อายุ 22-35 ปี(เกิดปี 2526–2539)
 • นายทหารประทวน อายุไม่เกิน 35 ปี (เกิดไม่เกินปี 2526) อายุราชการไม่น้อยกว่า 6 ปี(นับถึงก่อนวันสอบ)

คุณสมบัติทั่วไปหญิง/ชาย

 • วุฒิ ป.ตรี/โท/เอก ตรงตามตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะที่เปิดสอบ
 • มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
 • ไม่อยู่ในสมณเพศ
 • Photo: Reuters / Athit Perawongmetha
ทหารบก
ทหารบก

กำหนดการรับสมัคร

 • สมัครได้ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 20 พ.ย.2560 ถึงเวลา 18.00 น. ของวันที่ 5 ธ.ค.2560
 • สมัครทางเว็บไซต์ http://atc.rta.mi.th (กรมยุทธศึกษาทหารบก)  
 • สมัครทางเว็บไซต์ www.radd-atc.com (กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร) เท่านั้น

การสอบคัดเลือก

 • สอบวิชาการ ภาคทั่วไป วันอาทิตย์ที่ 21 ม.ค.2561 เวลา 13.00 น. ม.รามคำแหง(หัวหมาก) กทม.
 • สอบวิชาการ ตามคุณวุฒิ วันที่ 15 ก.พ.2561 เวลา 07.30 น. ณ โรงเรียนนายร้อย จปร. จว.นครนายก
 • ประกาศผลสอบภาควิชาการ (รอบแรก) วันที่ 1 ก.พ.2561 เวลา 08.30 น. ทางเว็บไซต์ที่สมัคร
 • ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย วันที่ 8 ก.พ. 2561 เวลา 06.00 น. ณ สนามกีฬากองทัพบก ถ.วิภาวดีรังสิต กทม.
 • ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย วันที่ 16 มี.ค.2561 เวลา 08.30 น.

152 อัตราที่เปิดสอบ

นายสิบทหารบก-nine100

หากมีปัญหาสงสัย การตรวจสอบคุณวุฒิ

 • สามารถโทรติดต่อได้ที่ กองควบคุมคุณวุฒิ กรมสารบรรณทหารบก
 • 02 297 8105 
 • 02 297 7568
 • 02 297 7548 

มีคำถามเกี่ยวกับการรับสมัคร โทรสอบถามได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารบก

 • 02 241 4068 ต่อ 89108 
 • 02 241 4068 ต่อ 89100
 • 02 241 4069 ต่อ 89108 
 • 02 241 4069 ต่อ 89100

ปล.ไม่พลาดประกาศสอบ + แนวข้อสอบเก่า เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว แอดเลย

nine100-line-addfriends