ช่วงเวลาเปิดรับสมัครเข้า โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และวิธีการสมัครเข้า

616
ช่วงเวลาเปิดรับสมัครเข้า โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และวิธีการสมัครเข้า
ช่วงเวลาเปิดรับสมัครเข้า โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และวิธีการสมัครเข้า

ช่วงเวลาในการเปิดรับสมัครเข้า โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ช่วงระยะเวลาในการสมัครสอบเข้าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจะอยู่ในเดือน ธันวาคม – กุมภาพันธ์

คุณสมบัติในการสมัคร

  • เพศชาย
  • วุฒิ ม.4 หรือเทียบเท่า
  • อายุ 16-18 ปี
  • บิดา – มารดาผู้ให้กำเนิดของผู้สมัคร มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

วิธีการสมัครเข้า โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

สามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ crma.ac.th

ช่องทางติดต่อ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

  • ที่อยู่ : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0-3739-3010-4 หรือ 0-2241-2691-4